FHPlayer Manual

Spiller musik i sløjfe - og - spiller langsomt

Når man skal lære at spille en melodi er det godt at starte langsomt,
og tage et lille stykke af musikken ad gangen i ring.

Playeren kan styres både med knapper og med dit keyboard.

 

Start af playeren

Start af player

Starte playeren ved at klikke på FHPlayer linket

eller ved at klikke på et MP3: link

start playeren

Hvis det er en Polska, kan du starte playeren på FHAPlayer jævn eller Polskaficeret linket,
Hvis der ligger en indspilning lavet, kan man også starte playeren med linket Hør musikoptagelse (mp3)

"Polskaficeret" linket starter en synthesizer der vil lave musikken om i forhold til hvordan polskafikatoren er sat op.
Synthesizeren køreri din browser som kan have svært ved at køre hvis du f.eks. bruger en IPad.

Pause og Stop af playeren

Playeren stoppes ved at klikke på linket igen,

Du kan også på det hvide kryds i det højre røde hjørne.

Hvis du vil pause kan du klikke på pause knappen.

      |<<        knappen bruges for at starte forfra

      ||            knappen bruges til at pause og starte igen (=>)

 

Du kan "hoppe frem og tilbage" i melodien ved at klikke i bjælken med den lille sorte skyder der bevægers sig i forhold til tiden i melodien.

Spil i musikken i en sløjfe

 

Uendelig sløjfe

Hvis du bruger computer med keyboard kan det være en fordel at bruga A og B tasterne,
da det er nemmere at ramme tidsmæssigt præcist når du bruger tastatur, i forhold til at bruge din mus.
Tastaturet er også nemmere at bruge (end en computer-mus),
når du står med bue i den ene hånd og violinen i den anden.
Det er vigtigt at man er præcis når man sætter A og B punktet

Her er et eksempel hvor der både er brugt spil langsomt og A/B funktion
(spiller første linie af 2. reprise i numret Kalla Kårar)
( linket starter ikke med at spille hvis du bruger SmartPhone eller Pad)

 

Udvid sløjfen

 

 

udvidsløjfen

Når du har lært et lille stykke - en takt eller to - er det tid til at udvide sløjfen, mens A-punktet ligger fast.

Tryk på B=> knappen, og tryk på B-knappen et par takter senere.

Her er et eksempel hvor sløjfen er udvidet til hele sidste reprise i numret Kalla Kårar.

 

 

 

Spil hele melodien igen

Med |<A-B>| knappen kan du afbryde A-B funktionen og spille hele melodien.

 

hele melodien

 

 

 

Tip: Spil hele melodien som sløjfe igen og igen.

Playeren er sat op sådan at den spiller nummeret igen og igen, men oftset er der en indledning og en afslutning som man ikke vil have med. Det kan også være at du er igang med at spille et repertoire, og du godt vil gentage en enkelt melodi:

Tryk på B på dit tastatur nøjagtig når melodien stopper. Tryk herefter på A på tastaturet nøjagtig når melodien starter. Melodien vil nu køre rundt og rundt mellem A og B indtil du trykker på f.eks. R for at resette A/B funktionen.

Tip:Du kan trykke på D (gå til B) for at checke at du har sat det rigtigt op.

 

 

Finindstilling af A- og B-punkt

med fininstillings skyderen kan du justere henholdsvis A-punktet eller B-punktet,
Fininstilleren kan indstille begge punkter

Jo mere du klikker på skyderen til højre jo mere flyttes punktet fremad i tiden

Jo mere du klikker på skyderen til venstre for midten jo mere flyttes punktet tilbage i tiden.

Fin indstillinger

Hver gang du har stillet A- eller B-punkt vil du høre hvor punktet er sat. Du lærer hurtigt hvordan du ved at klikke
længere elle rmindre ud ad skyderen kan flytte punktet mere eller mindre.

Det nemmeste er dog hvis du rammer præcis første gang du klikker på A og B (eller trykker på A og B på dit tastatur),
for så behøver du jo ikke at finindstille.

 

Hastigheds justering - spil langsomt

Når man lærer en ny melodi er det nemmeste hvis den spiller langsomt.

Med playeren kan du nedsætte hastigheden (uden at tonehøjden ændres.)

Hvis du har tastatur kan du trykke på 5,6,7,8,9,1 for at sætte hastigheden til henholdsvis 50%,60%,70%,80%,90%, 100% af den oprindelige. +tast giver 10% hurtigere og -tast (minustast) giver 10% langsommere.

