Vals og akkorder

At spille vals og polka

Vi vil fokusere på at spille vals en simpelt 3-takts rytme og lave efterslag til polka

Links:

 

Hvad er en akkord?

Det har vist sig at ikke være så nemt at forstå konceptet omkring hvad akkorder er.

Som regel bruger vi ikke ret mange akkorder i dansk folkemusik så det er rimelig nemt at spille skidtspil, når man først har lært mønsteret.

Hvis man ikke spiller guitar eller harmonika har man måske undret sig over de bokstaver der står lige under nodelinien.
De kaldes akkorder. Akkorderne er 3 klange. Som regel grundtonen (akkordens navn f.eks. C) tertsen (3. tone i skalaen) og kvinten (5. tone i skalaen)
Hvis det er en mol akkord (f.eks. Dm) spilles tertsen lav, og man vil i Dm spille tonen F som terts i stedet for F#.

En akkord består af 3 eller 4 toner (4. toner hvis det er en 7-er akkord), når man spiller "skidtspil" på violin vælger man 2 af disse toner.


En forudsætning for at kunne spille skidtspil er at man enten kan

Det er altså enten eller (eller en kombination)

 

Asger har lavet en papirskyder som blev delt ud til oktober kurset.

Der findes en online version (klik her):

G-akkord: Billedet skal læses sådan at man enten kan tage de 2 løse strenge (G- og D-streng) eller 2. finger på G-strengen og løs D-streng

eller 2. finger på G-streng og 3-finger på G-streng eller 1. finger på A-streng og 2. finger på E-streng. osv. osv.
Som regel vil man altså kun spille 2 toner ad gangen. (I virkeligheden bliver der rigtig mange mulige kombinationer, men man vælger i starten kun en af de mange muligheder

For at kun vælge treklang skal man lige sætte et fluehak i Position / skala (pil 1. på billedet)
Og vælge treklang for neden. På violinen vises så mulighederne for at sætte tonerne i en treklang på violinen.

 

 

Denne sider er lavet sådan at man kan se typisk 6 forskellige akkorder man benytter til en toneart.

På billedet er C-akkorden valgt som 1. finger på D-strengen (tonen E = terts i akkorden ) og 3. finger på G-strengen (tonen C = grundtonen i akkorden)

G-akkorden er valgt som 2. finger på G-strengen (tonen H, der er terts - ) og 3. finger på D-strengen tonen

Treklang består af gruntonen (1. tone i skalaen), tertsen (3.tone i skalaen) og kvinten (5. tone i skalaen)

Farvene på prikkerne er

Hvis man går herhen kan man se hvordan akkorderne ser ud på guitar.

Det kan være en hjælp hvis man ikke lige står med noden foran sig at kigge på Guitarrens fingre.

Kommentar til Mol akkorderne.

De viste akkorder indeholder ikke tertsen, og kan derfor både være dur eller mol. Det er den lave terts der giver mol karrekteren af akkorden.

Da man som regel slår skidt med kun 2 toner kan C-akkorden vist på billedet ligeså godt være en A-mol akkord.