Retningslinjer for repertoireliste for spillefolk

Se også:

Manual | Programlænging af et danseprogram Kommentarer i reprtoirelisten | Mininode og repertoireliste listere Vis alle på en side (forklaring) Player manual | Beskrivelse af Alle noder | Forslagslisten | Forslagslisten forklaring

Repertoirelister i perioden (spillefolk) (f.eks. melodier spillet sidste 4 år)  |  “Fritspils listen” (kulturstationen) | Repertoirelister Roskilde | Repertoirelister Roskilde | Roskildes repertoirelister i en periode | Spillemandsdansens Repertoirelister 

Retningslinierne i korthed

Begrundelse for retningslinjerne

Vi har en ordning som gør det muligt for alle orkestermedlemmer at lave repertoireliste, og man må også gerne lede orkesteret frem til og under Ramslaget på den liste man selv har lavet.
De fleste vil gerne have mange af sine egne favoritter med, i den liste de har lavet. Dette medfører, en stor belastning for orkesterets medlemmer, idet man så ofte skal lære rigtig mange ny melodier i en periode.

Specielt for ny medlemmer kan det være en belastning hvis vores repertoire bliver for stort. For at orkesteret skal kunne en melodi godt er det en fordel, at melodien har været på repertoiret flere gange i en periode.

Vi håber at anbefalingerne vil give en bedre kvalitet når vi spiller melodierne, måske på bekostningen af kvantiteten af de melodier som orkesteret kan spille.

 

Hvem hvornår

Du kan melde dig hos Asger, hvis du ønsker at lægge et repertoire.

Sidste gang før et Ramslag præsenteres den, der skal lave repertoire til det følgende Ramslag.
Hvis der ikke har meldt sig nogen, vælger man en af de tilstedeværende til at lave listen

Første øve aften efter Ramslag (frit spil aften) skal Ramslags reprtoiret være færdigt,
sådan at der er god tid til at øve repertoiret ind.

Den der laver repertoire kan vælge, selv at være orkester leder i øveperioden,
eller give orkesterleder rollen videre til Asger eller en anden.

Hvilke melodier

Danse melodier og rækkefølge

Du skal helst overholde anbefalingerne for Spillemands programlægning
(f.eks at dansene organiseres med 2 ens fulgt efter hindanden, og at Ramslagsprogrammet er dansemæssigt varieret.)


Da der bland publikum vil være en del, der ikke har dansert før, anbefales der at man lægger en sektion med turdanse og/eller kredsdanse.
Der bør også opfordres til at der danses f.eks familievals, da dette er en god måde at lære nybegyndere at danse vals.

Tango: Ved generalforsamling 2022 vedtog vi at udvide grupperne af noder med tango,
tango gruppen skal dog ikke bruges til Ramslagsprogram.

Hvis du ikke overholder anbefalingrne, vil du kunne begrunde det i repertoirelistens kommentarer,
og/eller du skal nævne hvordan du har tænkt dig programmet når du præsenterer dig program til den første øveaften

Antal melodier

Dit program skal kunne afspilles på eksakt en time fra du starter til næste orkester kommer på.
Dette svarer normalt til 17 numre, men tænk på, at nogle Tur-danse tager lang tid.


Ny melodier

Det at lave et repertoire, er muligheden for at få dine egne favoritter ind, men tænk på, at de fleste skal bruge meget tid på at lære en ny melodi.
Du skal også tænke på, at det er vigtigt at vi får reperteret.

 

 

Anbefalinger til orkesterleder

Hvis du vælger selv at lede orkesteret skal du overveje hvordan du

Præsenter melodierne

Danserne har som minimum krav på at i god tid få vide hvilken dans der spilles.
Det er dessuden en god idé at fortælle hvad melodien hedder, hvor den stammer fra, lær dig komponistens navn,
Og hvis der er en kort anekdote knyttet til melodien.
Man kan godt fortælle en god annekdote på 10-20 sekunder hvis man er forberedt. Hvis anekdoten varer mere end 1 minut,
så overvej at droppe den. Hvis du bruger 1 minut per præsentation,
og vi spiller 17 melodier per time, så har du brugt 1/3 af tiden på at præsentere melodier Det er bare for meget.
Sørg for at være forberedt (der behøver ikke at følge en anekdote til alle melodier) Man kan også præsentere melodierne parvis f.eks.
"Nu kommer der to valse fra himmerland "

Hvis du ikke selv kan overkomme at fortælle hvad dansen eller melodien hedder,
kan du overveje uddeligere denne chans til en af orkestermedlemmerne.

