Om Spillemandsdansens repertoirelister

Links:
Liste af alle spillemandsdansens numre | Download alle som pdf + mere info | Tilbage til spillemandsdansens aktuelle reprtoire lister | Manual for "Vis hele repertoirelisten" ("Alle noder") funktionen

Hvad er specielt med repertoirelisterne på https://spillefolk.dk

Repertoirelisterne på spillefolk.dk er programmeredet til at kunne mange ting, som gør det nemmere at lære melodierne,

 

 

Flere formater

Repertoirelisten har flere formater

Flere formater repertoirelister

"Alle noder" formatet

Alle noder formatet er måske det mest brugbare
her får du listen af alle noder med hele noder, og pause information indsat det rigtige sted i node listen.

Det er nemt at bladre sig frem til noden. I øve situationen der hjemme kan du høre hele listen blive spillet i den rigtige rækkefølge.

Hør melodi

En stor fordel med spillefolks noder er at man kan høre melodien og se noden spille. Det er muligt at skrue ned for hastigheden.

Spillemandsdansens noder er nogen gange større end spillefolks. Playeren kan flyttes med pilene for neden!

Playeren

Læs mere om playeren

 

Hvis indspilningen er 2 stemmig, kan du høre 1. eller 2. stemme separat med balancen.
(Hvis du bruger hørtelefoner, kan du pille den ene hørtelefon fra øret)

 

Du kan skifte hastighed ved at klikke på %-tallene for neden i playeren.

Brug pile tasterne nederst hvis playeren dækker for noden.

 

 

Du kan sætte hastigheden ned i det øvetempo du ønsker, og du kan fokusere på at høre en lille del af melodien "i ring", enten ved A og B tasterne
på din computer eller ved at trykke på A og B symbolet under noden som spiller. Klik "Hør melodi"
Læse mere om alle mulighederne i manualen

Formatet kræver at du har WIFI-net adgang (viste du at du kan skabe dit eget net hvorsomhelst i landet (untagen i de dybeste skove) med din mobiltelefon.

Hør melodi i repertoirelisten

alle noder play

"Alle noder" listen har en alternativ player. Alle noder lister alle noder, og giver en kompakt udskrift, hvis du vil have repertoiret med på papir (Pdf-formatet printer ofte, men ikke altid, pænere)
klik på Hør melodi og melodien vil spille, hvis du klikker B lige før sluttet vil melodien blive ved med at spille i ring, hvis du ikke gør det vil
repertoirelisten spille alle melodierne (læs mere).

Du kan vælge om alle noder skal spille hele listen igennem, eller at den enkelte node skal gentages (dette er en ny funktion oktober2020 )

 

Oversigtsformater "Stiknoden" og "mini noden"

Oversigtformaten giver første linie af noden (stik noden) eller kun de første takter af noden (mini noden)
Mini noden har et stort antal af instillinger hvor man kan vælge tekst størrelse, forstørrelse af noden,
og størrelsen af den enklete node, sådan at du kan få flere noder per linie

Stiknoden indholder informationer om pauser, det gør mini noden ikke. Klik på stiknoden for at høre den spille.

stiknode

Stiknoden gør det muligt at printe hele repertoiret på 1-2 sider, og lige få starten.
Klik på stik noden for at høre melodien.
Hele repertoiret kan afspilles i rækkefølge på denne måde

mini node

mini noden er mere kompakt end stiknoden, her kan man også klike for at høre. Information om pauser etc. er ikke med i mininoden.

 

PDF-formatet

Pdf-formatet kan bruges til at downloade noden til din Ipad, sådan at du får noden med, (specielt brugbar hvis du spiller steder hvor der ikke er WIFI adgang)
Noden har en beskrivelse som også kommer med :kommentaerer om pauser kommer med på separate sider.

Tekst liste format

Ved at klikke på titlen i repertoireliste listen, får man en tekst udgave af repertoirelisten hvor ekstra information såsom pauser er lagt ind.

Listen giver links til de andre formater, ligsom man kan klikke på den enkelt node titel og gå til "Gå til noden"-formatet.
(Der hvor man har lidt ekstra information og hvor der er en player, der kan spille langsomt)

Andre repertoireliste listere

Repertoirelistelisteren kan liste alle melodier fordelt på danse i en periode.
Den kan instilles til forskellige typer af lister (standard er spillefolk's lister, men spillemandansens kan vælges).
Man kan også vælge forskellige tidsperioder. Læs mere...

