Ny funktionalitet for spillemandsdansen

Nodelister for spillmandsdansen.

Noder efter nummer (FHS database)

Hvor aftenens program kan listes på forskellige måder.

Med node listerne kan du lave

 

Nyhed !!! nodesamling som PDF

Download hele samlingen som PDF
Dette er en ny feature, der forsåvidt ikkehar noget med repertoirelistefunktien at gøre
Denne liste med alfabetisk indeks forest og numerisk index bagerst;
der begge kan klikkes index
(opdateret 13/3 kl 19:25 med top og bund links så man nemt kan komme til alfabetisk
og numerisk index)

Hennings noder udvidet med spillemandsdansen
Spillemandsdansens samlede repertoire i et PDF dokument
(baseret på "Hennings noder" lavede af Henning Lund 1988)
Obs. der er et sideindeks, men det er kun "vejledende" (dvs. sidenumreringen er forkert)
Listen er heller ikke klikbar

HenningsNoderSamlet.pdf (Sådan som Hennings noder så ud i 1988)

Download side (Hvorfra du også kan dowloade wordfilen. hvis du går ind i "mellemregninger"

 

Liste af de noder der mangler at blive skrevet i spillefolks samlinger

Der "mangler" ca 80 af SD's melodier i FHS nodesamling. I øjeblikket har vi kun lagt billeder ind af disse noder, sådan at vi kan lave reprtoirelistern.

Men der mangler musik-filer der gør at man kan spille dem. Andre brugere kan heller ikke søge efter disse melodier på spillefolk.dk

Du kan hjælpe, med at skrive disse melodier, og sende dem til formanden(æ)spillefolk.dk eller til Kirsten (du kan få mail fra formanden.)

Vi har tidligere skrevet melodier i Musikator, men da dette software kun kan køres på det udgåede Windows XP (og tidligere også udgåede Windows versioner), er vi gået over til MuseScore som vores software.
Spillefolk.dk sætter høje krav til hvordan noder skal formateres sådan at hjemmesidens noder virker ensartede. Men det vil være ens tor hjælp hvis nogen skriver de manglende noder ned, og sender til os, sådan at de kan blive lagt på hjemmesiden.

Du kan donwloade musescore her: | Her er en template som man kan bruge | Og her er er nogle manualer

I denne version skal man kende FHS nøgle system
og liste nøglerne med semikolon

Den endelige version vil virkel lidt som denne "358-node-lister", hvor man kan putte hvilken som helst liste med tal i.

Tallene bliver så konverteret til numre i 358-noder. I Spillemandsdansens repertoirelistelaver vil det være SD-s numre. (Man skal så "lige" sortere dobbelte numre fra, men det bliver forholdsvis let.)

Her er Roskildes Repertoire lister til sammenligning. Roskilde bruger så hele spillefolks nodematerial på ca. 2600.
Fordelen med spillemanddansens repertoire laver vil være at den begrænser sig til de ca. 1000 numre som er numrerede på spillaemandsdansens hjemmeside.


Her laves en kortnode (kun) i den endelige version vil der laves en repertoireliste.