Nyt om hjemmesidens funktionalitet

Nyt fra før designskift i 2016

2023  December

Søg på tonearter (antal #-er og/eller b-er)

Søg tonearter. Mange har spurgt om man kan søge på tonearter. Det er nu implementeret. Søgningen sker i kombination med Tekst, Egn og dans-type
Under andre søgninger er mulighed for at søge flere tonearter. (Det vil sige de melodier der f.eks. går i både G-dur og G-mol eller D-dur og A-dur og E-dur, ved at vælge flere (med skift- eller kontrol-knap på computer, på telefon eller IPad kan man sætte flueben)

2023 november:

Spil og find

Med spil og find kan du finde spille en melodi og finde noden. Programmet finder de fleste melodier  efter 10 – 15 sekunders spillen. I øjeblikket er der noget der gør at det kun er ca 60-70% af de melodier vi søger, som systemet kan finde. Vi kommer at arbejde på at gøre systemet bedre, og håber også at en dag komme med en løsning, hvor spil og find kan finde en melodi som orkesteret spiller. I øjeblikket skal det være stille i baggrunden og spil og find virker kun, når en enkelt person spiller melodien, som i øvrigt skal spilles i den rigtige toneart.

Før du prøver spil og find, kan det være en god ide at prøve Afspil knappen, hvor en tilfældig melodi bliver spillet, og noden bliver fundet. Når du trykker på Mikrofon, skal du give tilladelse til, at hjemmesiden bruger din mikrofon.

Prøv spil og findManual til spil og find.  |  Her er en mere teknisk forklaring hvordan det virker   |

2023 januar:

Klik for skalér

Man kan nu klikke i noden for at skalere den til din skærm. Et enkelt klik og noden fylder skærmen på “bedste” måde baseret på højden eller bredten af noden afhængigt af hvad der passer.

Funktionaliteten gælder både for den almindelige node og repertoirelisterne (alle Noder).

TIP For flersidig-sides noder, såsom H.C. Lumbyes: Britta Polka (s.2 starter med Del E) og Mikkels Les Lanciers (s. 2 starter med 4. tur), skal man lige rulle lidt ned,
Sådan at man ser toppen af side to, og klikke på denne når man er kommet dertil.

Klik en gang på noden, og den vil skalere. Hvis du har spillet melodien, vil skaleringen tage hensyn til dette, og vise dig player funktionerne under noden. (Klik på Genopfrisk, og herefter på noden igen, hvis du vil have noden så stor som muligt.)

 

Når du klikker på noden i takt med musikken kan du måle hvilken takt musikken kører i i slag i minuttet (BPM er en engelsk forkortelse for Beats Per Minute) Du kan klikke på den grønne linie hvis du vil springe i noden. Takttælleren er flyttet ind på noden, så man kan se den når noden skalerer. (Der er nogle få uregelmæssigheder, der kan løses ved at rulle siden op og ned.

Hvis man slår fluebenet Forstør node med klik (se billedet, fluebenet ligger øverst på siden) fra,

får man den gamle funtionalitet, hvor man kan klikke i noden for at hoppe frem og tilbage i det afspillede melodi. (Længere op og til venstre, giver tidligere mens sluningen nås ved at klikke i det nederste højre hjørne)

 

 

Hastigheds angivelse i rep.-liste

Repertoirelistens spil langsomt funktion har fået angivelse af, hvad indstillingen er. Samtidigt er plus og minus tasterne blevet aktiveret. Minus-tasten giver -5% og plus-tasten giver +2%. (så man kan bevæge hastigheden 1% langsommere med et tryk på minus-tast og to tryk på + tasten) : For IPad brugere uden tastatur, er der kommet et + og et – man kan trykke på.

2022 marts: Repertoirelisten pause før A-punkt

Gå til A funktionen er opdateret sådan at hvis A-punktet er mindre en 4 sekunder fra starten inføres en pause på 1.5 sekund, før melodien starter. Normalt vil Gå til a funktionen (keyboard tast C) gå 3 sekunder før det tidspunkt man har a punktet, hvilket er ret passende, man finder ud af hvor man er i melodien og så kan man starte hvor strofen starter når man trykker C på sit keyboard. Men 3 sekunder er lidt lang tid når der ikke er noget at lytte til, derfor er 1.5 sekunder valgt, som svarer til at man lige får taget fat i bue og violin og så starter man.

