Dansefatninger

Kvadrille
Standard opstilling Par 1 har musikken i ryggen. Par 2 står overfor par 1. Par 4 står til venstre og par 3 til højre.
(Desværre har jeg i nogle af animationerne bytter rundt på par 3 og par 4 – det vil blive rettet når jeg får tid)
Standard ture Standard ture for kvadrille er:Stor kreds med almindlig fatning;Dame enhåndsmølle, Herre enhåndsmølle, Dame 2 håndsmølle, Herre 2 håndsmølle, Damekreds med livfatnning, Herrekreds med livfatning, Stor kreds, Sving egen.
Trin
Chassétrin Venstre – højre – venstre | Højre – venstre – venstre
Polkatrin (Se polka)
Galoptrin Hurtige polkatrin
Valsetrin (Se vals)
Hopsatrin (Se hopsa)
Hoptrin  I hoptrin flyttes den ene fod et trin frem, Et hop på denne fod, idet den anden føres frem forbi som indledning til næste trin.
Trinnets karakter varieres efter rytme, taktart og tempoHoptrin kan også danses baglæns.Danses flere hoptrin efter hinanden, begyndes skiftevis med den ene og den anden fod.
Stor kreds Man holder hinanden i hånden i en stor kreds kræver flere end 2 dansere (ligesom når man danser om juletræet)
Dobbeltkreds Man står herre, dame. Herrerne holder hinanden i hånden foran damernes bryst, og damerne holder hinanden i hånden foran herrernes bryst
Hurretrin Man stamper ind mod midten med f.eks venstre fod mens man bevæger sig mod højre
Forgangen nats trin Forgangen nats trin er som hoptrin, idet hoppet gøres lidt bagud, dog sådan at bevægelsen er fremadgående.
Gangtrin I gangtrin flyttes fødderne frem forbi hinanden som i almindelig gang.
Kropsvægten følger den fod, der flyttes
Trinntets karakter varieres efter rytme, taktart og tempoGangtrin kan også udføres baglæns
Løbetrin Løbetrin ligner gangtrin, men udføres let fjedrende med et afsæt fra bagerste fod.
Trinntets karakter varieres efter rytme, taktart og tempo.Løbetrin kan også udføres balæns.
Sideløbstrin Trin sidelæns, hvor man først sætter af i danseretningen, derefter samler
Gadedrengehop Svigt på samme fod. Man lægger vægten ned
Appel Et lille tramp med foden
Zweitrit Man danser rundt et trin på hver fod, for at det skal kunne lade sig gøre bliver man nødt til at dreje ret kraftigt på foden
Fatninger
Almindelig dansefatning Damen holder venstre hånd på herrens skulder mens herren holder højre hånd på damens ryg. Herren holder med sin venstre hånd damens højre hånd.
Almindelig enhåndsfatning Man holder sin partner i hånden. Herren står til venstre hog holder damens venstre hånd med sin højre hånd
Enhåndsmølle med håndledfatning Fire personer danner en firkant af hænder ved at holde i hinandens hænder
Enhåndsmølle med tommelgrep Fire personer holder den samme hånd ind mod midten. Man sætter tommelfingrene mod hinanden (så godt det går)
Forlæns korsgrep Man står over hinanden højre hånd holder i partnerens højre hånd og venstre i venstre sådan at armene krydses
Skulderkorsgreb Man står over hinanden højre hånd holder i partnerens højre albue, og venstre i venstre i hånden, sådan at højre hånd er strakt, og venstre hånd er bøjet.
Sidevendt korsgreb Herren holder højre hånd foran damen og tager fat i damens højre hånd damen holder venstre hånd foran herren og griber fat i herrens højre hånd.
Tohånsmølle Fire personer holder hindanden i hænderne sådan at dem der står overfor hinanden holder hinandens hænder. Hænderne holdes henholdsvis under og over hinanden
Livfatning (kærlighed) Man holder hinanden i en kreds om livet
Parvis livfatning Herren holder sin partner om livet, Damen lægger begge arme på herrens skulder
Åben livfatning Herren holder højre arm på damens ryg, mens damen holder venstre arm på herrens skulder.
Armkrog Man danser rundt hvor man holder i hinandens albue (venstre eller højre)
Lange arme To personer holder hinanden i hænderne og strækker hænderne ud
Andre begreber
Kæde Heren og damen giver hinanden højre hånd, derefter tager man næste herre/dame bagved ryggen, sådan at man bevæger sig i en kæde. Man går i zigzag om hinanden.
Sving egen Man danser rundt på stedet med sin egen partner. Ofte med almindelig dansefatning, men også krydsfatning med albuegrep kan bruges ved huertrin
Gåsegang Man går fremad i enkreds efter hinanden
Mod uret Man bevæger sig til højre rundt i en rundkreds i salen. Den normale danseretning er mod uret (mod solen) Både når man danser rundt med sin partner og når parene bevæger sig rundt efter hinanden i salen.

På den sydlige halvkulge (f.eks. i Argentina og Australien) vil solen gå nordenom dvs. mod uret.

Med uret Man bevæger sig til venstre rundt i en rundkreds i salen. På Læsø kaldes det “Vesten om” at danse pardans med uret (med solen) rundt i salen