Repertoirelister på spillefolk.dk

Se også:

Anbefalinger for Spillefolk. repertoire lister | Programlænging af et danseprogram | Kommentarer i reprtoirelisten | Mininode og repertoireliste listere | Vis alle på en side (forklaring) | Player manual | Beskrivelse af Alle noder
Repertoirelister i perioden |  “Fritspils listen” (kulturstationen) |Repertoirelister Roskilde | Roskildes repertoirelister i en periode | Spillemandsdansens  | lav forspil (for orkesterledere)

 

     

Hvordan man laver repertoirelister

 • Start i en ny browser
  • Hjemmesiden husker de melodier du har været på i denne session
  • Dette bruges for at let kunne lave et repertoire af de melodier du har besøgt siden du startede browseren
 • Brug søgefunktionen: Led de melodier frem som du skal bruge til det repertoire i den rækkefølge du skal bruge dem. (rækkefølgen kan senere ændres)
  • Alternativt, hvis du har lavet et andet reprtoire, gå ind på dette repertoire, og du vil kunne starte et nyt melodier du har i lsten
  • Det er godt nok muligt at finde melodierne frem med den funktion, der laver repertoirelisten, men søgefunktione er ikke lige så god, brug derfor kun denne funktion til sidst, til att omarrangere melodierne, og måske lægge en ekstre melodi ind, som du har glemt.
 • Gå ind på Nodesamling->repertoireliste og find punktet "Lav ny repertoireliste"
 • Du vil nu se en liste af de melodier du har været på
  • Du kan nu arrangere om på melodierne med knapperne Flyt Op Flyt Ned
  • Melodien vil spille når du vælger den i listen, og noden vil vises
 • Der vil være mulighed for at skrive kommentarer
  • over,
  • under eller
  • i den valgte node (Klik i noden efter du har skrevet teksten)
  • Det er kun muligt at lave ny kommentarer samme sted hvor du laver
   • Tidligere kunne man lave ny kommentarer også under "Alle noder på en liste"
   • Nu kan man kun rette kommentarer her
 • Når du er til freds med listen tryk på knappen Gem repertoire
 • I næste step skal du udfylde navn før listen gemmes
 • For at undgå spam skal man svare på et enkelt spørgsmål: Hvilken bydel ligger Istedgade? Det fortrykte svar er en ledetråd, men forkert.
 • Når man gemmer listen skal man klikke 2 gange,
  • Det er fordi vi vil sikre os at du er opmærksom på om du har valgt den rigtige type af liste
 • Hvis du allerede har besøgt alle melodiern du skal bruge kan du

Reset liste

Som udgangspunkt "samler man melodier op" når man leder efter melodier. Disse bliver gemt i en "session"-variable, som er en slags coockie. Hvis man går ind på en gemt repertoireliste, vil denne blive gemt. Det kan være svært at komme ud af de gemte melodier. Man kan selvfølgelig slette dem en efter en fra listen. Med Reset repertoire kan man få nulstillet sit repertoire.

OBS: Funktionen kan ikke rigtig bruges når du retter en repertoire liste (kan give uventede) response såsom at den gemte repertoirelsite dukker op igen.

 

   

Fordele ved repertoirelister

 • Med en repertoireliste er det nemt at foreberede sig til en øvning.
 • Du kan høre repertoirelisten igennem i et hug, mens du laver noget andet
 • Du kan også øve dig sammen med repertoiret,
  • Der er øve langsomt funktion og A/B funktion under noden som gør det hurtigere at lære melodien.
 • Alle kan lave en repertoire liste
  • Du kan modificere dit repertoire så længe du har det samme IP adresse, det vil sige fra den samme stationære computer
 • Man behøver ikke at gemme listen på spillefolk.dk, men bare sende nøglerne, som kan ses fra dette link.

