Indlæring af melodier

Om at spille

 • efter noder
  eller

 • at spille udenad

Formålet med denne side, er at få dem der kun spiller udenad til at lære at spille efter noder, og at få dem der kun spiller efter noder til at lære at spille udenad.

Se også:
Hvordan man lærer at spille rent på violin

“I gamle dage” det vil sige 1970-erne, 1980-erne og starten af 1990-erne brugte vi ikke noder når vi spillede.

Repertoiret vi spillede den gang var væsentligt mindre. De melodier vi spillede var i en stor udstrækning nemmere at lære, lærte man hurtigt at lære ny melodier ved at lytte, mens man spillede. Ofte gentog vi den samme melodi måske helt op til 10 gange sådan at alle kunne nå at lære den til en gennemspilning. Det at gentage den samme melodi flere gange gav også mulighed for at man fik “tryk på melodien”. Melodiens dynamik udviklede sig undervejs mens man spillede.

Det at ikke bruge noder, gør det muligt, at opleve fælleskabet ved at se på hinanden når vi spiller, eller endnu bedre, at se på danserne, sådan at der opstår en kommunikation spillemænd og dansere imellem.

I dag har vi næsten 3000 melodier i nodesamlingen. Det er nok de færreste, der kan dem alle sammen udenad, men dem der har været i orkesteret i mange år, kan vel et sted mellem 500 og 1000 melodier udenad. Det er jo nærmest umuligt for et nyt medlem at lære så mange melodier på en gang. Derfor ser vi, at ny medlemmer bruger noder. Man ser også, en del medlemmer, der før har “alle” melodier udenad, er begyndt at bruge noder fordi, det er svært at huske så mange melodier, men også fordi ,mange af de melodier vi spiller er for komplicerede til, at man kan lære dem ved første gennemspilning.

Dette gælder også for guitarrister. Det kan være svært at huske så mange specielle akkordgange udenad. Der er mange medlemmer af orkesteret, der aldrig har lært evnen at lære udenad. Der er nogen, der mener, at man spiller mere frit uden noder, og med bedre indlevelse. Dette er dog en sandhed med modifikationer. En nodespiller kan spille ligeså indlevelsesfuldt ved bare at lytte på de andre. De fleste af de musikere, der spiller udenad, står og stirrer ned i gulvet mens de spiller, hvilket jo ikke ligefrem fremmer det indlevelsesfulde spil.

Vi har et stort potentiale for forbedring, hvis orkesteret bare kunne kigge på hindanden og vise lidt mere indlevelse

Indlærings tips

Lær at spille efter noder

Alle de melodier vi spiller er nedskrevet i nodesamlingen. Hvis du lærer at spille efter noder, kan du med ny melodier (dvs. melodier tilført samlingen efter sommeren 2018)

Donloade mscz-filen, og åbne denne med programmet Musescore som findes både til Windows Mac og Linux. Her kan du så se hvilken node der spilles, du kan sætte hastigheden ned, og efterhånden lære hvordan de forskellige noder ser ud.

Fordelen at kunne spille efter noder er,

 • Du så kan spille med på enhver melodi, der bliver spillet.
 • Du kan hurtigere lære sværere melodier, hvor det kan være svært at høre helt hvordan noderne lyder

Der er dog også et minus ved at lære efter noder

 • Den totale tid det tager at lære en melodi udenad er langsommere, når du skal lære melodien gennem øjnene
 • Du får ikke “det hele med”
  • En melodi er jo ikke kun det der står på noden, det er også en spillestil
  • Spillestilen går i tradtion, og kan bedst læres når man hører melodien blive spillet
  • Det er derfor en stor fordel hvis du samtidigt som du lærer melodien efter noder også lytter på melodien
   • Helst skal lytte til en god “rigtig” indspilning
   • Kun hvis du ikke har adgang til en god indspilning indspillet med rigtige instrumenter anbefales der til at lytte til en melodi genereret fra noden.
   • Midi genereret fil (i dag er de alle sammen mp3-filer idet browserne ikke mere kan spille midi-filer og vi har genereret disse i mp3.) er dog bedre end ingenting, og det er vigtigt at du i starten lytter, og får melodien ind gennem øret.
   • Der er dog en del nodelæsere der er så trænet, at de kan spille en melodi med indlevelse, direkte efter noden.

Når man lærer efter noder er det nemmere, at dele melodien op i små stykker som læres separat. Specielt hvis der er noget, der er svært, kan man øve dette lille stykke flere gange, i starten langsommere. Det er også nemmere at stoppe op på en enkelt tone og på checke om man spiller denne tone rent.

(Læg dog mærke til at med FHS noder er det muligt at dele melodien op i små stykker, og man kan også spille melodien langsommere.)

Er noden rigtig?

