Grupper

For tiden har vi blot to grupper. Den store gruppe “Folkets Hus Spillefolk”, som hygger med spillemandsmusik om onsdagen i Hus Forbi, Vanløse, og som spiller ved udespil og ved Ramslag i Metronomen, samt resterne af en cajungruppe:

Multietniske ravnene