 

 

 

 

Se noden, hør melodien samtidigt

De fleste lister (f.eks. stiknode, mininode, og alle noder, men ikke pdf-noden) kan høre melodien blive spillet mens man øver.
Klik på "Gå Til Node", og du vil få en lille player op. Læg mærke til at playeren nogen gange dækker over spillemandsdansens noder, fordi de er bredere.
Brug knapperne nederst for at flytte noden på din IPad, sådan at playeren ikke dækker.

Med Alle noder formatet kan du høre alle noder igennem på repertoiret mens du f.eks. skræller kartoffler eller noget andet.
Med VisNode, og Alle Noder er det muligt at spille melodierne langsommer, ligsom man kan lave små loops for at øve sig på et lille stykke af noden.
Vis node er den node visinng man går

YouTube visning

Flere af melodierne har links til YouTube . Du ser link til YouTube fra "Vis node" eller "Alle noder",
og der er ofte flere videoer ind til den samme melodi
Med youtube visningen ser du noden sammen med YouTube vidoen,
Du kan skrue ned for hastigheden (75% og 50%), og du kan lave loops på enklete sektioner af videoen.

Kontakt formanden(æ)spillefolk.dk eller Stig hvis du vil have lagt en YouTube Video ind på en node.

Høj nodekvalitet på nyere noder og pdf

Vi bruger SVG format når vi lægger ny noder op på spillefolk dk. SVG-formatet giver et væsengligt bedre nodetegning specielt når noden skaleres.

Vi har altid brugt vektor format til at lave pdf noder. (Dette gælder ikke de 73 midlertidige spillemandsdansen noder - se "ikke lavede" - listen)

Uge nummer

Et tillægskrav til spillemandsdansens repertoirelistern var at man skulle tilføje uge numre, der gør det muligt at nemt genbruge den samme repertoireliste fra år til år.

Hvordan laves et nyt repertoire

Normalt vil det være Stig, der laver repertoirer.

Brug dette link til at lave et nyt repertoire for spillemands dansen. Processen er nærmere beskrevet her for spillemandsdansen og her er en mere generel beskrivelse.
Det er en fordel at først finde alle de noder, der skal være med i repertoiret, F.eks. ved at klikke på dem via listen
Men det er også muligt at finde melodierne inde i den app, der laver listen.

læg mærke til at de 73 noder (Ikke lavede listen), der er specielle for spillmandsdansen ikke kan findes ved den normale nodesøg.

Kan man blande andre melodier i spillemandsdansens repertoirelister ?

Det har været et krav til systemet at spillemandsdansen at man kun kan lave lister af de ca 600 melodier som er registreret som spillemandsdansen.
Det er for at være kompatibel med de papir nodelister som mange af spillemandsdansens spillemænd bruger. Så det rigtige svar er NEJ (men der er en "workaround")

Workaround

Hvis man skal have andre noder med fra de ca 2800 melodier der findes på spillefolk, kan det lade sig gøre, med følgende "workaround" procedure.


 

Historie

I foråret 2019 (efter spillemandsdansens 40 års jubilæum) blev der lavet en speciel sektion af på Folkets Hus Spillefolks hjemmeside for spillemandsdansen i Lyngby.
spillemandsdansen har en nodesamling der er vedligholdt dels på papir dels på spillemandsdansens hjemmeside.
Da der kun manglede ca 80 melodier i FHS database, blev disse manglende meldier hurtigt lagt "middlertidigt" ind et særligt sted i datbasen.
Og der blev lagt nodebilleder ind, på spillefolk.dk. Og repertoirelistesystemet blev opgraderet sådan,
at man nemt kan lave repertoirelister udelukkende bestående af spillemandsdansens noder.

Dessuden havde Kurt Wessel nogle krav til repertoirelisterne, der blev implementerede efter få måneders ekstra programmering af Ole Quistgaard fra spillefolk.
Det var f.eks. et krav at samme nummer kunne spilles flere gange i løbet af en aften og det var også et krav, at man kan markere pauserne i repertoire listen

Alle melodierne fra spillemandsdansens hjemmeside fik de numre, spillemandsdansens sider.

I august 2020 fik spillemandsdansen.dk nyt design som følge af nye personer måtte overtage hjemmesiden.
Stig Terkelsen, har overtaget kontakten til spillefolk, og Stig vedligeholder Spillemandsdansens repertoirelister