Vejledning til: Hele repertoirelisten på en side

Repertoireliste manual | Mininode og repertoireliste listere | Overblik | Repition af det samme stykke

Short cuts til playeren

Tastaturgenveje

For at starte playeren skal man trykke på knappem Hør melodi

Hør melodi

Herefter kan man bruge en del short cuts.

Play og sløjfe funktion

S: Satarter melodien forfra (Der skal altid trykkes på denne knap for at starte afspilning)

P: Play Pause

Sløjfe

A: Sæt A (Sætter starten af en evig sløjfe)

B: Sæg B sætter afslutningen på sløjfen

C: Går til 2 sekunder før sløjfen begynder.(sådan at man er foreberedt på, at sløjfen begynder)

D: Går til 2 sekunder før endepunktet af sløjfen. Dette kan bruges til at checke hvor godt man fik sat sin sløjfe.

F: sletter B-punktet , men beholder A punktet.
Bruges når man lærer starten af en strofe og vil udvide strofen, når man så trykker på B-tasten igen har man en længere strofe
Det kan også bruges hvis man ikke har sat B-punktet helt præcist, og man vil sætte det igen.
Tryk først på D, og tryk derefter med det samme på F, og så på det rigtige tidspunkt på B-tasaten,
Test med D-tasten kun, hvis det mislykkes start forfra med D-F-B tasten

N: går til næste melodi

X: går til forrige melodi

 

Hastighed

1: sætter hastigheden til 100% (normal hastighed)

2: sætter hastigheden til 200% (dobbelt hastighed bruges til at høre noget hurtigt igennem)

3: går 3 sekunder tilbage (samme som venstre piletast.)

4: sætter hastigheden til 40%

5: sætter hastigheden til 50%

6: sætter hastigheden til 60%

7: sætter hastigheden til 70%

8: sætter hastigheden til 80%

9: sætter hastigheden til 90%

+ (plus) øger hastigheden med 2 %

- (minus) sætter hastigheden 5% ned.

Taktmåler

T: tæller takten (tryk på T i takt med musikken og du får takten i slag per minut (engels Beat Per Minute BPM)

Denne funktion kommer også op når man klikker flere gange på noden, og kan bruges som sådan

Andre ting i menuen (ikke understøtet af tastatur genveje)

Gå til node: Går til standardnoden hvor der er flere informationer om melodien

Gå til sidens index: går op til toppen af noddelisten hvor man kan klikke sig frem til andre noder hvor der også er link til denne manual

Genopfrisk : Genopfrisker browseren. Hvis man f.eks er gået igang med at spille en melodi, kan dette virke irriterende (noden skifter umotiveret selv om man har slået lyden fra.
Ved at trykke på genopfrisk stopper alt der spiller med at spille

Ret kommentar: Her kan man rette kommentarer til noden. Desværre kan man ikke lave ny kommentarer, det kan man kun der hvor reprtoirelisten laves.

YouTube Video: Hvis der er linket en video til melodien kan man se den her

Hovedmenuen

Hovedmenu

Hoved menuen indholder links til alle melodier i lysten

Spil næste efter afslut, hvis man slår denne fra, vil melodien kun spilles en gang.
Forstør node med klik. Nogen gange skal noden ikke bnlive større når man klikker, (f.ek.s når man markerer forspil) derfor dette flueben.

Tilbage til liste fører tilbage til den liste side hvorfra man bl.a. kan vælge at se listen som en

Vejledning til denne side:

Denne vejledning

Cello | A Bb C Eb osv. Her kan man vælge aom siden skal vises som basnode (cello) eller til A-klarinet Bb Clarinet Eb-instrument. Ikke alle noder er transponerede.

Printvenlig fjerner menuer osv, sådan at listen kan printes.

 

Hvad kan den bruges til

Tage repertoiret med på din IPad, smartpad eller mobiltelefon mens du spiller i orkesteret,
og hurtigt bladre vidre fra nummer til nummer

Zoom funktionen

Efter 13 januar 2023 har der været en zoomfunktion på siden.

Zoom funtkion frem kommer ved at at klikke på noden

Hvis du klikker flere gange på noden i takt med musikken kan du måle takten i Beats Per Minute (BPM)

Hvis du har spillet en melodi før du klikker på noden, får du afspilings funktionerne med for neden.

Tryk på Genopfrisk, og noden vil blive så stor som muligt på din skærm.

Kort beskrivelse

Det tager ca 4 minutter at se denne beskrivelse igennem.
(Der kan desværre ikke bladres)
Beskrivelse

 

 

Det er nemt at komme til noden

Tryk på gå til node, og du kommer til den individuelle node. Her vil du have muligheder for at vælge flere forskellige typer af melodi afspilninger

Ny melodier (som desværre ikke kan afspilles i "spil alle melodier" funktionen, idet vi kun laver laver mp3 filer baseret på midifilerne hvert halve år.

Playeren er også bedre implementeret, og fremfor alt er der flere oplysninger om melodien, der ikke er med i "vis alle noder på en side"-funktionen

Tryk på tilbage knappen i din browser, for at komme tilbage til listen.

Spil hele repertoirelisten igennem

Hvis du vælger Spil næste efter afslut (i toppen af listen) vil næste melodi automatisk blive spillet når en melodi har spillet færdigt.

Funktione er sat som standard. Hvis du kun vil spille en melodi ad gangen kan du slå den fra.

Funktionen bruges når du vil lære repertoiret

Du kan også bruge den hvis du vil øve repertoiret igenem sammen med noden. Det er en god ting at høre melodierne blive spillet samtidigt som man ser noderne.
Så lærer man dem hurtigere, og man lærer også at lære noder.