Takt tæller

Vi er tit uenige om hvilken takt en melodi skal have, og man har tit brug for at “regne takten ud”.  På computer bruges tast-T, når man indenfor 2 sekunder har slået T-tasten ned to gange får man takten skrevet i BPM altså slag i minuttet til højre for noden.på Ipad eller telefon kan man slå takten med fingeren ved siden af noden, for at få samme resultat.(man kan desværre ikke klikke på noden, da det at klikke i noden bruges til at hoppe i den afspillede melodi) Der er nu lavet en simpel takt tæller der læser takten ud i “Beat per minute” eller BPM. Da jeg ikke kunne finde en simpel dansk forkortelse bruger vi den engelske. På computer kan du i chrome trykke ctr-shift-i og få en historie af takten mens du slår den. (På denne måde får du  ydderligere info om afstand mellem de slag du slår og %-vis afvigelse på konsollen i Chromes udviklingsværktøjer)

Der bliver lavet en meget simpel exponentiel midling af takten (alfa=0.2).

 

2022 februar: Playeren

Man kan nu bruge piletaster til at gå frem ot tilbage i playeren. Fejl i Svensk og Engelsk version rettet.

2021 April: Playeren forbedret

Der er kommet et flueben, som gør at man kan gentage den samme melodi når den har spillet færdigt. Den ny funktion er lidt nemmere at bruge end A/B funktionen, idet man bare skal sætte et “flueben” for neden i playeren, så gentages hele melodien.

 

Man har tidligere kunnet  med A/B funktionen, ved at sætte et B-punkt lige præcis hvor melodien stopper. Man behøver ikke at sætte et A-punkt men kan gøre det, hvis man vil have fornemmelsen af at melodien bare kører i ring, kunne (og kan) man jo sætte et A-punkt, der hvor melodien starter.

2021 Marts: anden stemme søgningen forbedret

Der er ca. 450 melodier med anden stemmer i samlingen. Men søgningen på 2. stemmer har ikke været opdateret siden for over 10 år siden.

Vi har gennemgået anden stemmerne og registreret alle de steder vi bruger 2.  stemmer. Under andre søgninger er standard værdien sat til 2. stemmer. Der er også tilkommet en ny funktion, der gør at man kan lytte på stemmerne hver for sig. Anden stemmer er lavet ren stemt med en speciel metode, som du kan læse om her. Metoden er stadig på eksperimentstadet, og p.t. kun implementeret for de ca. 100 melodier, der er implementeret med 2. stemmer siden sommeren 2018.

Lidt om ren stemning

Når man spiller rene intervaller såsom kvart, kvint, terts, og sekst, kan man f.eks. når man spiller en
violin eller hvis man synger lægge sin stemme precis der hvor overtonerne falder sammen. Det giver en speciel ro i stemmen, i klangen. Mange violinister bruger denne ro-fornemmelse når man f. eks. stemmer sin violin. Men også vil uakomagneret kor-sang f.eks. “barbershops”-sangen er karrekteriseret ved at man synger helt rent, for det er nemmere at finde de rene intervaller når man kender tekniken.

Ren stemthed har en bagdel: Rent matematisk kan det ikke lade sig gøre at stemme f.eks. et klaver eller en harmonika til at spille helt rent. Der vil være intervaller som ikke er renstemte. Det går nogenlunde godt hvis man stemmer i kun en toneart. Allerede Pythagoras, der levede i Grækenland og Italien for 2500 år siden, undersøgte musikaliske intervaller og specielt den rene kvint. Pythagoras arbejde har haft en stor indflydelse på den vestlige musik.

I slutningen af sekstenhundredetallet fandt man ud af, at hvis man indførte en ganske lille urenhed i stemningen, og fordelte denne urenhed over alle intervaller, så fik man den fordel at man kunne spille i alle tonearter på et klaver, cembalo eller orgel, og det stadig lyder nogenlunde godt. Man var lidt i tvivl om dette var det rigtige at gøre, men så skrev Johann Sebastian Bach “Das wohltemperierte klavier” i 24 tonearter (12 i dur 12 i moll), og nu var ingen mere i tvivl, for dette værk kunne slet lød meget dårligt hvis man ikke spillede det på et “tempereret” klaver. Alle orgler og klaverer blev herefter stemt tempererede. Man glemte at stemme orgelet i Fredensborg slotskirke, som i dag er verdensberømt for sin rene klang.

Ikke ren skala men rene intervaller

Der hersker en misforståelse omkring renstemthed og temperatur. Man kan nemlig sagtens lave rene intervaller i anden stemmen, selv om orkesteret spiller tempereret.

 

2020 Oktober: Opdatering af sidst spillede melodier er forbedret på nodesiden

En gang i sommer måtte vi slå auto-opdateringen af listen fra, fordi der var fejl i koden. Fejlen er nu rettet. Knappen gå til node ved skift virker også. Der checkes ca. hvert 4 sekund op mod IP-adresse og listen bliver opdateret. Hvis man er flere Computere/Ipad’s på det samme WIFI net, så vil listen blive opdateret hver gang man vælger en ny melodi, som ikke har været spillet/vist den sidste time.
Der kan gå op til 4 sekunder før listerne bliver opdateret på de andre skærme.
Med “fluebenet” sat i Gå til node ved skift vil man automatisk slå op på den sidste node. Hvis der er en, der slår en anden node op som man ikke skal spille – er det bare irriterende, og man gå klikke i listen på den melodi man faktiskt vil spille. Men dette sker forholdsvis sjældnere end hvis man ikke bruger fluebenet.

 

2020 Oktober: Forspil markering i repertoiret

Den nemmeste måde forspilleren lave 2 lange toner hvor man spiller start akkorden. Men hvis man hører til de, forspillere der gerne vil starte melodien med en lille melodi, der typisk er taget fra enden af 1. reprise, eller fra enden af melodien. Kan det nogen gange være svært at lige spille de toner. Med den ny applikation der laves en firkant in repertoirelisten for hver node. Firkanten ses kun hos for spilleren, og der kan også laves en stik-nodeliste, der består af forspil og start af node.
Hvis du er forspiller findes en vejledning på repertoirelisten, hvor der også er link, som kan bruges til at markere forspils-stederne i repertoirelisten.

2020 Oktober: Bobler listen

Bobler listen er et forsøg på at få introduceret ny melodier. Vi er ikke helt enige om hvordan listen skal bruges, men det kommer. Du finder link til bobler listen på forsiden.

Ordet Bobler liste stammer fra Dansk toppen hvor der er 10 på listen, men hvor man også kan stemme på kandidater, der kan komme ind på listen, disse kaldes “boblere”.

Foreløbig er listen en prototype, der bruger de funktioner, der allerede findes på hjemmesiden (uden ydderligere programmering). Man skal altså selv lægge melodier ind på listen, stemme via kommentarerne, og selv rykker rundt på listen. Afstemningen kan foregå ved at man bruger skriv kommentar, og skriver sit navn ind i listen af navne der stemmer.  Der er link til at editere listen fra de interne sider, og også en midlertidig vejledning. Man kan også sende sine forslag, eller en liste over de melodier man vil stemme på til pr. mail til Kirsten Sparre, eller Ole Quistgaard. (Du finder e-mail adresser i adresselisten.)

 

2020 Oktober: Spil hele listen også på Mini-noder og Stik noder

Hvis man laver en søgning, men gerne vil høre alle melodierne, kan man lave en mininode (eller en stiknode), og klikker man på noden vil den blive spillet, samtidig som hele noden kommer op på siden. Nyt: Når noden har spillet færdigt vil næste node blive vist og spillet. Det vil sige at man kan lytte alle Hamboer af mens man står og laver noget andet. Hvis man ikke når dem alle kan man måske huske hvor langt man kom og klikke på dem næste gang.
Hvis man bruger computer (eller har tastatur til sin IPad) kan afspilningshastigheden sættes ned og op med et tryk på tastaturets nummer-taster.(2=200% 1= 100% 9=90%,8=80% osv.). Menuen tilbyder et udvidet hastigheds udvalg fra 8 gange langsommere (12% til 3 gange hurtigere 300%)

Når man når den sidste melodi, starter afspilningen forfra.Man kan i menuen vælge at i stedet gentage den samme melodi, i al uendelighed.

