About formanden

ole svensker

Spillefolks ny hjemmeside

Spillefolks.dk får nyt design

Spillefolks hjemmeside har fået nyt design pr. 10 april 2016 kl 10.15.
Du kan kommentere dette og stille spørgsmål nederst på denne side.

Hvad er nyt

 • Den ny hjemmeside er pænere
 • Den hjemmeside tilpasser sig bedre til mobiltelefon og IPad.
 • Forsiden har fået et nyt udseende med ny billeder
 • Sprogversioner: Vi har oversat nogle af siderne til svensk og engelsk
 • Flere medlemmer kan logge ind og rette de normale tekst sider.
  (I øjeblikket er vi 6 der kan rette)
 • Billedsamlingen, der ikke har virket ordentligt siden 2012 er begyndt at virke igen
 • Medlemmer af Folkets Hus Spillefolk har fået nyt login til den ny side
  • Det gamle login vil stadig være virksomt i en periode
 • Vi kan nemmere skabe ny debatter. Denne side er f.eks. lavet som en debat altså en s.k. blog. Du skal være logget ind på den ny side for at deltage i debatten.
 • Søge funktionaliteten til nodesamlingen er blevet opdelt på forskellige sider som forhåbentlig gør den mere overskuelig.
 • Meget af den gamle funktionalitet (for eksempel nodesamlingen, dansebeskrivelsesamlingen og repertoirelisterne) er uændret, men har fået ny top-menu, der gør det nemmere at komme tilbage til forsiden.
 • Du kan høre Folkets Hus Spillefolk nærmest kommende repertoireliste fra forsiden med 1 klik kommer du ind på alle noder på en side. Du kan så høre repertoiret igennem fra ende til anden. (klik på  pause, for at stoppe med at spille)

Projektet

I september 2015 startede en gruppe bestående af Tommy, Konrad og Ole at opdatere hjemmesiden. Vores hjemmeside består af ca.1000-vis af filer i 100-vis af mapper.

Selv om de fleste af alle disse filer ikke skal ændres, stod det umiddelbart klart at vi ikke ville kunne flytte hele hjemmesiden i løbet af de 7 måneder vi havde givet os selv fra 1. september og frem til generalforsamlingen 2016. Derfor er en del funktionalitet (bl.a. nodesamlingen og repertoirelisterne) bibeholdt, dog er der kommen en lille menu for oven på disse sider, som gør at man kan komme tilbage til forsiden.

Blog

Denne side er udformet som en blog, hvor du kan komme med kommentarer til den ny side for neden.

Kasserede ting

I forbindelse med en flytning er det en god ting at rydde op. Smide ting væk, der er ikke bruges mere. Her er en liste af tinge som ikke rigtig blev brugt. Listen er nok længere.

 • Den gamle debat-blog (den blev ikke brugt mere)
 • Efterlysning af noder
 • Gamle ukurante sider

Den gamle hjemmeside

Folkets hus hjemmeside blev skabt af “Store” Søren Christensen i 1997 som en måde at lave en elektronisk nodesamling. Designet blev opdateret i 2004. I 2007 blev siden flyttet til nyt hotel, og formanden har stået for det meste af programmeringen af den meget righoldige funktionalitet der er på hjemmesiden i forhold til repertoirelister, videoer lydfiler og ny noder.
Forbedringene siden 2007 og frem til i år er dokumenteret her. Bl.a. er der i løbet af 2016 komment mulighed for at kommentere noderne, og man kan skifte (alle) noder fra 1. til 2. stemme. Alle disse forbedringer er også med på den ny side, da den gamle funktionalitet er ført videre. (Se “Ting der ikke er flyttet” herunder)

Når du logger ind første gang

Slå fluebenet “Gem bruger” til. (Hvis du ikke er på bilioteket eller på en anden offentlig computer)

Obs: Når du logger ind via Safari på en IPad, vil login ikke blive gemt. Brug Chrome for at gemme dit log in med “Gem bruger” fluebenet.

Medlemmer har fået et ‘nyt’ login, mens tidligere medlemmer samt andre med tilknytning til Folkets Hus Spillefolk kan tildeles adgang til begrænsede dele af de interne sider fx listen over Brugere/Medlemmer. Det sker ved at kontakte Tommy Gerdes, gsu (snabel-a) email.dk.

Ting der ikke er flyttet

Nodesamlingen

Nodesamlingen og repertoirelisterne er som de plejer. Eneste forskel er at der kommet en ny menu:

Klik på “burgeren” (genericon) og menuen kommer frem/forsvinder.

Den ny nodesøgning er ændret lidt. For at gøre det mere overskueligt er der flere sider med de forskellige funktioner der tidligere var samlet på en side.

Kalenderen

Kalenderen har fået ny funktionalitet på forsiden i det opslagstavlen (hvor alle relevante spillemandsopslag er listet) og kalenderen (spillefolks kalender) er slået sammen. I øvrigt er kalenderfunktionen bibehold som den gamle. Vi kunne ikke finde det standard WordPress værktøj der kunne erstatte den.

Billedsamlingen

Du skal være logget ind som medlem af Folkets Hus Spillefolk for at se billedsamlingen. Billedsamlingen er ikke flyttet ind under WordPress, men værktøjet til fremvisning er nyt. Via menupunktet Internt -> Brugersider kan medlemmer af Folkets Hus Spillefolk lægge nye billeder lægges op.