Nodebøger

Vi kan desværre ikke læge alle noder op i vores nodesamling.
Til tider får vi tilsendt nodebøger som vi gerne lægger på hjemmesiden som PDF.

Tilsendte noder

Tilsendte noder - her finder du spændende kompositioner som er sendt som pdf, gif eller jpg.

Nodebøger

Folkets hus sangbog Metronomen 2014
De sange vi synger på metronomen.

Quebec
Disse noder er indamlede af og venligst tilsendt af Jes Kroman

Vil du lære en ny
En melodibog lavet af Søren Rich. Christensen 1994 .Du kan høre Søren spille.(hvis der er to noder på siden vælg henholdsvis øverst eller nederste node, før du trykker på spil knappen.)

Folkets hus gamle sangbog (1977 ca)
En sangbog fra de første år i folkets hus, indeholder en del kampsange fra den tid.

 

Christiania Sangbog 1985
Mange af de originale Christianiasange lavet af Tage Morten og Ulla Nicolaj

Fløjtelaurs en spillemand fra Odsherred | (forside)
Erik Hoffmann Torben Hviid og Line Hansen.har i forbindelse med et projekt på Albertslundssamlet Fløjtelaurs noder og suppleret med nogle meget inspirerende noter om spillemandslivet i Odsherred. Fløjtelaurs levede i Odsherred fra 1873-1944: Bogen er skrevet i 1984 og er lagt op efter aftale med Erik Hoffmann

Fur ølejr melodier | Download alle melodierne i en PDF -fil
En samling af melodier fra Fur specielt for Fur ø-lejr

Qavaat polka fra Grønland
Spillemandsmusik fra Grønland indsamlet 1981