Det vil sige at 1-tallet bruges til at sætte hastigheden til normal hastighed (100%). Elles kan du klikke på skyderen, elle rpå %-tallene der står under skyderen.

hastighed

Her kan du klikke på -5% der vil sætte hastigheden ned med 5% (i forhold til normal 100% hastighed) og du kan klikke på +1% for at forøge hastigheden med 0.01 af den normale hastighed.

Eksempel 3. : De svære takt 5, og 6 i anden reprise af Kalla Kårar i halvt tempo

Assymetrien (+1 den ene vej og -5 den anden vej) er valgt for at hurtigere kunne vælge lige netop den hastighed du vil spille i.

Vi har indspillet midi melodierne i mp3 format sådan at de kan afspilles på gamle IPads og tablets, hvor synthesizeren ikke virker, men man godt kan spille mp3-melodier. .
Hvis du er på en computer, eller en ny tablet eller IPhone og vil spille langsomre end 50% så vælg et instrument, vælg derefter klaver igen, og du har fat i synthesizeren,der kan spille ned til 10% hastighed altså 10x så langsomt som normalt. Ved denne hastighed vil du måske høre at tonerne ikke rækker så længe idet synthesizerens "soundfont" toner har en endelig længde.

Funktione bliver lavet i realtid på din computer og IPad.
Hvis din tablet eller computer ikke har en processor, der er
kraftig nok nedsættes hastigheden ikke.

 

Vælg et andet instrument

På midi-afspilninger, altså de melodier, der er lavet udfra nodebilledet, kan man ændre instrument.

vælg instrument

Violinen lyder ikke ret godt, det er derfor vi kaller den Feddel, som altså er et øgenavn til den mærkelige tone.

Det er muligt at vi på et tidspunkt laver en bedre lyd, men det var den der fulgte med (soundfont)

I Internet Exploreren er der en indbygget synth der kan spille midi-filerne direkte. Dette koncept har man gået fra hos Mac, og web-standarden kan i dag ikke spille midifiler.

Vi har fundet en synthesizer der så kan afspille midifilerne. Den er ikke perfekt, der er en del toneoverlap, og lydene kunne godt lyde bedre. Men det var hvad vi kunne finde på nettet.

En dag finder vi måske ud af en bedre løsning. Løsningen bliver også brugt på "Som Polska" som kun kommer på polskaer. Her kan man under polskafikatoren lave lidt fixfaxerier med hensyn til forskydning og styrke af 1.,2., og 3. taktslag.

 

 

 

Tangentboard gennemveje

keyboard shortcuts player

Ved at holde musen over knapperne kan du se hvad de skal bruges til.

Genvejstast "P"
Pauseknappen skifter mellem play Spil knap og pause Pause knap

Start forfra knap Genvejstast "R": Rewind knappen (får playeren at starte forfra.)

Oversigt over genveje.

1. og 2. Stemmerne kan ligge omvendt på nogle melodier, prøv dig frem.

Kendte fejl og mangler i FHPlayeren

Nu er playeren et ret avanceret stykke software, der er blevet udviklet over tid. Vi har lige (april 2016) renset lidt op i programmet,
fjernet nogle af de funktioner der aldrig rigtig har virket ordenligt. Musikken kan spilles i de fleste slags browsere i dag.
I starten kunne vi kun spille i Internet Explorer, i dag fokuserer vi mere på Google Chrome, når vi udvikler. Playeren er testet og kan spille i: Google Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Firefox og Safari. Alle steder virker playeren, og kan også spille langsomt og med A/B funktion.

Der er dog stadig fejl og mangler....Lad os nævne et par stykker.

Hvornår kan jeg spille langsomt, og hvornår virker synthesizeren.

Spille langsomt funktionen og synthesizeren er lavet i HTML5 audio. Denne specification har en clausul om "grazefully degrading" Det betyder, at hvis den udsætter browseren for en funtion som browseren ikke helt kan klare, uden at "gå i dørken" så bliver funktionen "yndefuldt" koblet fra, så funktionen altså ikke virker, men browseren virker stadig. "Yndfuldt" for det er trods alt bedre at spil langsomt funktionen ikke virker, end at du slet ikke kan se noden. Så hvad kan man gøre når man nu gerne vil spille langsomt: Det onde svar er: Køb en nyere IPad. Det søde svar er: at man kan prøve at slukke nogle af de andre funktioner sådan spil langsomt funktionen kan køre. En IPad 2 fra 2011 kan for det meste godt spille langsomt, men ikke altid. Synthesizeren har aldrig til at virket, på denne IPad. Derimod kan jeg godt få synthesizeren til at virke på en Samsung Galaxy 7 smartphone fra 2016.