Med repertoirelisten kan du vise dit repertoire på forskellige måder

 • Hele repertoirelisten på en gang
  • Repertoirelisten kan spille ved at klikke på hør melodi
  • Har du muligheder for at spille melodien langsommere ved at klikke på de procent tal der kommer frem.
   • På en keyboard kan man bruge tallene 1=100% 5=50% 6= 60% 7=70% 8=80% 9=90%
  • Med A/B funktionen kan lave en "uendelig sløjfe" mellem det tidspunkt du trykker på A og det tidspunkt du trykker på B.
   • Hvis du bruger computer kan du med fordel bruge dit keyboard til at sætte A og B
   • Tryk på F5 (genopfrisk) for at komme ud af løkken.
   • Reset AB knappen virker i første omgang kun på B-punktet
    • Og der kan være problemer med at få den slået fra (marts 2019)
  • Gå til node, og du har en bedre player
  • 3 tallet går 3 sekunder tilbage (keyboard 3-tal)
  • Hvis der er en YouTube video, har du link direkte til Videoen
  • Videon kan ligsom noden spille langsomt
  • Og man kan lave små båndsløjfer fra A/B så man kan øve sig efter "workshopmetoden"
  • Det er muligt at gemme "båndsløjfen"
  • Med |<->|-knappen lav liste restter man båndsløjfefunktionen til hele melodien.
 • Stik node
 • Mini Node
 • Du kan printe listen som den er
  • Når du printer vil links etc. ikke komme med på print.

 

   

Du kommer nu ind i en "wizard" på 2 step før du kan gemme reprtoiret:

 1. Arranger melodierne
 2. Skriv informationer og tryk på "Gem"
 3. Listen er nu gemt

Du kan flytte melodierne op og ned

og fjerne dem fra listerne, ved at trykke på knapperne Flytopned slet

Når du er tilfreds med rækkefølgen udfylder du dig eget navn, Listens Navn, din email og laver en kort beskrivelse af repertoiret.

Du kan lægge extra melodier ind fra listen til højre.

Vælg først danse type derefter dobbeltklikker du i listen og melodien vil blive lagt som den nederste.(Det er det første du skal gøre idet når du skifter dans type vil Liste Navn , Dit navn osv blive slettet)

Du kan høre melodierne

ved at klikke i listerne. Denne funktion kan slås fra/til med "Spil melodi" checkboxen.

 

 
Alle Alle repertoirelister
aktuelle Kun repertoirelister der er daterede i fremtiden. (Den der laver repertoirelisten skal huske at datere listen til den dag den skal bruges)
Alle Folkets hus Dette er træfreprtoirer, Ramslags repertoirer og udespils repertoirer
Træf repertoirer Repertoirer for folkets hus spilletræf der holdes i marts.
Ramslags repertoire Repertoire, der laves til ramslags
Udespils repertoire Repertoirer der bruges til udsepil
Private Her kan alle lave deres egne repertoire lister. Denne instilling er standard
Ikke folkets hus repertoire Folk må meget gerne bruge hvores hjemmeside til at lave repertoirer, også selv om man ikke kommer i folkets hus.
Roskilde repertoire Bruges af Roskilde spillemandslaug
Spillemandsdansen Bruges af spillemandsdansen i Lyngby
Brugsrepertoire Brugs repertoirer er specielle repertoirer som kan bruges igen og igen. F.eks børne repertoirer, eller repertoirer der er velgenede til at undervise nybegyndere i dans osv.
   
  Få jeres egen kategori på Spillefolk.dk
Din spillemandsforening kan lave aftale med webmasteren på spillefolk, om at lave en egen repertoireliste, og der findes mulighed for, at man kan få sin egen side, der kan flettes ind på jeres egen hjemmeside.

Husk at udfylde datoen og type af repertoire

Husk også at udfylde datoen ot tidspunktet når listen skal bruges. Det gør det muligt at søge på "aktuelle" lister.

Det er og typen af repertoiret. Typen af repertoire er det folk leder efter.