Lige så snart melodien er færdig (og applauserne er overstået, skal du være klar til at fortælle om den næste melodi,
og herefter spørger du om orkesteret er klart, og så går starter du orkesteret!

Det er også en god ide, at spille de første toner eller første to takter (Men ikke mere)
for at lige give orkesteret - og dig selv -en ide om,
hvilket stykke vi skal til at spille.
Sørg for at publikum og dansere føler sig godt underholdt.

Starte orkesteret

Start med at se dig omkring, skab kontakt med musikerne
(Evt. ved at spørge: Er I klar?)

Der eksisterer flere måder at starte et orkester. Den mest effektive og almindelige i Dansk folkemusik er at man spiller en akkord (som regel grund akkorden) to gange,
På en måde, at orkesteret umiskendelig ved hvornår man skal starte og hvad start tempoet er.

Dette er noget man skal øve sig på, og som ny orkesterleder skal også øve orkesteret,
sådan at de er forberedt på, at det er sådan, man starter.

En anden måde er at spille en kort intro, som enten stammer

Det er ganske svært at på denne måde starte en melodi bagfra.
Og det er noget man skal øve sig på.
Vores repertoireliste system har en måde, at markere slutningen, sådan at man øver på den samme måde hver gang
.
OBS: Adgangen til at lave dette får du fra Repertoire listen, hvis du står på alle noder, følg linket "Tilbage til liste" (øverst)
Det kan ikke anbefales at spille hele første reprisen igennem som start optagt,
idet det giver usikkerhed om man er startet, og det giver en dårlig præsentation af orkesteret, hvis man bevist spiller første reperisen dårligere, for at markere, at dette er ikke starten.
Derimod kan det være en god ide, lige at spille de første toner af melodien før man starter, sådan at orkesteret ved hvar man.

Det er vigtigt at spille igennem når du starter, sådan at hele orkesteret hører takten. (Hvis du ikke selv kan, så aftal med nogen, der kan)

Om at holde takten og hold kontakt med danserne og med publikum generelt

Det er vigtigt at du som orkesterleder holder takten. Hold et øje med de andre spillemænd, sådan at orkesteret spiller sammen. Det er ikke altid man kan høre dem, der står længst væk.
Du må gerne i starten sætte hastigheden op eller ned hvis du ikke lige ramte den rigtige.

Sørg for at øve dig sammen med melodierne på hjemmesiden. Repertoirelisten er ideel for den vælge den bedste indspilning,
sådan at du ud over at holde takten også øver dig i at spille med et godt og levende udtryk.
Vær opmærksom på, når du øver dig at du hele tiden holder takten. Prøv også at øve dig når du selv spiller, og læg mærke til, at du holder takten.

Hold et øje med danserne! Ser de ud til at danse behageligt. Sørg for at kommunikere med de dygtigste dansere med dit spil.
Jo mere indlevelse du har i dit spil jo sjovere er det at danse! Hvis danserene ser ud til at ikke kunne følge med, så er det måske fordi, at orkesteret spiller for hurtigt.
Vent til lige før en ny reprise, og sig højt: "Det er for hurtigt" eller "Spil langsommere" hvorefter du sætter tempoet ned ved at spille kraftigt på dit instrument i det rigtige tempo.

 

Få orkesteret at stoppe

Det er orkesterelederens ansvar at stoppe musikken. Det gøres oftest ved at man råber "Ja" i slutningen af sidste reprise.
Vær opmærksom på at nogle melodier slutter efter første reprise. Sønderhoninger har en speciel måde at stoppe, og her er det ekstra vigtigt at orkesteret i god tid ved, at nu stopper vi.

Det er et specielt problem for blæseinstrumenter, der enten må lade være at spille, for at råbe "Ja", eller lære orkesteret, at "når jeg løfter foden, så stopper I".
Hvis du spiller på et gennemtrængende instrument og er god til at få orkesteret til at følge dig,
kan du stoppe orkesteret ved at lave et lille ritardando på de siste toner eller den sidste tone.

 

Hold den afsatte tid

Hold et øje med uret specielt mod slutningen. 3 - 4 minutter får det tidspunkt vi skal stoppe skal vi starte på den sidste melodi
Det vil ofte sige at man skal springe nogle melodier undervejs.
Det er ikke altid en god ide at springe den sidste melodi over, så derfor skal du være bevist om tiden også før koncerten burde være færdig. Vis repsekt for det orkester, der kommer og spiller efter, ved at overholde orkesterets tidsfrist.

Ved planlægning af et repertoire, vær opmærksom på, at turdanse godt kan tage tid.