Workshopmetoden

Workshop metoden hedder sådan fordi det er den metode man mest bruger til workshops når en eller anden berømt spillemand vil lære en folkemelodi ud. Typiskt når en vil lære en melodi ud til en gruppe. Men den kan også bruges når man lærer en melodi én til én.

Metoden går ud på, at dele melodien op i korte strofer som læreren så gentager langsomt indtil man kan den. Det er en naturlig måde at lære en melodi på, fordi man som regel ikke kan overskue en hel melodi. Metoden er selvfølgelig afhængig af hvor god læreren er at dele melodien op i naturlige strofer, og hvor god man som elev er til at opfatte stroferne og omsætte dem til toner og fingersætninger på sit instrument. Som regel starter man med at lære kun et par toner ad gangen, for så at sætte sammen til en hel strofe. Man lærer så næste strofe, og sætter så de to strofer sammen man har lært. En variation er at man hele tiden spiller melodien fra starten, og lægger stroferne på en efter en. Dette kan nogen gange virke langsommeligt og forvirrende, da man kommer at spille begyndelsen af melodien mange flere gange end slutningen af melodien.

Det er vigtigt at når man først har lært en hel reprise, at gentage denne reprise flere gange. Ofte har en reprise forskellige slutninger første og anden gang man spiller. Her kan det være vigtigt at man så hurtigt som muligt lærer begge slutninger, da man ellers vil fejlindlære melodien og kun spille den første slutning gang på gang.

Indlæringsteori

Al indlæring foregår ved at der danses synapser i hjernebarken. Jo flere gange man gentager noget, jo stærkere synapser. Inlæring "på øret" har sin styrke i at man direkte lærer hvordan det skal lyde. Set i forhold til inlæring på noder, hvor man først skal danne et synsbilled af noden, som så overføres til et hørebilled. Musikere med klassisk uddannelse bruger fortrinsvis indlæring via noder, og kan have svært at i begyndelsen bruge "workshopmetoden". Selv om workshopmetoden kan virke langsommere end at lære efter noder, så er metoden som regel en hurtigere måde at nå det endelige mål: At kunne melodien udenad. Worskhopmetoden er også en genvej til at spille i et folkmusikorkester eller til "gruppejam" hvor man ikke kender alle melodier. Hvis man først er optrænet i at lære en melodi på øret, vil man kunne spille med også på en melodi man aldrig har hørt før, fordi man er trænet i at opfatte melodien på øret.

A/B funktionen på hjemmesidens player og Workshopmetoden

 

Hvis du har installeret Windows Internet Explorer (den mest almindelige browser til at gå på internettet med hvis du har en Windows computer) og Windows Media player, så kan du bruge "playeren" på spillefolks hjemmeside. Playeren har en A/B funktion der gør at du kan bruge "workshopmetoden" til indlæring selv når du sidder foran komputeren og vil lære en melodi på spillefolks hjemmeside. Det nemmeste er at bruge dit tastatur, (selv om A/B funktionen også er implementeret som en knap, men brug af tastatur er enklere hvis du har dit instrument i hånden. Playeren virker både på midifiler (altså filer der er en replika af noden, men altså ikke indeholder noget musik med mennesklig præg) og mp3-filer (nogen af noderne har rigtige indspilninger af musikken, hvor playeren også kan bruges)


Tryk på A-tast i starten af en strofe
Tryk på B-tast i enden af en strofe

Melodien vil nu cirkulere ,mellem, de satte punkter (intervallet vil stå i sekunder i headingen)

Du kan bruge fininstillingen
til at justere A eller B punktet. Ved at trykke på Gå til A eller Gå til B knappen kan du vælge om fininstillingen gælder A eller B punktet

Du kan reset A/B funktionen med resetknappen

Hvis du vil gøre strofen længere (men beholde A punktet) kan reset B-knappen benyttes

A/B funktionen kan også bruges i starten og enden af en melodi til at få melodien at "spille evigt" i rundkreds uden mellemrum. Det kræver lidt øvelse, men kan lade sig gøre.

Spil langsomere

Det hjælper meget ved indlæringen at gøre melodien langsommere. Midi filer kan skrues ned til 25% hastighed, mens mp3 indspilninger kan skrues ned til 50% hastighed med hastigheds skyderen.
Man kan også bruge tallene 5 - 9 for at gå direkte til 5->50%, 6->60%..9->.90% hastighed. 1-tal giver 100% hastighed. Man kan også klikke på den sorte firkant på skyderen.
Alle knapper har en tastaturgenvej som du får fram ved at holde musen over knappen

Videomanual til hjemmesidens forskellige funktioner | Manual til playeren| Liste af features på hjemmesiden | Folkets Hus CD Indspillinger i "hjemmeplayeren" | Download af "hjemmeplayeren"

"Hjemmeplayeren", kan installeres på din egen komputer, sådan at du får nem adgang til disse funktioner (AB-funktion og spil langsomt) på dine egne musikfiler på din computer. Hjemmeplayeren har også den feature at du kan gemme A/B stroferne, sådan at du kan gå tilbage og øve på en strofe igen. (Hvis installeret på din egen computer bliver informationen om stroferne gemt sådan at du kan bruge dem senere. På nettet vil informationen om de strofer blive glemt efter at du har lukket playeren.