Nodesamlingen og Ipad

 

Tag alle noderne med på din Tablet, IPad eller IPhone

IPad er praktiskt fordi den kan stå på et nodestativ, og så har man jo alle noderne med. (Hvis der ellers er WiFi dækning hvor man spiller)

Tag Repertoirelisten med på Ipad

Du kan samle dit repertoire som pdf og tage det med i bogskabet .

Menulukning

Idet Ipaden ikke har noget OnMouseOut event, så står menuen åben og lukker ikke igen.. Det er ret irriterende
Derfor er der kommet en ekstra Luk knap i menuen længst ude til højre

Luke menu

Når du spiller noden på hjemmesiden, man det enten være som mp3-fil eller som midi-fil.

Midi-filen laves af nodeprogrammet. Det er altså en elektroniskt lavet musik, som følger noden slavisk, men den har ikke den følelse som en rigtig indspilning har. mp3 filer er indspilninger.

Problemet med IPad

Desværre er det sådan at browseren Safari for Ipad og Iphone ikke understøtter midi filer.

Formentlig fordi Steve Jobs syntes at hans Iphones altid skulle ringe med "rigtig" musik og ikke med mid-musik!

Man kan godt købe en app, men så kommer musiken op i app-en, og man kan ikke se noden samtidigt.

Vi har nu konverteret alle midi-filer til mp3 filer og gjort disse mp3-filer tilgængelige fra IPhone / IPad i stedet for

Konverteringen har taget ca. 20 timers computertid.

Da det jo er meget praktiskt når man lige står og har glemt hvordan en melodi lyder at kunne se noden, og også høre den på sin Iphone. Kovertering foregår "offline" altså ikke på nettet. Nye melodier vil altså ikke automatiskt blive konverteret. Rettelser vil ikke blive konverteret! Man kan skrive til formanden, hvis man har et presserende problem.

Vejledning

Menusystemet virker i Ipad, men ikke særlig godt. Derfor kan du klikke på Ravnen på forsiden for "at komme udenom" menusystemet og direkte til noden.

Når du søger i en liste på IPad commer listen op i stor tekst.

Her er så søgningen på engelsker. Læg mærke til den ny mini-node menu. Den er lavet hvis man ønsker en nemmere måde at finde noden udfra de første takter af noden Læs mere om mininoder

Der er flere måder du kan høre en melodi blive spillet. Det nemmeste er at klikke på noden.

Klik på noden, og der kommer en "player" op som en lille sort linie med en trekant til venster. Du skal klikke på den lille trekant før den begynder at spille. Hvis der ved siden af MIDI-fil ikke står "Player" (gælder kun IPad, IPhone og IPod) så er der ikke lavet nogen mp3 af Midifilen, og man kan ikke klikke på noden

player start

klik på den lille pil på bjælken, og melodien spiller.

Hvis der ligger en rigtig indspilning (mp3-fil) til noden, vil denne blive spillet istedet for mp3-filen lavet af midi-filen.

Alternativ klik "Player"

Du kan også klikke på "Player" (den nederste fil) og der åbnes en ny tab hvor melodien spiller

Hvis du har klikket player, vil melodien spille i en ny "tab". Gå tilbage til noden, og se noden mens den spiller i en anden tab.

 

 

 

 

Der findes måder du kan høre midi-filer på din Ipad. F.eks. kan du downloade appen sweet Midi, der så vil indføre midifilen i sin liste, hvor du så skal finde den og spille den. Gratis-versionen af "Sweet Midi" spiller 75% af filen, det vil sige at du typsikt mister 2. gennemspiling af 2. reprise (hvis melodien har 2 repriser, hvis den har flere reprise mister du mere. Man kan så betale 89 kr for appen, og spille hele. Men nu er der altså kommet en redning hvorved Klik på Midi-fil for at åbne "den rigtige midi-fil" på din Ipad.

Mininoder

MiniNoder

Mini noden er en mulighed for at danne sig et overblik over sin søgning. Du kan klikke på melodien for at høre den

Med menuen kan sætte breden og zoom faktor, sådan at du kan få endnu mere noder op pr side. Hvis du sætter breeden til 200 får du kun første takt.

Ipad

I menuen kan du sætte om du vil gpå til noden eller høre noden spille når du klikker

Du skal lige klikke på start ude til højre for at høre melodien efter at du har klikket

Noden er der også

Den valgte node vises