Forstør siden med et klik

24/3 2019

Du kan forstørre siden med et klik. sådan at den passer til skærmen.

 

 

 

Ved at klikke på noden kan du gå til et senere sted i melodien

Denne side har en lidt alternativ måde at spole frem og tilbage i melodien. Ved at klikke på noden, spoler du et sted hen i melodien der svarer til hvor du har klikket.

Du kommer helt sikkeret ikke til det sted i noden som du klikker.

Spil langsomt funktionen

Med spil langsomt funktionen kan du høre melodien langsomt uden at tonehøjden ændres.

Klik på 50% og melodien kører i halv hastighed. 100% for at gå til fuld hastighed.

Hvis du vil danne dig et hurtigt overblik.

Trast på dit keyboard:

Spil langsomt funktione virker ikke i alle browsere.

A / B funktion

Når man øver på en melodi kan det være en fordel at spile en lille del af melodien.

Det kan du gøre ved at klikke på A på A hvor melodisløjfen skal starte (A-tast på dit tastatur kan bruges)

Tryk på B (B tast kan bruges)

Det er bedre at bruge tastaturet, da du kan få bedre precition her.

Funktionen har ½ sekunds opløslighed (ikke så godt)

Med Rest knappen (Eller R-tast) kan du igen spille hele melodien
Hvis du igen trykker på B-tast (efter reset) vil du spille fra det tidligere satte A og til det ny B.
Det kan være ret praktiskt når du er i gang med at lære en ny melodi.

Gå til A gå til B

Ved at trykke på C-tast går man 3 sekunder før A-punktet.

(Hvis A punktet er i starten vil der være en 1.5 sekunder lang pause før stykket starter)
Dette kan være praktisk for at lige få fat i sit instrument før man begynder at spille.

med D-tast går man 3 sekunder før B-punktet. Det kan bruges i kombination med F-tast til at udvide strofen, og tage mere med i sin strofe.
(Efter at du har trykket på D-tast tryk så først på F-tast, så på B-tast det ny sted strofen skal slutte)

 

Gentag hele stykket

Hvis man ikke brugerA/B funktionen

Kan man med G-tasten få stykket til at Gentage i sin helhed når det kommer til enden. Tryk samme knap 2 gange så spilles hele repertoirelisten.

(Hvis man bruger A/B funktionen får denne prioritet.)

G-tast på dit keyboard

 

Pause

For Pause kan P-tast på dit tastatur bruges

Spil forfra

S-tast på dit tastatur kan bruges til at spille melodien forfra.

Gentag de nærmeste 3 sekunder

Mens du spiller kan det være godt at lige spille det sidste i gen, tryk på -3 sekunder linket eller 3-tal på dit keyboard.

Mål takt

taktangivelse

 På computer bruges tast-T, når man indenfor 2 sekunder har slået T-tasten ned to gange får man takten skrevet i BPM altså slag i minuttet til højre for noden.

Du kan blive ved at slå tast-T ned i takt med musikken, til du føler at du har fundet den rigtige takt.

I Chrome kan du trykke ctrl-shif-i og se alle dine takt målinger i consollen (afstand mellem slag, BPM og procent afvigelse fra middel (i udviklingsværtøjet i Chrome)

på Ipad eller telefon kan man slå takten med fingeren ved siden af noden, for at få samme resultat.(man kan desværre ikke klikke på noden, da det at klikke i noden bruges til at hoppe i den afspillede melodi)

OBS

  1. Dette virker ikke når du har forstørret noden
  2. Du kan kun "Tappe" med fingeren ca 3 cm til højre for noden
  3. Du skal "Tappe" med fingeren i takt med musiken til du føler at du har fundet den rigtige takt.


Der er nu lavet en simpel takt tæller der læser takten ud i “Beat per minute” eller BPM. Da jeg ikke kunne finde en simpel dansk forkortelse bruger vi den engelske.
På computer kan du i chrome trykke ctr-shift-i og få en historie af takten mens du slår den. (På denne måde får du  ydderligere info om afstand mellem de slag du slår og %-vis afvigelse på konsollen i Chromes udviklingsværktøjer)

Der bliver lavet en meget simpel exponentiel midling af takten (alfa=0.2).

Takt angivelsen forsvinder automatisk efter 1 minut.

Balance

Balance bruges kun når melodien er indspillet i (MIDI dvs. direkte fra noden) i 2 stemmer.

Vi pljer at lægge 1. stemme til venstre og 2. stemme til højre, men en gang immelem er det omvendt.

Tastatur: Tryk på H for at få højre kanal, V for venstre og M for begge to kanaler.

Gå til node

Med "Gå til node" funktionen kommer du til den originale node side hvor der er flere informationer om noden, Her er der også en bedre player.

Fra noden kan der være links til dansebeskrivelser

YouTube

Hvis der ligger en (eller flere) YouTube video knyttet til noden, vil der være et link under noden så du kan se og høre videoen samtidigt som du ser noden.

Lav kommentar

Det er muligt at lave kommentarer til noden. Kommentarerne kan enten skrives ovenover eller under eller i selve noden

 

 

 

 

 

Hvad virker hvor

Nogle af featurene kræver html5 interface,
Det vil sige at der er en del funktioner der ikke virker i Microsoft Internet Explorer på gamle XP maskiner.
Nedsat hastighed, og A/B funktionen virker kun med "moderned browser"
Brug Chrome eller Firefox i stedet.

Noter: