Spil og find noden

Tilbagae til tonesøgning | Tekniske forklaring | Hvordan manualen er bygget op ( med fodnoter) | Nyheder og udfordringer

Hvad er Spil og find

Spil og find er en side der er lavet til at finde noder (kun blandt de 3000+ noder) der ligger spillefolks hjemmeside.
Det er meningen at Spil og Find skal være en erstatning for den tekstbasere søgefunktion sådan at:

Programmet regostrerer kun ændringer af toner. Dit instrument skal helst være stemt i 440 Hz (men da tolerancen på hver tone er en kvart tone, så vil de fleste almindelige stemninger sagtens kunne bruges..

Hver gang du har spillet 7 forskellige toner gennem søges "databasen" for lige netop denne ændring. Da programmet stadig er på experiment stadiet, kan man både se frekvensanlysen, den søgte tonerækkefølge, og alle de fundne noder (skrevet som node-nøgler, hvor man fra de første bogstaver kan se melodi type, og fra resten af nøglen ofte (men ikke altid) kan gætte hvad noden hedder.
Ens toner efter hindanen bliver ikke registreret i databasen, så databasen er bygget op efter et princip, hvor der kun er toneændringer ændringer.
Blokfløjter spillet typisk melodien en oktav over violieerne, mens andre instrumenter spiller oktaven under. De fleste instrumenter spiller harmoniske af grundtonen. Derfor registreres kun 12 halvtoner (men den samme halvtone måles i alle oktaver startende fra det lave G på violien og helt op lidt under høregrænsen 15,7 kHz).
Der kan godt være flere melodier der har samme tonemønster. Den melodi indeholder det spillede tonemønster får den 1 point. Når en melodi har fået f.eks. 40 point bliver den registreret som fundet, og den kommer op lige over sidst spillet tabellen,
som bliver vist for alle, der er på det samme lokal netværk. Lige så snart der er en af dem, der har en IPad i samme lokele og som klikker på dette link. Så vil den også komme op i sidst spillet listen indenfor 2 sekunder på alle de andre IPad's der er i lokalet.
Forudsat selvfølgelig at man er logget ind på det samme lokalnetværk.

Læs om hvor navnet stammer fra

Spil og find er et eksperiment hvor man kan finde noden når man spiller den.

Man kan altså bruge mikrofonen på Ipad, computer eller telefon for at finde en melodi man ikke kan huske.

Du kan ikke altid finde den node du spiller, men ofte virker det. (ca 60 - 70 % af gangene man søger efter en node finder man noden efter ca. 10 sekunder, nogen gange skal man spille hele melodien igennem, og desværre er der nogen noder, der ikke lader sig finde.
Som regel er det nemmmere at finde komplicerede noder.

Vi arbejder på at gøre systemet bedre.

Keyboard shortcuts

Der er lavet nogle tastatur koder, sådan at man kan køre programmet fra et tastatur. Det kan være praktisk at ikke bruge mus når man står med sit instrument i hånden.

P : Play (afspil en tilfældig melodie) (Husk at trykke på G før play hvis du har brugt mikrofonen

G : Genopfrisk (bruges når man skal skifte fra Afspil til Mikrofon

S: Stop (bruges når man vil stoppe afspilningen og nyde det spektrum, der blvier stående på skærmen

M: Mikrofon (bruges når man vil bruge sit instrument - Husk at trykke på G (for Genopfrisk) hvis du går fra Afspilning af melodi

N: Næste melodi (bruges under afspilning til at springe videre til den næste melodi

R: Reset (bruges når man bruger mikrofon, hvis man vil restarte søgningen, kan også bruge under Afspil (Play)

 

 

 

Hvordan vi håber systemet en dag vil virke

Da vi startede ud at lave systemet, var det meningen at IPad'en selv skulle høre på det der blev spillet i en jam-sammenhæng, og så slog op på noden.