Udfyld navn og dit navn

Det er en fordel hvis du også skriver din e-mail, og en kort beskrivelse af listen før

Huskebox

Når du trykker på Gem repertoire vil en informations box komme op og minde dig om at du skal vælge type:

Boksen kommer altid op. Det vil sige at du altid skal trykke Gem Liste
2 gange

   

Tryk på Gem repertoire igen, og repertoiret bliver gemt

Når du trykker på Næste vil du....

   

.... få en listning af alle reprtoirer

Og du kan klikke på den liste du har gemt

   

Du kan nu klikke på den ny repertoire liste, og du vil nu opdage at du kan

 • Slette den liste du selv har lavet
 • Editere listen

du kan ikke slette andres repertoirer. Du kan også vælge at opdatere. Andre, der kommer ind på hjemmesiden får ikke disse optioner på din liste.

 

   

Ugenumre

Det er muligt at gemme ugenumre

 

   

Ved at klikke på Vis som stiknode vil du få en "stiknode" det vil sige en side med noderne samlet hvor der kun er den første linie. Lige i starten vil der være en mulighed for at justere noderne. Normalt vil det dog ikke være nødvendigt at justere noderne.

Hvis du ikke klikker på Arranger eller Skjul ikke denne menu vil den forsvinde efter ca. 5 sekunder.

Hvis du vælger arranger kan du skyde noden op og ned når knappen er i "Position" Når du vælger højde vil du kunne justere højde af noderne.

I virkeligheden bruges den fulde node til at lave stiknoden. Noderne bliver lagt ovenpå hinanden som skællene på en grankogle, således at de dækker hinanden. Når ny noder bliver lagt ind på hjemmesiden bliver noden målt Dvs det øverste hjørnes position bliver gemt, dette gør at man kan lave stiknoden automatiskt.

 

Lav en liste uden at gemme

 

Efter at have lavet listen

Tryk på knappen "List repertoire uden at gemme"

Du kan nu lave en stiknodeliste som du kan printe.

Send en stiknodeliste til vennerne uden at gemme på hjemmesiden

 

Kopier koderne og send til vennere sammen med en besrivelse og en link til

http://spillefolk.dk/nodesamling/ListRepertoireKoder1.php

Og dine venner vil kunne lave en stiknodeliste (den at noget er gemt på hjemmesiden)

Repertoireliste listeren

(spillefolk) link | roskilde link

 

Repertoireliste listeren lister

 • alle repertoirer lister
 • Alle melodier i repertoire lister

For en specificeret periode standard er indenfor det sidste halve år, men via menuen kan du ændre.

Spillefolks ramslags, træf og udespilsrepertoirer er standard, men dette kan ændres gennem menuen

Hvis du er ny i folkets hus spillefolk eller i roskilde spillefolk er repertoireliste listeren ideel

Læs mere her

 

Mini node

læs mere her og her

 

Mininoden er en anden måde at lave "stiknoder" hvor stiknoden består af hele noderbilleder som er lagt ovenpå hinanden, er stiknoden genereret ved at der bliver (elektronisk) klippet fra det oprindelige billed på serveren, det vil sige du downloader kun det billed du ser, titlen er skrevet oven i nodebilledet du ser.

 

Vis alle noder på en side

Læs mere her

 

Det kan være en fordel at få alle noder på en sidespecielt hvis man sidder og spiller og bruger IPad til noden

Vis alle noder på en side kan også spille hele repertoiret. Dvs. man kan lytte det igennem på sin IPhone, smart Pad eller på sin co mputer mens man laver noget andet.

Vis alle noder har også mulghed for A/B funktion (til indlæring efter "workshop" metoden.

 

Vis repertoiret som pdf

 

  Selv om du kan bruge "Vis alle noder på en side" til at printe (og der er en speciel funktion til at gøre den printervenlig, så bliver udprintingen ikke så pæn som hvis du havde printet fra pdf. med Vis repertoiret som PDF samles alle repertoire PDF-filer til en pdf-fil som du så kan printe samlet. Du får også historierne med om noderne når du printer pdf.