Momentanværdier:
1
2
3
Mål assymetrien i polskaen og mål det "tidlige 2-slag"
Middelværdi (symetrisk slag = 100)
Middel takt (BPM)
Slag per minut

Polskameter

 

Sådan gør du:

Detlajeret forklaring