Mininode og Stiknoder :

Prøv Repertoireliste listeren | Læse mere om det at lave repertoire lister | Vis alle på en side | Gode råd til at lave repertoire lister

Mininoden og stiknoden er i dag samme sage. Det er en smart måde at få en oversigt over en søgning eller et repertoire hvor du kun ser de første noder eller den første link af linie. Stiknoden er en praktisk måde at printe et repertoire på en side hvor du kan se hvordan melodien starter. Som regel er det lige det man har brug for, for at komme igang med at spille en melodi.

Når du klikker på noden kan der ske forskellige ting, som udangspunkt bliver noden forstørret, og du hører melodien spille.

Du kan slå funktionen fra, og ændre den ved at ændre i sætop menuen. . Alt dette er behandlet i denne manual.

Før du printer skal du huske skjule menuen, sådan at dit print bliver pænere.

 

Klik på node for at se hele noden og høre den spille

Du kan klikke på noden for at høre den spille Når du klikker på en mini node (eller stiknodsnode) vil den i standard indstillingen blive forstørret, og melodien begynder at spille. Rækken med den mini-node du har klikket på lægge sig øverst i billedet.Forestørrer mininoden

Den mininode du har klikket på vil blive markeret med en stipplet firkant i den farve du har valgt.
Dette meget praktiskt hvis man starter foroven og søger noderne igenne. Hvis du schroller (med piletast eller elevatorknap) siden vil den forstørrede node følge med, og hele tiden være i den samme position.

 

Stop spil

Du kan klikke på den forstørrede node, så forsvinder noden men melodien spiller videre.

stop spil

 

 

 

Ved at schrolle (brug pile-taster elle muse-hjulet til at schrolle på Ipad eller smart-phone trækker man billedet) op til toppen på siden og så kan du trykke på knappen Stop spil så hører melodien op med at spille.

 

Sæt op menuen

Den lille menu:

| Menu | ,
(samme som Indstillinger i hovedmenuen)
får du en menu op hvor du kan ændre på mange indstillinger.

| Tilbage | kommer hvis du er på en repertoireliste og vil gå tilbage til der hvor du kan vælge at se repertoirelisten på forskellige måder

| Stop spill | Bruges til at stoppe spillet når du har kliket på en mininode

| Luk Node | Lukkder den forstørrede node når du har klikket på en mininode

| Skjul | Tryk på skjul før du printer! så skjules alle menuer, og repertoirelisteoverskriften flyttes lidt oppad til venstre. genopfrisk fra chrome browser

For at få menuerne frem igen tryk på genopfrisk i din browser ( eller F5)

 

Indstillinger af siden

Menuen

 

 

Zoom: Fortæller hvor stor mininoden skal være i forhold til "normalnoden". Bredten og højden giver i pixel hvor stor noden skal være. Ved at klikke på Violin gemmer du en højde (65px) der svarer til at du kan se noden men ikke akkorderne (basserne) der ligger nedenunder. Ved at klikke på Harmonika gemmer du en indstilling der viser basserne. (85px)

Bredte giver hvor bred noden skal være i pixels.Max er 700px der er nodernes normale bredte.
Kombinationen af bredte og zoom, giver dig rig mulighed til at bestæmme hvor kompakt en oversigt du skal lave. For repertoirelister er standarden 700 pixels og zoom faktoren 1.3, Det svarer til at man kan have et standard 1 times repertoire på 1 side (hvis der ikke er for mange kommentarer). mens for mininoder til søgninger zoom faktoren sat til 0.8 og bredten til 250 pixels.

(Når du bruger zoom faktor 1.

Ved andre zoom faktorer ændres disse tal. Ved standard instillingen 250 pixels og 0.8 i zoom får du 5 melodier per linie, mens 0.5 i zoom giver 8 melodier per linie med 250 pixels bredte.

Siknode indstillingen,står titlen på melodien står ved siden af noden i stedet for inden i noden. Font-størrelsen kan justere hvor stor denne. skrift skal være. Så hvis du er svagt seende kan det være en fordel at justere zoom og font størrelse (indstillingerne går fra 1-7, hvor 7 er meget stor. I stiknoden kan du bestæmme om der skal være Egns og Dans betegnelse til højre for noden.

