Akkordspil ( skidt ) på violin

Denne side indgår i Tips & tricks for spillefolk

(udarbejdet af Johnny Boesen)

En akkord er flere toner, der klinger samtidigt eller efter hinanden (brudt akkord).
Vi skal lige huske på at strengene på violinen hedder: g d a e

Disposition

Først gennemgås G-dur, så D-dur, dernæst A-dur og til sidst C-dur.

G-dur og dets 3 hovedakkorder

G består af tonerne g-h-d  =  g-dur
C består af tonerne c-e-g  =  c-dur
D består af tonerne d-fis-a = d-dur

Hver akkord kan tages på forskellige måder på violinen. Jeg vil i det følgende give nogle alternative
muligheder, ordnet efter sværhedsgrad med de letteste først. Dog tilrådes det at øve sig på at have mindst to fingre på brættet samtidig og få dette til at lyde rent.

I det følgende betyder:      H. = høj finger   L. = lav finger

 Her kommer mine 4 G-akkorder:

1. Den letteste:
stryg de to tykkeste
= tonerne g – d

2. Lidt sværere:
H.2.fng. / g-streng
3. fng. / d-streng
= tonerne h – g

3. Sværere:
3.fng. / d-streng
H.1.fng. / a-streng
= tonerne g – h

4. Den sværeste:
bruges til rullestrøg
H.2.fng. / g-streng
3. fng. / d-streng
H.1.fng. /a-streng
= tonerne h-g-h

1.          2.        3.             4. 

Den letteste:                     Lidt sværere:                 Sværere:                            Den sværeste:
stryg de to tykkeste          H.2.fng. / g-streng         3.fng. / d-streng                  bruges til rullestrøg
= tonerne g – d                 3. fng. / d-streng            h.1.fng. / a-streng               H.2.fng. / g-streng
= tonerne h – g              = tonerne g – h                   3. fng. / d-streng
H.1.fng. /a-streng
= tonerne h-g-h

Her kommer mine 4 C-akkorder: ( husk at C er den anden hovedakkord i G-dur)

1.          2.         3.         4. 

Den letteste:                      Lidt sværere:                  Sværere:                         Sværeste:
Løs g-streng                     1.fng. / d-streng              løs g-streng                     L. 3.fng. / g-streng
1.fng. / d-streng                 L. 2.fng / a-streng          1.fng./ d-streng                1.fng. / d-streng
= tonerne g-e                    evt.løs e-streng               L.2.fng./ a-streng             = tonerne c-e
= tonerne e-c-(e)            = tonerne g-e-c

Her kommer mine 4 D-akkorder : ( den tredje vigtige akkord i G-dur)

1.       2.          3.             4. 
Den letteste:                 Lidt sværere:                    Sværere:                              Svær:
Løs d-streng                H.2.fng. /d-streng             bruges til rullestrøg                3.fng. / a-streng
Løs a-streng                3.fng. / a-streng                1.fng. / g-streng                     H.1.fng./ e-streng
= tonerne d-a               = tonerne fis-a                 H.2.fng. / d-streng                 = tonerne d-fis
3.fng. / a-streng                    tag evt. løs
= tonerne a-fis-d                  d-streng med.

Dette var en gennemgang af de tre vigtigste akkorder i G-dur. Du får kun meget sjældent brug for flere i spillemandsmusik. Som du kan se er der mange kombinationsmuligheder, hvis du skal spille en såkaldt rundgang, som består af G-akkord, C-akkord og D-akkord efter hinanden.

Det kan anbefales at øve alle 2´-erne . Hvis du vil spille rullestrøg, så alle 3`-erne , dog 4´-eren i G-akkorden.

Altså 2´-erne:

            G                                                  C                                                D
                                                         
  h     g                                                     e     c                                      fis    d

3´-erne:

            G                                                  C                                                D
                                                        
h     g     h                                         g    e      c                                 a     fis   d

 


 

                                   D

 Så går vi til D-durs tre hovedakkorder:

D består af tonerne:    d-fis-a  =  d dur
G ——-“——– :     g-h-d   =  g dur
A ——-“——– :     a-cis-e =  a dur

Som I ser , består en D-dur rundgang af to af de samme akkorder somi G-dur. Det eneste nye i D-dur er således A-akkorden. Derfor viser jeg kun denne her.

Mine 4 A-akkorder:
1.        2.        3.         4. 
       Den letteste:                    Lidt sværere:                 Sværere:
Løs a-streng                   1.fng. / d-streng             God til rullestrøg             H.2.fng. / a-streng
Løs e-streng                   H.2.fng. / a-streng         1.fng / på g og d              Løs e-streng eller
= tonerne a-e                 evt. løs e-streng              H. 2.fng. / a-streng         3.fng. / e-streng
= tonerne e-cis-e

Det kan igen i D-dur anbefales at bruge 2´-erne , samt 3´-erne til rullestrøg (4´-eren i G):

2´-erne:

                D                                  G                                 A

                                                            
fis      d                                       h     g                                                       e      cis

3´-erne: (rullestrøg)

          D                                    G                                  A

                                                             
  a    fis     d                                        h     g      h                                        a     e     cis
 


 

                                    A

De 3 hovedakkorder

A består sf tonerne :    a-cis-e =  a-dur
D ——“——— :     d-fis-a =  d-dur
E ——“——— :      e-gis-h =  e-dur

Som I ser har vi ved gennemgang ag G-dur og D-dur haft grebstabellerne for A-akkorden og D-akkorden . Den eneste nye akkord ser I her:

Mine 4 E-dur akkorder:
   1.       2.       3.       4. 
        H.2.fng. / g-streng          1.fng. / både                 1.fng. / både                 1.fng. / a-streng
H.3.fng. /d-streng           d-streng og                   d-streng og                   H.2.fng. / e-streng
= tonerne h-gis               a-streng                        a-streng                        eller løs e streng
                                              = tonerne e-h                2.fng. / g-streng            = tonerne h-gis-(e)
= tonerne h-e-h
Du kan igen bruge 2´-erne eller 3´-erne til rullestrøg:

2´-erne:
         A                                   D                              E

                                                              
                 e    cis                                            fis     d                                        e     h

3´-erne:
          A                                  D                              E

                                                    
          a     e     cis                                   a     fis    d                                  h     e     h


 
                                  C

De 3 hovedakkorder:

C består af tonerne:   c-e-g = c dur
F ——-“——–  :   f-a-c =  f dur
G ——-“——-   :  g-h-d =  g dur

Som I ser har vi under gennemgangen af G-dur haft grebstabellerne for G akkorden og C akkorden, brug derfor disse. Den eneste nye akkord kommer her:

Mine 4 F-akkorder:
    1.        2.       3.       4. 
          L.2.fng./ d-streng             1.fng / g-streng              rullestrøg                     Løs a-streng
          løs a-streng                      L.2fng. / d-streng          .fng. / g-streng             L. 1.fng. / e-streng
= tonerne f-a                    = tonerne a-f                L.2.fng. / d-streng        = tonerne a-f
løs a-streng
= tonerne a-f-a

Det kan igen anbefales at bruge 2´-erne , samt 3´-erne til rullestrøg.

2´-erne:

              C                                F                               G

                                                  
     e      c                                   a      f                                          h     g

3´-erne: (rullestrøg)
              C                               F                               G

                                         
             g    e      c                                  a     f      a                                    h     g     a
God fornøjelse.
Spil skidt – nej, smid det på i stedet.                                  Venlig hilsen
                                                                                            Johnny Boesen

 

Slut