2020 September: Vi har slettet vores blog: Spillefolks nye hjemmeside

Det viste sig at næsten ingen havde brugt bloggen i de fire år den eksisterede. De fleste af bloggens 11 indlæg var spørgsmål om hvordan man bruger hjemmesiden, fx logger sig på.
Samtidig har vi slettet de test-blog-sider som man kunne gå til via blog-siden.
Hvis man vil spørge eller diskutere noget med os kan vores Facebookgruppe benyttes, og her på hjemmesiden har vi kontaktadresser på Kontakt os.

2020 April: Forbedret tekst nodesøgning

En forsimplet tekst søgning på noder er også lagt ind på forsiden.

(se også flytning af playeren)

Da vi i februar i år lavede de 3 tonesøge sider (ABC, violin og klaver -interface) indførte vi også en mulighed for at direkte se søgeresultat. Denne mulighed er nu også lavet til text søgning i noder. Lige så snart du har skrevet 2 bogstaver, får du at vide hvor mange hit der er, hvis der er mindre end 150 hit (Dette tal vil vi måske ændre) vil du få de fundne liste af noder op som link. Hvis der er under 10 hit kommer de op som mininoder. Hvis der kun kommer et hit, vil du gå til noden.

Med fritspils systemet kan du søge noder direkte fra nodesiden (men den samme søge funktion er naturligtvis også der hvor du plejer at søge efter noder – klik på ravnen), denne funktion er nu gjort lidt nemmere at finde, idet den på en bred skærm kommer op ude til højre for noden, mens den på en smallere skærm (f.eks. en IPad på højkant) vil komme op for neden under noden. Du vil også have adgang til de 10 sidste, der er spillet på den samme WiFi.

Exempel: Der søgt på ‘ravne’ . Hvis du vælger dans´(her er vals valgt), eller egn før du skriver vil søgningen yderligere filtrerers. Da der er fundet mindre end 10 får mininode op. (Mindre end 150 fundne giver links.) Søgeresultatet kommer op mens du skriver, ligeså snart du har skrevet 2 bokstaver eller mere. Med knappen kan “Luk” kan du lukke vinduet. Med “fluebenet” ‘Gå til node ved skift’ kan du vælge at automatisk gå til en node hvis en anden i lokalet skifter node. 

Flytning af playeren

Playeren er nu blevet klemt ind mellem noder og søgefunktion, nogen noder kan godt være bredere, og der er derfor lavet et par knapper i bunden af playeren som kan bruges til at flytte playeren til højre eller ventre.

2020 Marts: Ny Variations-system

Det tidligere variations system var lavet sådan at man kunne se variations noden hvis man var på nodesiden, man kunne f.eks ikke bruge variationen i en repertoireliste. Vi er p.t. 3 foreninger der bruger nodesamlingen, og nogen gange har hver forening sin opfattelse af hvordan en node skal spilles, Der er altså brug for at kunne lave variationer af noden. Vi har nu lavet et variations system hvor variationerne er selvstændinge noder i samlingen som så kan kobles sammen med  et link, der linker mellem de forskellige variationer. Det gamle variations system virker stadigvæk i samme nummer system. Du kan se om det er en gammel variation ved at den har samme titel som grund noden, og at der står en (original node) nederst i listen. Første variations noder sammen kobling  er Aldor Ero å aldor biro. og Långt jässpd i bergom (Langspyt) På Langspyt kan du se at der også er den gamle type variation. Vi vil gradvis udfase det gamle variations system.

2020 Februar: Fritspilsfunktionen er udvidet så alle kan bruge den

Tidligere har det kun været Folkets Hus Spillefolks medlemmer, der har kunne bruge fritspil funktionen. Hvis der er flere, der sidder på det samme WIFI netværk vil der fremkomme en lille menu på noden, der automatisk bliver opdateret få sekunder efter at en af de andre på netværket har fundet en ny node. Man kan så klikke på linket, sådan at når en har fundet noden så kan alle spille den samme node.

Fritspils-funktionen kommer op til højre for noden, eller et stykke under noden, hvis skærmen er for smal. Hvis alle i lokalet er på det samme WIFI-net, gør fritspil-listen det muligt at vælge det samme som de andre i lokalet, der sidder med noden på sin IPad.
Ved at vælge “Gå til node ved skift” vil man automatisk få den node op på sin skærm som en anden i lokalet har fundet. Der er en lille “skønhedsplet”: Hvis man selv har fundet noden, skal man huske at slå “Gå til noden…” til igen efter at man har fundet en ny node.

2020 Februar: Nodesøgning med tone sekvenser

Der er lavet tre ny bruger interface for at søge noder hvor man kan søge på tone-værdier (ikke tonelængder). Man kan søge fra start af node eller inden i noden. Det sidste giver flere resultater, men kan være brugbart når man bare ikke kan huske starten.

Violin-bruger interface

Klaver bruger interface

ABC bruger interface

Med ABC brugerinterfacet skal du huske at starte i rigtig oktav og rigtig toneart.

 

2019 Marts: Kommentarer kan nu når man laver repertoire

Det er nu muligt for den der har lavet en repertoireliste at lægge kommentarer, så som

 • Information om pauser i et spille/danseforløb
 • Links til noder, der ikke findes i spillefolk-samlingen
 • Informationer om aftaler i det enkelte nummer om hvordan det skal spilles

Kommentarerne kommer både med i

 • oversigten over repertoiret,
  (som i øvrigt er blevet bedre printbart.)
 • I hele repertoiret på en side
 • I stik noden.

Kommentarerne kan indsættes

 • Over noden
 • Under noden
 • I noden (rød tekst)

Vi har i virkeligheden haft mulighed for at skrive kommentarer længe på repertoirelisterne, men jeg håber at den ny måde at gøre det på, er nemmere at bruge. Den gamle måde hvor FHS medlemmer kan gå ind på den enkelte node, skal opgraderes. Se i øvrigt manualen, der er blevet opgraderet med pop-up billeder, og også beskriver fordelene med repertoirelister i det hele taget.

2019 Marts: Repertoirelister for spillemandsdansen

Spillemandsdansen i Lyngby har længe brugt en blanding af Hennings Noder, FHS noder og deres egne noder. Vi har lavet et par shortcut, og lagt billeder af de ca 80 noder, der manglede for at spillemandsdansen kunne lave repertoirelister på vores side. Et andet krav har været at kunne få pauserne ind i repertoirelisterne. Dette er løst med en opgradering af vores kommentar-system. (se over dette indlæg)

2019 Februar: Tastatur shortcuts på videoerne

Spillefolks videoer indeholder jo både noder og videoen og er gode at øve sig til. Når man holder sit instrument i hånden, kan det være svært at styre musen. Derfor har vi siden længe haft keyboard shortcuts på playeren der spiller mp3 filer af noden. Nu er disse shortcuts også overført til video playeren.

Keyboard Shortcuts

P: Pause / Play
S: Start forfra

A: Sæt startpunkt for strofen
B: Sæt slutpunkt for strofen
H: Spil hele melodien
U: Udvid strofen (mod højre, tryk senere B igen)

1: Spil videoen med fuld hastighed
2: Afspil videoen med 25 % hastighed (God til at nær studere triller osv.)
5: Afspil vidoen med 50% hastighed
7: Spil med 75% hastighed

3: Gentag de sidste 3 sekunder

Hvis man er logget ind kan man gemme sin A/B strofe. Den gemte strofe kan bruges af andre brugere.

2018 1. juni: Nyt node program MuseScore

Fra den ca. juni 2018 bruger vi et nyt nodeprogram når vi skriver noder. I stedet for Musikator version 4.0 der er udgået rigtig mange år siden, bruger vi nu MuseScore

MuseScore er gratis at downloade og bruge
Du kan hente programmet her: https://musescore.org/da/download
Musescore er et gratis nodeskriveprogram, og det findes for både Windows, Mac  og Linux.
og det findes i en dansk version.

