Om kunsten at stemme en violin

Denne side indgår i Tips & tricks for spillefolk

af Åke Perssontegning af Åke Persson
Kunsten at stemme er ofte en overset færdighed hos violinspillere. Selv blandt spillefolk, som har spillet et antal år og måske gennemgået en form for folkemusikuddannelse, støder man på folk, som ikke har tilstrækkelig indsigt i violinens egenskaber i denne henseende. Derfor er det på sin plads at berøre dette emne.
Det er almindeligt, at ordene “grovstemme” og “finstemme” opfattes som betydende skrue meget hhv. skrue lidt. Intet kan være mere fejlagtigt. Stemmeskruerne i skruekassen (det hedder området lige nedenfor sneglen o.a.) har lille udveksling, så en lille drejning (f.eks. 1/10 omdrejning) ændrer tonen meget, og ved større drejninger er det let at springe strengen. Vær forsigtig!! Finstemmerne har, på den anden side, stor udveksling, så en stor drejning (f.eks. 1 omdrejning) kun ændrer tonen lidt. At dreje 1/10 omdrejning giver en ændring, som er meget svær at opfatte. For at høre ændringer skal man desuden skrue hurtigt på finstemmeren. Da man holder finstemmeren mellem tommel- og pegefinger, narres man ofte til at tro, at man skruer meget, når man ruller mellem fingrene. En sådan drejning mellem fingrene giver kun ca. 1/4 omdrejning. Prøv selv at checke efter. Finstemmerne burde egentlig være forsynet med et lille håndsving . . .
Følgende anbefalinger/instruktioner (omtrent) blev anvendt ved låtkurset i omstemt fiol på Frederiksdal, og kan anvendes på violiner, som har stålstrenge og finstemmere. På kurset skulle vi både grovstemme og finstemme for at ændre strengenes stemning til toner, som klingede med tonearten. Grovstemme skal alle jo gøre, om ikke andet, så når en sprunget streng skal skiftes. Læs de efterfølgende instruktioner, og tænk over hvorvidt de stemmer overens med dine “stemmevaner” eller ej. Der findes naturligvis også andre metoder . . .

Grovstemme gør man med de store stemmeskruer. Det gøres bedst ved at knipse skiftevis på den streng, der skal stemmes og den streng man sammenligner med. Med denne teknik kan man også holde violinen, så man får den kraft, som er nødvendig for at dreje skruerne. Sørg for at finstemmerne står i midterstilling inden grovstemning. Skal man stemme en streng op, skal man først løsne den, inden man strammer op. I modsat fald kommer man let til at sprænge strengen, da stemmeskruerne ofte sidder fast og først går løs med et ryk ved større kraftanvendelse. Går stemmeskruerne meget trægt, kan f.eks. talkum (i meget små mængder) bruges til at smøre dem med.

Finstemme gør man med finstemmerne, hvis de findes, ved stryge med buen med jævn hastighed på to strenge. Finstemmerne skruer man på en omdrejning af gangen i den ene eller begge retninger til man kna høre hvilken vej man skal. Skru derefter hurtigt til det rene leje er passeret, og skru så tilbage igen. Når den rene stemning er passeret nogle gange, er man sikker på hvor man er, og man kan lettere finde det renstemte leje et sted midt imellem. At skrue 1/10-omdrejninger på en finstemmer inden man har fundet og passeret det rene leje, er spild asf tid – en pine for omgivelserne og skaber usikkerhed hos den som stemmer. Det er også vigtigt at finde det rette buetryk og det rette kontaktpunkt, så strengene giver en “fri” tone. Stryger man for let på e-strengen, kan den give en forkert tone, og det samme kan ske, hvis man stryger for hårdt på g-strengen. Det rette kontaktpunkt mellem bue og strenge ligger ca. 1-3 cm fra stolen – prøv selv. Buen skal føres vinkelret på strengene med lige meget tryk på hver streng. Finstem altid i rækkefølgen: a-streng, d-streng, g-streng, e-streng.
Lycka till!