Videre editering af Youtube Links

Tilbage til YouTube Instruktion

Gå til spillefolk.dk-s interne sider

(Du skal være logget ind)

Interne sider

Gå til Brugersider:

BrugerSider

Her kan du finde YOuTubemenuen

Du kan både editere titel, tekst, og rækkefølge. (Standard rækkefølgen er

 

LilHurv

http://spillefolk.dk/nodesamling/VisYouTube.php?key=po-litl (Litl-hurven)

og

Den almindelige Røros Pols (Steffa Leken efter Stefan Henningsgaard) er fra den samme video : http://www.youtube.com/watch?v=0uXAWNJ5V4Y

 

 

Tilbage til YouTube Instrution