Normalt vil man jo gruppere dansene sådan at der kommer flere af den samme type, hvis du vælger vis dans, vil kun den første dans i et sæt blive markeret, for at gøre det hele mere overskueligt.

Du kan vælge Font Farve af overskrift. (Sort er standard siden April 2016). Hvis du bruger computer kan du vælge hvilket instrument melodien skal avspilles med. Her bruger vi en synthesizer der p.t. ikke virker på tablet.
IPad eller smartphone kan ikke skifte instrument.

Bliv på siden: Når du klikker på en node, bliver du på siden og enten spiller, eller forstørrer billdet

Det har disse underindstillinger

Hør melodi: Melodien vil blive spillet (dette kan slås fra)

Forstør node: Noden bliver slået op i større format. (dette kan slås fra)

 

Tryk på Opdater for at gemme indstillingerne mens du er på siden.. Instillingerne bliver sat til standard hver gang du går ind på siden påny.

Du kan max høre 6 melodier ad gangen når man har valgt instrument (ikke mp3)

Det er pt. kun muligt at høre 6 melodier ad gangen, så går playeren i stå.

genompfriskTryk genopfrisk, og du kan spille flere melodier.Du kan komme udenom denne begrænsing, ved at vælge standardinstillingen mp3. Læg mærke til at vi opdaterer kun mp3 fra mid-filer ca. hvert halve år. Hvis du har ny melodier i repertoireliste eller mininodelistningen, vil de ikke spille med mp3, men hvis du vælger instrument, vil du kunne høre dem. Instrumentvalget er i øvrigt slået fra på IPad, tablets og smartphone da disse p.t.ikke har processorkræfter nok til at køre synthesizeren. (En moderned telefon (2016) som Samsung 7 kan godt men vi har alligevel slået den fra for alle tablets. - tager også ret lang tid at loade soundfontene.

 

 

Stik node

Den gamle stiknode hvor vi lod noderne ligge ovenpå hinanden og dække hinanden som en grankogle er død! Den virkede ikke i Chrome browseren, hvor der kom til at mangle noder. Nu skærer vi noderne ud og serveren og leverer kun den del af noden du kan se.

Der var et krav at bibholde stiknoden i den form hvor teksten står til venstre. Hvis der er sat kommentarer til den enkelte node i repertoirelisten, kommer de også med i stiknoden, (Men ikke i mininoden).

Stiknoden har den fordel at hvis du klikker på texten kommer du til "den rigtige node", mens hvis du klikker på selve den lille node, bliver du på siden og kan høre noden spille og se den node du har klikket på forstørret.

Højden indstilles enten som violin (65 pixel dette er standard) så får du ikke akkorderne med
eller Harmonika (85) pixel.

Du kan vælge om du vil have egn og dans med per node. I den gamle node var standard dans. Vi har ikke valgt at tage denne som standard, idet der bliver mindre plads til noden hvis.

Med zoom parameteren bestemmer du hvor stor noden bliver. 1 er normalt format, hvis du sætter 0.5 så bliver noden 1/4 del i størrelse, mens 2 giver en node der er 2 gange så stor på højden og 2 gange så stor i bredten altså i alt 4 gange større.

N.B. Med en del indstillinger for zoom, nodebredte og text størrelse vil ikke alt komme med ud printingen.

 

 

Mere om mininode

Med valget mini-noder får du vist et node billede første takt af noden. Mininoder er noget mere kompakt end stiknodelisterne. Mininoden er lavet for at du skal kunne printe ud en kompakt "huskeliste".

(Med standardindstillingen kan du printe hele nodesamlingen ud på 22 sider.

Du kan klikke på noden for at høre eller gå til noden. Med zoom faktoren kan du lave noden mindre større. Husk at bruge decimal punktum (ikke komma). Noden er stadig læsbar i halv størrelse.

Du kan justere bredten af noden i pixels. standardindstillingen 250 pixels vil give dig cirka første takt mens 600 pixels vil give dig hele første linie. 400 pixels giver dig 2 noder pr. linie

Svagtseende kan bruge store zoom faktorer

For svagtsende kan noden laves større med zoom faktorer større end 1.0