Du kan selv skrive noder
Hent programmet og skriv dine noder, send filen til Kirsten Spare, og så vil hun se formatet igennem og uploade. Det er vigtigt at de noder vi laver til samlingen bliver uploadet i ensartet format.

Musescore er veldokumenteret, men idet man kan rigtig meget med noder, og har brug for rigtig mange forskellige ting, når man skriver noder, så tager det lidt tid at lære det. (ligsom det tager tid at lære et hvilket som helst nodeskriverprogram.
Vi har skrevet et par tip ned til at komme igang med det ny program her.

Om det gamle program Musicator

Siden starten af nodesamlingens historie har vi brugt Musicator, der er (var) et udmærket musik program for at lave udviklet af nordmannen Jo Brodkop i 1998 dvs. omtrent samtidig som vi startede nodesamlingen på nettet.

Da nyere versioner af Musicator ikke brugte samme format som det gamle har vi fortsat med vores gamle version 4.02 frem til 2018. Musikator er skrevet i et 16 bit udviklings miljø for Windows. Windows versioner senere end Windows XP kan ikke køre 16 Bits programmer. Windows XP  blev endeligt udfaset af Microsoft i 2014 . Man kan stadig installere Windows XP på en komputer, eller man kan lave en virtuel computer med f.eks. VMWare

Den gamle procedure for upload af musictor filer var ret kompliceret, idet man skulle bruge mange forskellige programmer til at lave pdf-filer og mp3-filer for noden (de gamle midi-filer duer ikke når der skal spilles på en gamle telefon).

Det er hurtigere at lave noder og hurtigere at uploade med det ny program
Med det ny upload program bruger vi endnu flere filer men upload-proceduren er nemmere (selv om den stadig er noget kompliceret, idet vi kan skære noden til i højden på nettet, billedfil og pdf fil laves på nettet i en samlet procedure), der er et nyt music xml-format, som er noget tydeligere til at vise noden.

Det er dog hurtigere at skrive ny noder, og også at rette noder baseret på MuseScore.

Rettelse af gamle noder
MuseScore indeholder en metode hvor man fra den gamle pdf-fil kan”læse” de gamle noder. Metoden er ikke helt perfekt, idet den involverer maskinlæsning af de gamle noder. Til små retteler af gamle noder bruger vi derfor stadig det gamle system.

Du kan se om du har det ny format, hvis du kan downloade noden i xml-format.

 

2018 24. maj: Den gamle adresselister er slettet

Grundet EU’s persondataforordning (GDPR), som træder i kraft d. 25. maj 2018, har vi slettet den gamle adresseliste over folk som engang var eller som stadig er interesseret i Folkets Hus Spillefolks aktiviteter.
Fra nu af skal man have adgang til at logge sig ind for at se en intern liste (Brugere / Medlemmer).
Medlemmer af Folkets Hus Spillefolk har fuld adgang til alle interne sider, mens andre “Brugere” blot kan se rette de oplysninger der er om dem selv, samt se visse interne sider så som generalforsamlingsreferater.

2016 10. april Spillefolks.dk får nyt design

Spillefolks hjemmeside har fået nyt design pr. 10 april 2016 kl 10.15.

Hvad er nyt

 • Den ny hjemmeside er pænere
 • Den hjemmeside tilpasser sig bedre til mobiltelefon og IPad.
 • Forsiden har fået et nyt udseende med ny billeder
 • Sprogversioner: Vi har oversat nogle af siderne til svensk og engelsk
 • Flere medlemmer kan logge ind og rette de normale tekst sider.
  (I øjeblikket er vi 6 der kan rette)
 • Billedsamlingen, der ikke har virket ordentligt siden 2012 er begyndt at virke igen
 • Medlemmer af Folkets Hus Spillefolk har fået nyt login til den ny side
  • Det gamle login vil stadig være virksomt i en periode
 • Vi kan nemmere skabe ny debatter. Denne side er f.eks. lavet som en debat altså en s.k. blog. Du skal være logget ind på den ny side for at deltage i debatten.
 • Søge funktionaliteten til nodesamlingen er blevet opdelt på forskellige sider som forhåbentlig gør den mere overskuelig.
 • Meget af den gamle funktionalitet (for eksempel nodesamlingen, dansebeskrivelsesamlingen og repertoirelisterne) er uændret, men har fået ny top-menu, der gør det nemmere at komme tilbage til forsiden.
 • Du kan høre Folkets Hus Spillefolk nærmest kommende repertoireliste fra forsiden med 1 klik kommer du ind på alle noder på en side. Du kan så høre repertoiret igennem fra ende til anden. (klik på  pause, for at stoppe med at spille)