Det er forholdsvis vigtigt at vi spiller den samme melodi, når vi spiller sammen. Her bruges ofte noden som reference til hvordan vi skal spille. Da folkemusik ændrer sig løbende, kan der godt eksistere forskellige versioner af den samme melodi. Nogen gange er det ikke så vigtigt, da de forskellige version godt kan spilles samtidigt. Nogen gange lyder det ikke godt sammen. Vi prøver at holde noderne så enkle som muligt, sådan at det musikaliske udtryk kan ændres, efter følelsen, sådan som man plejer at gøre det i levende folkemusik. Da der er flere end Folkets Hus Spillefolk, der benytter nodesamlingen, er det muligt at have flere versioner af den samme melodi.

 

Lær at spille udenad

Alle mennesker har deres eget indlæringsmønster. Dette er kun råd til hvordan man lærer at lære udenad. For nogen mennesker er det nemmest at lære hele melodien. Nogen fortrækker at først høre melodien, så spille den for sig selv.

En af fordelene ved at spille efter øret, er at man undgår at spille mange af de fejl, der er i noderne, når den, der har skrevet noden ned har misforstået et eller andet.

Hvis man skal lære specielle taw-relaterede takt forskydninger, er det en stor fordel at spille sammen med en indspilning. Hvis du spiller violin er det en stor fordel at bruge en kraftig dæmper på violinen, sådan at du kan høre den musik, du spiller sammen med. Prøv at ramme præcis den takt.

Hvis du er vant til at spille efter noder, så prøv at kigge væk fra noden lige så snart du kan, og føl om du ikke alligevel kan spille.

Brug playerens A/B funktion til at dele melodien op i strofer. I begyndelsen kan det være nemmest at lære en reprise ad gangen. Spil f.eks. kun første reprise, mens du kigger på noden. Se så væk fra noden mens du stadig spiller. Hvis du taber melodien, kig tilbage på noden. Evt. del melodien op i endnu mndre dele f.eks. 2 eller 4 takter. Gør det samme.

Når du først har overbevist dig om, at du faktisk kan lære en melodi uden ad. Så prøv at lære melodien uden at se på noden. Del melodien op i så korte strofer som muligt, og prøv at lære den uden at kigge på noden.

Når vi spiller sammen til frit spil, og du ikke kan finde noden, så prøv at spille med, og se om du kan fange tonerne.

Du kan også sætte en plade på eller høre på musik-radio og prøve og se om du kan spille med, på melodier som du kender. Hvis du bruger 10 minutter om dagen på dette, vil du efter ½ til 1 år kunne spille med på en hvilken som helst (nemmere) melodi. Det er en herlig ting at kunne!

“Ribe-modellen”

I Ribe folkemusikhus er det ikke tilladt at medbringe noder. Hvis du gør, bliver du bedt om at gå hjem.

Ribe folkmusikhus forklarer det med: “Hvis du starter hos os får du et 2 år kursus i at lære melodier udenad”

Folkets Hus Spillefolk har en meget stor nodesamling med et stort antal indbyggede funktioner, bl.a. repertoire lister, og spil langsom funktioner, der gør det nemt at lære de melodier der bliver spillet. Vi ønsker ikke at gennemtvinge Ribe-modellen. Da det vil være til meget store gene for mange af vores ny, og gamle spillemænd.

Der er dog mange kan huske den gang for 30 år siden hvor “Ribe-modellen” var standard i huset.

 

Indlærings råd oversigt

En samling af gode råd både til dig som vil lære at lære at spille efter noder og dig der vil lære at spile udenad, eller dig som blot ønsker til bedre til begge dele.

Generelt

 • Find din egen indlærings metode
  • Alle mennesker har sin egen indlæringsmetode
  • Se denne liste som en samling af gode råd hvor du kan vælge ny indlæringsmetoder fra, eller blive bekræftiget i din egen indlærings metode
 • Find en god lærer
  • Ligegyldigt hvor meget du lytter til dig selv, optager dig selv, ser dig selv i spejlet, så vil en dygtig lærer kunne rette dig på en helt anden måde.
  • musik kurser hvor flere lærer fra den samme spillemand, er nyttige, men ofte er der ikke tid nok til at give de gode indlæringsråd som hjælper netop dig med at komme videre.
 • Du skal ikke følge alle disse råd hver gang du lærer en ny melodi.
  • Nogen gange følger du et eller et par af rådene
  • Andre gange lærer du melodien på en anden måde
 • Prøv at lære at spille ny melodier mens du spiller sammen med andre
  • Prøv at gøre det uden noder
  • Hvis du har noden til den ny melodi, så prøv at gøre det med noden

For indlæring derhjemme når du er alene:

 • Før du tager dit instrument op og spille: Lyt til melodien flere gange
 • Hvis der ligger indsdpilninger på melodien: Vælg den indspilning, du synes der lyder bedst
  • Hvad er der som gør at du netop kan lide denne artist
   • Prøv at sætte ord på
   • Prøv at finde de steder i melodien som lyder specielt godt
 • Sæt hastigheden ned mens du stadig lytter
 • Prøv at synge melodien, før du tager fat i dit instrument
  • Ikke alle melodier ligger i det sangbare område, og det er tilladt at gå en oktav op eller ned, de steder i melodien hvor den springer ud af dit sangbare område.
 • Set tempoet på melodien ned, se om du umiddelbart kan spille melodien uden at se på noden.
  Hvis du ikke kan fange melodien på dit instrument:

  • tryk på A-knappen på dit keyboard lige når første reprise starter
  • Tryk på B-knappen på dit keyboard lige når første reprise ender
  • Prøv og se om du kan lære første reprise i langsomt tempo
  • Hvis ikke del reprisen
 • Hvis du spiller sammen en god artist fra en plade, YouTube eller lignende
  • Brug en kraftig dæmper på dit instrument, sådan at du fortrinsvis hører artisten
  • Hvis dit instrument ikke kan dæmpes kan du bruge hørtelefoner, til at lytte til artisten
  • Eventuelt brug kun hørtelefon på det ene øre, sådan at du også kan høre dig selv.
  • Prøv at ramme artistens frasering så god som du kant
   • Start i langsomt tempo, når du er tilfreds med din egen frasering i 50% tempo, sætter du tempoet op til 60% så til 70% osv. (Når du har fået lidt erfaring i dette kan du starte på 70% eller 80% og gå oppad i hastighed derfra.
   • Nogen melodier behøver du måske aldrig lære i 100% tempo (men som regel skal du ende med at kunne spille i fuldt tempo.
 • Spil melodien uden at spille sammen med nogen
  • Stop op på enkelte toner, check med en tuner, eller gå hen til et klaver for at checke om du spiller rent.
  • Optag dig selv med en telefon, eller med mikrofon til din computer (er er mange muligheder at optage sig selv)
  • Lyt til dig selv  –  Hvordan synes du det lyder?
  • Stil dig evt. foran et spejl.
   • Hvordan står du når du spiller
   • Er din holdning afslappet
   • Kan du bevæge dig i takt med musikken
   • Stamp takten let med foden, og check om din fod er i takt med musikken
 • Hvis det er en ny melodi fra samlingen: Download musescore filen (mscz-filen under noden, gælder kun for noder, der er oprettet efter juli 2018), og installer Musecore
  • Spil filen i langsomt tempo med musescore, og kig på noden som vandrer hen over skærmen
  • Stop op og se om du kan finde noden på dit instrument.
  • Find det tempo i Musescore, hvor du kan følge med på noden
  • Musescore spiller melodien totalt blottet for følelse og indlevelse
   • Prøv om du kan lægge den indlevelse ind i dit spil samtidigt med at du øver.
  • Tag en plade, som du godt kan lide, eller sæt et musikprogram på radioen
   • Prøv at spille med på de melodier, der kommer
   • Se hvor mange rigtige toner du kan ramme
 • Gå tilbage til en melodi, som du kan rigtig godt og find en god inspilning
  • Spil meldien sammen med indspilningen
  • Fokuser på hvor godt frasering
 • Nyd hvor godt det lyder, når du øver dig

Stemme spil og improvisation

 • Der er forskellige måder at tilgå det at lave anden stemme
  • At lære en nedskrevet stemme udenad
  • At improviser en anden stemme
   • Enten ved at lave en ny andenstemme hver gang man spiller melodien
   • Ved atgradvis finde frem til den rigtige stemme og huske denne
  • At lytte sig frem til en anden stemme som en anden spiller
  • At lære ud fra akkorder og melodi regne ud hvordan en andenstemme skal laves

Improvisation og overstemmer (guidelines)

 • Folkemusik er ikke jazzmusik
  • I jazzmusik aftaler man hvem der improviserer, og typisk vil den der improviserer spille alene sammen med rytmegruppen, dette kaldes solo
  • Med Riff, laver orkesteret et meget simpelt bagrundstema, som hele orkesteret kender (eller finder sammen), Riff bruges kun i begrænset udstrækning, og det er vigtigt at man har aftalt hvornår
 • I folkemusik bruges improvistion kun
  • I andenstemmer, hvis der ikke er andre der spiller anden stemmer samtidigt (hvor man kan komme til at ødelægge stemmen for de andre
  • I overstemmer, hvor man i en begrænset antal takter, spiller en stemme, der ligger over melodien
   • Overstemmen skal udtrykke begejstring
   • Overstemmen må ikke gentages, sådan at den overtager melodiens funktion
  • Ved det at melodien altid bliver spillet hele tiden i folkemusik, ligger der nogle helt klare grænser for hvor “vild” en improviseret anden stemme kan være og stadig lyde godt
   • Hvis du føler at din stemme ikke fungerer: Gå tilbage til 1. stemmen
   • Hvis andre musikkere fortæller at din stemme ikke fungerer: Hold en kort pause mens du orienterer dig hvor du er henne rent musikalisk

 

Skrevet:
11 september 2021
Ole Quistgaard

Andre tricks og tips