Nodesamlingen

Nodesøgning

Søg med melodi toner ♫

Nyhed: Spil og Find
med samme sind

Fri tekst søgning af noder kombineret med egn og dansetype.
Nyt: 7. dec 2023: Toneart kombineret med egn og danse-type  og tekst søgning.
Tip: Skriv en kort del af det ord du søger på (prøv at finde det mest karrækterisisike i dit søgeord)
[æ og ä] kan bruges i flæng når man søger ligesom [o og ö], [a og ä] (men ikke a og æ) ,
[å, a og ä] er også ekvivalente når man søger ø og ö kan ikke erstatte hinanden i søgning
heller ikke [o og ø]

Se: Andre søgninger | Repertoirelister | Hør næste liste: Udespil 03 Sep 2024 Højdevangskirken tirsdag 3/9 2024 kl 19.00

Find node
  
 
Dans                         Egn                              Toneart

Tonesøg :Klaver | Violin | ABC | Nyt:Spil og find noden
Sidst spillede melodier

  Gå til node ved skift

   

   

  Statistik
  Om nodesamlingen
  Node- og sangbøger
  Tips & tricks
  Links og andre nodesamlinger