Rettigheder (interlectual properties)

Dansk – Rettigheder:

Dette er en ikke-kommerciel web-site. Offentliggørelse af noderne er tænkt som en videreførelse af den gamle distribution af folkemusik – fra instrument til øre.

Den musik der falder i nåde hos den enkelte spillemand, og bliver spillet, overlever – og bliver dermed til folkemusik..

En del af noderne er kompositioner af nulevende musikere, derfor skal du huske at indhente de nødvendige tilladelser hos disse personer, hvis du påtænker at ville bruge noget af dette materiale til kommercielt brug.

Hvis du mener, at du har rettigheder til nogle af de noder, som findes her på site’n, og du ikke ønsker dem offentliggjort her, bedes du sende en mail herom til , hvorefter den pågældende node vil blive fjernet fra samlingen.

– og så en stor TAK til alle de komponister, traditionsbærere, indsamlere, formidlere o.s.v. som har frembragt alt det kildemateriale, som i sidste ende har gjort denne samling mulig !

English – About interlectual properties:

This is a non-commercial web-site. Publication of the sheet music is done in order to maintain the old distribution of folk music from instrument to ear. The music that is adapted by the individual player will be played and survives as folk music.

Some of the music sheets are composition of now living musicians, and you should remember to get the necessary approval from these persons if you want to use this material commercially. If you claim that you have intellectual rights or some of the music sheets that is on this site, and you don’t want them pubilcised here we ask you to send a mail to fhs_support( at )spillefolk.dk where after we will remove them from the site.

Thank you to all composers, tradition bearers, and tradition collectors which have made the source material making this collection possible.