Nye noder skrives i MuseScore

Skriv nye noder i MuseScore

Siden sommeren 2018 er vi gået over til at lave nye noder med programmet MuseScore. Programmet er gratis, og kan hentes her på: musescore.org-s hjemmeside.
Du er velkommen til at downloade Musescore, hvis du vil hjælpe med at skrive noder. Send dem til Kirsten eller Ole, som uploader dem til hjemmesiden.

Det er vigtigt at noderne bliver lavet ensartet, derfor må du gerne sende noden til Kirsten som checker at den er i overensstemmelse med spillefolks guidelines og herefter uploader noden.

 • Installer og brug Folkets Hus Spillefolks layoutstandard i MuseScore: spillefolk-version01-til-MuseScore3.6.2.mss. Via linket hentes den som en zippet fil. Gem den på din computer. Åben den eller pak den ud sådan at du kan kopiere filen spillefolk.mss ind i Musescore’s layoutstil-mappe.
  (Mappens placering ses på fanebladet Generelt på Musescores menupunkt Rediger->Indstillinger. (Normalt C:\Users\dit brugernavn\Documents\MuseScore3\Layoutstil\).
  Fra og med MuseScore 3.5.2 afspilles akkord-symboler ikke hvis noden bygger på vores gamle layout. Akkord-lyden kan være rar at have ved skrivning og tjek af nye noder, men ved upload af noder efter 1/10 2020 sørger vi, med få undtagelser, for at akkord-kanalen er stum (M-knappen i MuseScore-mixeren) eller skruet helt ned.
  Vi anbefaler at at vores aktuelle version af spillefolk-version….mss står valgt som standardlayout for alle nye noder i MuseScore-Indstillinger under fanebladet Nodeark.
 • Brug optakt, for at undgå volter.
 • Sørg for at hvert stykke afsluttes (inclusive volder) på en linie.
 • Typisk vil der være 4 takter per linie, men i nogen tilfælde f.eks valse kan op til 8 takter per linie accepteres.
 • For at lære musescore, har vi ud over Spillefolks guidelines lavet denne introdutionsmanual til MuseScore
 • Når du har sendt et antal fejlfri noder til Kirsten og Ole, vil vi give adgang til at uploade noder.