Stik node manual

Sådan laver du repertoirelister

Stiknoden lister den første linie af hver melodi. Det giver et godt overblik af repertoiret og hjælper dig at huske melodierne. (uden at du behøver at printe alle noderne ud.)

  • Du kan klikke på stik-noden for at høre den enkelte melodi.
  • Dobbelt klik for at gå til noden og se hele noden

Når stiknoden kommer op vil der de første 2 skunder være en menu, der kommer op, der gør det muligt at ændre stiknodens udsende.
Hvis du på 2 sekunder når at hakke Juster af så vil menuen blive stående. Du kan også klikke på selve titelen af repertoire listen for at få menuen op igen.

Klik på repertoirelistens titel for at få menuen op igen.

Når du er færdig så tag check-mærket af juster. Eller klik på X-et i det røde felt.

Stik node

Menuen indeholder en del brugbare og en del mindre brugbare muligheder som skal beskrives i det følgende.

Flyt titler

flyt titler her bestæmmer du hvor lang titlerne skal flyttes

Med flyt titler optionen vil titlerne flyttes sådan at noden bliver større når du printer. Du kan vælge hvor lang hen titlerne skal flyttes. Med værdien 0 vil titlerne stå helt til venstr. Standardværdien 350 pixel vil flytte titlerne en del til højre sådan at de ikke kommer til at dække for det vigtigste af noden (sådan er det tænkt i hver fald)

Hvis du vil tilbage til udgangspunktet skal du trykke F5.

Nodestørrelse

Den bedste måde at manipulere med nodestørrelsen er at gøre det i "Vis udskrift" men det er da også muligt ( om end lidt nørdet implementeret) at ændre nodestørrelsen direkte. Hver gang du klikker på større bliver nodestørrelsen større, hver gang du klikker på mindre bliver nodestørrelsen mindre. Hvis du klikker på 100% så sker der ingenting! tryk F5 for at komme (helt) tilbage til udgangspunktet. Du kan klikke flere gange på større og så flere gange på mindre.

Det anbefales kraftigt at du bruger Flyt titler før du begynder at rode med nodestørrelse. Men som sagt når du har fået det hele til at gå op i ged så kan du altid komme tilbage til udgangspunktet ved at trykke F5 (genopfrisk)

 

Ændre højden

Standard højden mellem noderne er 60 pixel. Du kan prøve at se hvad der sker når du ændrer højden. Denne mulighed er ikke særlig brugbar. Men måske kan du finde noget at bruge den til.

 

Ændre højden af individuel node

Lad os sige at du vil lave en 2 liniers stiknodeliste. Du kavælger Justter valgt node Højde, nu kan du klikke på hver node og justere højden. Når du klikker første gang, hænger noden fast til musen. Når du klikker igen slipper du fri, og kan klikke på næste. Læg mærke til hvordan noderne er lagt som skæl på en grankogle ovenpå hinanen, sådan at hver node dækker for titlen på den næste node. Billedet der er brugt er hele noden.

Ændre position

Ved at vælge Position, kan du flytte noden op og ned. Når du er tilfreds skal du skynde dig at printe, de valgte positioner (og/eller højder) bliver ikke gemt. Lige så snart du starter forfra så er det helt forfra. Sådan er det bare. Ændre position og højde er noget der stammer fra den tid hvor vi ikke målte noderne individuelt hver gang. Der kan stadig komme en node, der ikke er blevet målnt når den bliver lagt op, så kan man bruge ændre position og højde til at lige lægge den fejlende node ret.

 

Før du printer stiknoden ud så check lige med "se udskrift".

 

Med denne funktion kan du (på de nyere Internet Explorer) vælge forstørrelses graden af udskrift