Det var meningen at nodelæserne således ikke behøvede at spørge dem der spiller melodien udenad, hvad melodien hedder, sådan at de kan slå den op.

Men det kan vi slet ikke i øjeblikekt, så vi har ændret "Use casen" det vil sige at nu er den anbefalede brugs situationen at du bruger programmet til at finde en melodie som du ikke kan huske hvad den hedder men du kan spille den.

Integration med frit "spil systemet".

Det er i dag sådan at hvis der er flere nodelæsere i lokalet når vi spiller "rundesang" eller "frit spil" det vil sige at vi sidder i en rundkreds og på tur foreslår en melodi.

Så er det nok at der er en, der slår melodien op, de andre får så noden op som et link ude til højre for noden, eller under noden afhængig af skærmbredten på computer/Ipad/telefon.

Der er nu tilføget et Spil og Find link for oven. Linket bliver der for alle men kun en time efter at man har fundet noden. Hvis du er logget ind på spillefolk.dk (gælder altså kun for medlemmer af Folkets Hus Spillefolk )
Vil det blive registreret på dit fornavn, ellers vil der bare stå en bruger, og kan blive overskrevet af andre, der ikke er logget ind.

 

spil og find integration

Det kan være svært at huske hvad noden heder, og den søgning ved at klikke på tonerne, kan være lidt besværlig at bruge.

Så hvorfor ikke lade IPad-en lytte til hvad der bliver spillet, og så finde noden.

Afspil en melodi

(hvis du har brugt mikrofonen, skal du trykke på Genstart (Genopfrisk) for at aktivere "Afspil en melodi"-knappen.

Det anbefales at du afspiller nogle tilfældige melodier, og ser hvor lang tid der går for at finde en melodi, før du prøver at selv spille en melodi.

Tryk på Afspil, og der bliver spillet en tilfældig melodi fra førstestemme mappen (du finder disse under andre søgninger ->Renstemt). Dette er melodier, der er specielt gode at finde.

Andre melodier

Du kan i (før du har trykket på afspil mappen) i dropdownen vælge andre melodier at afspille men det viser sig,a t systemet ikke kan finde disse melodier.

andre melodier

Når man trykker på knappen "Afspil en melodi" Vil der blivet afspillet en tilfældig melodi fra den valgte mappe (standarmappen hedder første stemme og er et udvalg af disse melodier. Det vil sige renstemte første stemmer.

Afspil

Når den tilfældige melodi begynder at spille vil FFT spektraet begynde at vise peaks, der kommer en kode op for de noder du har psillet, og en specialbygget database med alle melodiernes toner, vil blive gennemsøgt.

Der kommer nogle koder op med nogle tal der hvis hvor ofte den enkelte melodi bliver fundet. Når en melodi kommer over /?scoreLimit=50 grænsen (du finder dette tal i søgestrengen), så vil melodien blive betragte som fundet.

Man kan sige at det er "snyd" for vi ved jo hvilken melodi de rbliver spillet, den står også som spiller, men vi bruger ikke denne information, andet at vise den for brugeren.

 

Det er selvfølgelig mange informationer, men det skyldes, at systemet stadig er under udvikling, og os der laver vil gerne følge med i hvad der sker undervejs, når vi prøver systemet.

Specielt er det interessant at se tonerne i et spektrum.

 

 

SPIL og FIND

Tryk på mikrofon knappen

Når du har trykket på knappen, bliver du spurgt, om du tillader brugen af mikrofonen. Det er en sikkerhedsting, for man kan jo ikke ha' at websider lytter med på hvad du siger.
Dette skal du svare ja til. (ellers virker det ligesom ikke)

Spil til du du har fundet den rigtige node. Du skal spille mindst 7 forskellige noder, før systemet går i gang med at søge. Du kan se koden for noden der bliver søgt på

Spil melodien på dit instrument - til den bliver fundet

Du skal spille meldien i den rigtige toneart. Tempoet spiller ingen rolle men du skal spille de rigtige toner. (Helst med A=440 men der er en ret stor tolerance)

Det vil sige, at det kan være svært at bruge Spil og Find når du bare synger en sang. Hvis du har et instrument (f.eks. klaver, men det kan være et andet instrument), som du kan finde start tonen med så er det OK.

Det kan godt være, at systemet vil finde forkerete melodier i starten, nogen gange skal du spille frem og ind i 2. reprise, får den rigtige node er funden.

Når du har fundet melodien, kan du klikke på den for at gå til noden.

Når du gør det, får alle andre i lokalet, som er på det samme net at vide, at melodien er fundet, og kan gå til den via link. (Ligesom det virker når en har fundet noden ved at søge på nodens navn.

Der kan godt gå lidt tid før melodien

Hvis du er heldig findes melodien allerede når du har spillet 8 toner. Tit tager det længere tid, og du får måske en del forkerete forslag på noder undervejs. Det kan godt gå en til 2 reprise, før du finder den rigtige melodi.
Det er fordi, at de samme 7 toner kan indgå i mange andre melodier. Du kan se en liste af de fundne melodir ude til højre. En anden grund til at det kan gå galt er, at en eller flere af de toner som systemet har fundet faktsik er forkerte
i forhold til hvad de burde have fundet. Denne fejl rettes som regel op ved at man søger med nogel andre toner lidt senere. Den node, der har er fundet flest gange bliver vist. Specielt i begyndelsen kan det godt være, at det er den forkerte node der bliver vist.

Mens systemet er nyt listes alle de fundne melodier som melodi koder ude til højre. Vores melodikoder er lavet ud fra danse type og titel på melodien, dog lidt kortere en titlen.

Mens du spiller kan du se det der hedder et FFT spektrum, det vil sige du kan se tonerne fra dit instrument. De fleste intrumenter (Strenge instrumenter og blæseinstrumenter) består tonerne af en grundtone og såkaldet harmniske toner på 1, 2, 3, 4 osv gange gruntonen. Det er det du ser i billedet når du spiller.

Du må gerne spille melodien i almindeligt tempo.

Det er svært at bruge mikrofonen når orkesteret spiller.

Hvis du har en elektrisk violin er det måske muligt.

Systemet er nu forbedret, sådan at mikrofonsøgningen genstartes, hvis der er stille i mere end 5 sekunder.
Men desværre vil tale også blive opfattet som musik. Hvis du har en el-violin, er det muligt at det lykkes.

Systemet er også koblet op, sådan at det man finder kommer med i "fritspils applikationen"

 

 

Der er blevet foreslået at man bør kunne synge melodien i viklet som helst toneart - men det kan man ikke

Det er muligt at man på et tidspunkt vil kunne lave dette, men det bliver ikke foreløbig.

Hvis du vil finde en anden melodi så tryk på Reset knappen

På et tidspunkt vil jeg lave en automatisk reset hvis der ikke kommer nogen toner, Denne er ikke lavet endnu, derfor tryk på reset knappen

 

For at skifte mellem Mikrofon og Afspil en melodi: Tryk på genopfrisk

Systemet er nødt til at genstarte før det kan skifte

 

 

 

OBS: ingen lyd bliver gemt, men dit navn (og IP) bliver gemt i 1 time hvis du finder en melodi

 

Dette er en prototype, der faktiskt virker

Jeg har i årenes løb lavet en del prototyper der ikke virker men bare "så godt ud".

Men denne virker faktisk!!!

Der vil helt sikkert komme forbedringer.

Billederne i denne manual er ikke up to date, jeg vil hellre gøre systemet bedre end at rette billeder.

Systemet kræver at der kun er en, der spiller, til brug i orkester, kan man måske koble sig op med el-violin.

Jeg vil prøve her i weekenden (24. -26 nov. 2023). Her er en beskrivelse af de gagets, jeg vil tage med.

 

 

Den tekniske forklaring om hvordan det virker.