Lill Lindfors

Waveform

Hør intervaltone

Grundtone

 Tip om hvordan man stemmer sin violin
Forskellige intervaller

 

Vælg interval og tryk på start

 

 

Tryk på Start-knappen

for at starte tone generatoren

og tryk derefter på den grønne piletast (Frekvens 2) 10 gange

.

Harm1 Harm 2 (se en streng vibrere )

 


Forsikelse mellem toner

 

 

 

 

F rekvens 1: 

Frekvens 2: 

Amplitude

 


Læs mre | English | Tuneren