Introduktion

Samling av spelmansnoter och dansbeskrivningar

Sök efter låt här
  
 

 

 

Et nytt sätt at lära dig att spela rent
med icke-tempererade kristall-rena stämmor!!
Ca 10 % av melodi-noterna på spillefolk.dk är med 2. stämma vi har nu sett till att dessa är sökbara, och vi har gjort en speciell renstämd synth, specielt för att träna dig i ”två fioler teknik”. Stämmorna är varken Pythagoreiska eller tempererade, bara naturligt rena !!

När man spelar ”två fioler” kan man spela rent, och det låter ljuvligt. Det är vår erfarenhet att när man en gång har hört hur det skal låta, är det mycket lättare at hitta  den rätta intonationen. Typisk när man stämmer fiol, stämmer man icke-tempererat rent.  Det är inte bara lättare, när man lärt sig hur det skall låta, det gör att fiolen klingar bättre.

Låt- och dans-samling
Samlingen består av  3095 noter huvudsakligen danska låtar, men också en del svenska, norska och finska låtar samt 92 video beskrivningar av mestandels danska danser  med bifogade video och (i vissa fall även) animationer som visar danserna tillsammans med noten.

Riktiga inspelningar till noterna – spela långsamt och lär!
Många av låtarna kan du höra riktiga indspelningar, som du kan skruva ner tempot på (utan att tonhöjden ändras). Du kan sätta A- och B-punkt för att upprepa ett par takter åt gången. Denna ”workshop-metod”- funktion underlättar inläringen av låtarna genom att du lär dig en liten del av låten i taget.

Video med noter
Du kan även se youtube video tillsammans med noten. Videon kan köra halv hastighet, och har liksom inspelningarna (och midi-avspelningsfunktionen) A/B funktion.

Förbättrad sökfunktion
Vi har i 2019-20 updaterat sökfunktionen, så du bara behøver att skriva ett par bokstäver, så kommer noterna fram. Vi har gjort det möljligt at söka på toner.

Samspelsfunktion
Samspelfunktion gör att om ni sitter på samma WIFI med var sin IPad eller liknande, så kommer den melodin som en har hittat, upp på dom andras skärmar. (Listan av spelade melodier är den samma för alla på samma WIFI, och updateras löpande)