Player Manual

Denna manual är inte updaterad på svenska.

Se updaterad dansk manual | Se engelsk manual

 

Tryck på FHPlayer for at starta spelaren. Spelaren funkar både
på midi filar og på mp3-inspelningar.
(Om du trycker igen på FHPlayer
kommer den at försvinna..
Du kan flytta runt på Player gennom att dra med musen på den blå balken.
Stäng af playeren genom at trykka på det vita krysset (med rød bård)
Du får reda på var knapparna kan användas till, om du håller musen över
knapparna. De flesta knapparna har en motsvarighet på ditt keyboard. Det är
ofta lättare att trycka här (specielt när man står med stråken i ena handen och
fiolen i andra!)

Playern funkar enbart med windows (tyvärr men det var för jobbigt at få FireFox med)

 

Keyboard: "P"
Med Pausknappen byter du mellan spela och paus
(Några gånger skal man trykka på denna knap 2 eller 3 gånger, detta är ett
fel som nog blir rättat)

Keyboard "R": Rewind knappen använder du när du skal starta helt från början (man kan även avnända A=> knappen till detta om man inte har satt strof ännu.

Keyboard (+,-, 1)
Här kan man sätta hastigheten utan att tonhöjden ändras. Trykker du etta- på ditt keyboard sätter du tilbaka till normal hastighet. Med pluss (+) och minus(-) kan du ändra med 0.1 steg i taget. OBS om du spelar mp3 filer kan playeren inte spela långsammare än halv hastighet (0.5).

Keyboard (2,3)
Balans använder du t.ex. om det är stämmor med tvåa (2) på keyboard kan du skifta mellan första och andra stämman. Med trea (3)lägger du dig mitt imellan


Volumen har ingen Keyboard motsvarighet

Spela Strof (A/B-funktionen)

Keyboard Genväg

 • A = Knapp {set A}
  Sätter start på strofen
 • B = Knapp {set B}
   Sätter stop på strofen
 • C = Knap {A=>}
  Gå till A (gå till start)
 • D = Knap {=>B}
  Gå till 2 sekunder före B
 • F = Knap {B=>}
   Fortsätt forbi B
 • R = Knapp {|<A-B>|}  
  (Reset) Spela hela låten (slå bort strof funktionen

När man lär sig en ny melodi brukar man ta små strofer i taget. spela melodin långsamt, tryck A för att starta strofen och B för att sluta den. När du vill utvidga strofen använder du B=> knappen.

När du skal checka start och slut punkt använder du =>A och =>B funtionen. Dessa knappar används även för at bestämma vilket punkt fininställningslinialen skal angripa

Använd {|<A-B>|}  för at spela hela melodin utan strof-avgränsning.

Använd fininställaren till at sätta startpunkt och startpunkt.

Optioner:

Du har följande möjligheter

 

Prik i not

Keyboard

 • O=Starta inspelning
  (Knap {O} )
 • G=Lagra (Göm)inspelning i databasen så du och andra kan använda den senare.
  (Knap {lagra})
 • I=Sätt pricken där musen är
  (eller klicka)
 • Q=Radera buffern med inspelade prickar.
  (ingen knap)

Når man trycker på knappen startar inspelningen af prickar. Melodin stannar och hastigheten säts automatiskt till 0.6 (Du kan sätta upp den med + om du vill)

Starta med P flytta musen över noten och tryck på "i" varje gång du vill sätta en prick. Du kan också klicka men det är lättare att använda keyboard.

Du behöver inte pricka in varje not. Två slag i takten (även i polska) är för det mesta nog.

Kom i håg att lagra i databasen.

 

Se exempel på prick i not funtionen

För melodier med flera vers är det endast nödvändigt att göra första versen.

Det är viktigt att du prickar in första slaget i vers två. Det är naturligtvis också viktigt att orkestern spelar rätt och framför allt håller takten.

 

 

 

Sist spelade

De melodierna som du har varit inne på ligger som sidst spelade. Du kan spela dessa melodier igen och igen. Melodierna ligger alla i en lista med sist spelade nederst. Playeren spelar den översta på listan som nästa. Du kan välja en annan melodi på listan över spelade melodier, och denna melodi kommer att spelas igen.

Använd >>> knappen för att gå vidare till nästa det vill säga översta på listan.

Alla från Sök-funktionen

Använd denna funktion när du vill spela melodierna som en "jukebox". Meoldierna är dom från listan som du sökte med sökfunktionen Listan spelas igen och igen. Om det finns en mp3 inspelning spelas denna. Finns flera mp3 spelas den nedersta på listan. Finns varken mp3 eller midi hoppas melodin över.