Projektet

I september 2015 startede en gruppe bestående af Tommy, Konrad og Ole at opdatere hjemmesiden. Vores hjemmeside består af ca.1000-vis af filer i 100-vis af mapper.

Selv om de fleste af alle disse filer ikke skal ændres, stod det umiddelbart klart at vi ikke ville kunne flytte hele hjemmesiden i løbet af de 7 måneder vi havde givet os selv fra 1. september og frem til generalforsamlingen 2016. Derfor er en del funktionalitet (bl.a. nodesamlingen og repertoirelisterne) bibeholdt, dog er der kommen en lille menu for oven på disse sider, som gør at man kan komme tilbage til forsiden.

Blog

En blog er sat op. Her kan folk komme med kommentarer til den ny hjemmeside.

Kasserede ting

I forbindelse med en flytning er det en god ting at rydde op. Smide ting væk, der er ikke bruges mere. Her er en liste af tinge som ikke rigtig blev brugt. Listen er nok længere.

 • Den gamle debat-blog (den blev ikke brugt mere)
 • Efterlysning af noder
 • Gamle ukurante sider

Den gamle hjemmeside

Folkets hus hjemmeside blev skabt af “Store” Søren Christensen i 1997 som en måde at lave en elektronisk nodesamling. Designet blev opdateret i 2004. I 2007 blev siden flyttet til nyt hotel, og formanden har stået for det meste af programmeringen af den meget righoldige funktionalitet der er på hjemmesiden i forhold til repertoirelister, videoer lydfiler og ny noder.
Forbedringene siden 2007 og frem til i år er dokumenteret her. Bl.a. er der i løbet af 2016 komment mulighed for at kommentere noderne, og man kan skifte (alle) noder fra 1. til 2. stemme. Alle disse forbedringer er også med på den ny side, da den gamle funktionalitet er ført videre. (Se “Ting der ikke er flyttet” herunder)

Når du logger ind første gang

Slå fluebenet “Gem bruger” til. (Hvis du ikke er på bilioteket eller på en anden offentlig computer)

Obs: Når du logger ind via Safari på en IPad, vil login ikke blive gemt. Brug Chrome for at gemme dit log in med “Gem bruger” fluebenet.

Medlemmer har fået et ‘nyt’ login, mens tidligere medlemmer samt andre med tilknytning til Folkets Hus Spillefolk kan tildeles adgang til begrænsede dele af de interne sider fx listen over Brugere/Medlemmer. Det sker ved at kontakte Tommy Gerdes, gsu (snabel-a) email.dk.

Ting der ikke er flyttet


Nodesamlingen

Nodesamlingen og repertoirelisterne er som de plejer. Eneste forskel er at der kommet en ny menu:

Klik på “burgeren” (genericon) og menuen kommer frem/forsvinder.

Den ny nodesøgning er ændret lidt. For at gøre det mere overskueligt er der flere sider med de forskellige funktioner der tidligere var samlet på en side.


Kalenderen
Kalenderen har fået ny funktionalitet på forsiden i det opslagstavlen (hvor alle relevante spillemandsopslag er listet) og kalenderen (spillefolks kalender) er slået sammen. I øvrigt er kalenderfunktionen bibehold som den gamle. Vi kunne ikke finde det standard WordPress værktøj der kunne erstatte den.


Billedsamlingen
Du skal være logget ind som medlem af Folkets Hus Spillefolk for at se billedsamlingen. Billedsamlingen er ikke flyttet ind under WordPress, men værktøjet til fremvisning er nyt. Via menupunktet Internt -> Brugersider kan medlemmer af Folkets Hus Spillefolk lægge nye billeder lægges op.

Nyt fra før designskift i 2016