Introduktion

Samling av spelmansnoter och dansbeskrivningar

Sök efter låt här
  
 

Låt- och dans-samling
Samlingen består av  2855 noter huvudsakligen danska låtar, men också en del svenska, norska och finska låtar samt 92 video beskrivningar av mestandels danska danser  med bifogade video och (i vissa fall även) animationer som visar danserna tillsammans med noten.

Riktiga inspelningar till noterna – spela långsamt och lär!
Många av låtarna kan du höra riktiga indspelningar, som du kan skruva ner tempot på (utan att tonhöjden ändras). Du kan sätta A- och B-punkt för att upprepa ett par takter åt gången. Denna ”workshop-metod”- funktion underlättar inläringen av låtarna genom att du lär dig en liten del av låten i taget.

Video med noter
Du kan även se youtube video tillsammans med noten. Videon kan köra halv hastighet, och har liksom inspelningarna (och midi-avspelningsfunktionen) A/B funktion.

Kom och upplev oss i Köpenhamn!
Du kan se i kalendern när vi spelar i Köpenhamn, kom gärna förbi om du vill dansa, det finns även möjlighet att spela med. Våra spelmanna vänner från västra Danmark tycker att vi spelar aldeles för mycket svensk musik. (Fastän de flesta låtar vi spelar är faktiskt danska). Du kan på våra repertoirlistor se vad vi har hållt på att öva den sidsta tiden.