FHPlayer

(Når du har startet FHPlayer: brug alt-tab for at få både manual op samtidigt. Du kan også klikke her hvis du vil have playeren op samtidigt med denne manual.

Når du klikker på linket FHPlayer på nodesiden kommer Folkets Hus player op

Med FH Player kan du:

Lær at bruge FHPlayer: Hold musen over tasterne

 

Hold musen over de forskellige knapper og du vil se hvad knappen kan bruges til. Du kan også bruge hotkeys (det vil sige dit keyboard) Det kan være nemmere når man står med violinen i den ene hånd og buen i den anden, at trykke på keyboardet end at bruge musen for at trykke på en knap.

Start forfra

Tastatur S

Tastatur S

Når du trykker på knappen vil musikken stoppe og knappen ændrer sig til at se sådan ud

Brug tastatur S for at starte stoppe

Når du trykker igen vil musikken starte forfra

Pause

Tastatur: P

Knappen ændrer sig til
Når du trykker igen på knappen vil musiken starte derfra hvor du pausede.

Hastigheds ændring

Tastatur: + eller - (plus eller minus)

Ved at klikker på skyderen vil hastigheden ændre sig uden at tonehøjden ændres. Du kan se i textboksen hvad hastgheden er. (1= normal hastighed) Hastigheden kan ikke blive lavere end 0.5 for mp3 filer.

Ved at klikke på selve skyderen vil hastgheden igen blive normal. Når du holder musen over den sorte markør vil musesymbolen ændre sig til et kryds.

+

Når du trykker på plus eller minus på dit tastatur vil hastigheden ændre sig i trin af 10% af normal hastigheden (0.1).

Gentag strofe

Den mest effektive måde at lære en melodi, er at lave en kort strofe, og gentage denne.

Når melodien spiller trykker du på A på dit tastature eller på A-knappen:

Efter et stykke tid trykker du på B

Nu vil melodien gentage sig mellem A og B.

Du kan på skyderen se det stykke der bliver spillet, og du kan også ændre tidsintervallet ved at klikke på skyderen.

Gå til A-knappen
Tastatur: R

Med denne knap går du hurtigt til A punktet. Den bruges når du vil starte indenfor strofen.

Gå til B-knappen

Med denne knap går du til lige før slutningen af strofen. Den bruges når du vil checke at din B-instilling er OK.

 

Spil videre knappen

Tastatur F

Me denne knap vil du spille forbi B uden at intervallet ændres. Den bruges når du vil udvide tidsintervalet for den strofe som du vil gentage. Efter at have trykket på knappen kan du trykke på B-knappen dermed lave en lidt længere strofe.

Reset A-B funktionen

Tastatur U

Sætter FHPlayer tilbage til udgantstilstanden sådan at du kan spille hele melodien uden gentagelser af strofe.

Bruges når du vil vælge en ny strofe.

Bemærk at du kan lave en strofe ved at klikke på skyderen. Det er lidt svært, fordi du bevæger den del af skyderen, der er nærmest musen.

Balance knappen

Med balance knappen kan du vælge 1. eller 2. stemme

Når du f.eks klikker helt til højre på balanceknappen vil du kun høre 2. stemme.