Tonesøgning

Dette er den ny tonesøger til spillefolk.dk

Tre forskellige bruger interface

 

Der er 3 forskellige bruger interface

 

Kun node højder

Søgerne søger kun efter nodehøjder, og alle toner bliver vist som 8.-endedele.
For at finde en melodi, skal sekvensen være nøjagtig som på noden.

 

Søg "fra start" / Søg "inden i"

Normalt vil man søge fra starten af en melodi, det giver det færreste antal alternativer at vælge mellem.

Men nogen gang er man ikke sikker på optakten, eller man er simpelthen bare kommet til midt inde i melodien, og vil gerne søge på en sekvens er.

Det giver mange flere søge resultater, idet der jo er mange flere muligheder når man ikke bare søger fra starten.
Hvilket betyder at du normalt skal søge med en længere sekvens (altså flere toner) når du søger inden i.

Knappen skriver hvad du gør (Søger fra start), når du trykker på den vil den skifte til det du nu gør (Søger inden i)

Pas på triller og dobbelt toner

Søgningen foregår i Midi-noden, som jo også indehodler dobbelt toner og tril, noder som kan genere søgningen lidt.

Vælg rigtig toneart.

På violinen og ABC vælger du rigtig toneart
På klaver-søgeren er det egentlig ligegyldigt med toneart. Men det er klart, noden bliver pænere, når du vælger den rigtige toneart.

Søg i flere tonarter

Ved at klikke af i "Søg i flere tonarter" kan man med klaver interfacet lave flere søgninger hvor sekvensen er transponeret.

           Tonarter for søg iC-dur:                C   D E   F  G A Bb C D E F G A Bb C (Svarende til transponering på næste linie)

Der transponers med disse halvtoner [-12,-10,-8,-7,-5,-3,-2, 0 ,2,4,5,7,9,10,12];

Det vil sige:

Søger man i F-dur vil der søges i Eb,Bb,F,C,G og D-dur
Søger man i C-durvil der søges i Bb,F,C,G,D, A og E-dur
Søger man i G-dur vil der søges i F,C, G,D, A, E og H-dur.
Søger man i D-dur vil der søges i C, G,D, A, E, H og F#-dur.
osv.

(Der ingen grund til at søge i tonearter som vi aldrig spiller i)
Der transpneres både over og under grund-tonen, ligsom der bliver søgt en oktav højere og en oktav lavere.

Når der kommer flere søgeresultater, end der er noder i samlingen skyldes, det at der søges flere gange, og resultaterne tælles sammen.
(Næmmeste måde at lave det på)

Violin søg

Her skal man først vælge toneart (der er mulighed for at vælge Dur / moll, .... og Kromatisk ude til venstre)

Tonarterne kan skiftes i drop down eller på de to blå skifte-knapper '<' og '>'

Du kan vælge den tone du vil slette eller slette alt, Hvis du søger fra start, finder du hurtigere melodien, men du kan også søge et vilkårligt sted inden i.
Læg mærke til at triller og dobbeltttoner nogen gang kan gøre søgningen sværere.

Hvis der er fundet under 100 noder, vil de listes med link, under 10 vil du se en mininode, som du kan klikke på
(Tallene for hvad og hvornår vil måske ændres )

Hvis din tone-sekvens kun matcher en node, vil du blive sendt til noden.

violin

Slette noder enkeltvis

Slet en node

Man kan vælge noder enkeltvis og slette dem med "Slet" knappen.

Noden kan vælges ved at klikkes eller vælges i tekstboksen, hvor noden står i ABC-notation.

 

 

Klaver søg

Klik på de hvide eller sorte tangenter. Tonart-valg (# og b) vil kun påvirke hvordan den midlertidige node skrives ud.

Hvis der er fundet under 100 noder, vil de listes med link, under 10 vil du se en mininode, som du kan klikke på
(Tallene for hvad og hvornår vil måske ændres )

Hvis din tone-sekvens kun matcher en node, vil du blive sendt til noden.

Klaver

 

 

 

 

ABC søg

 

Det er vigtigt at du gør tingene i den rigtige række-følge.
Før man trykker på tonerne skal man vælge den rigtige toneart. Før man trykker på en af de 7 toneknapper (grønne) skal man lige checke at man har valgt den rigtige oktav.

 

ABC melodi søger brugerinterface

 

Der søges kun på tonehøjde (ikke på rytme)

Alle noder er skrevet ind som ottendele. Selv om det er andre toner, hvis du har skrevet den rigtige tone, så skal melodien nok findes.
Hvis du ikke skriver den rigtige tone.

Det er muligt at vi laver en rytmesøgning i fremtiden, men det er nemmere at søge når man ikke behøver at tænke på nodelængde, men kun på tonehøjde.

Bruger interfacet er baseret på ABC noder.

Det er vigtigt at man "rammer rigtigt"

For at nodesøgningen skal finde en node er det vigtigt at man rammer de rigtige toner i den rigtige rækkefølge.

Måske vil der være en option at man skal søge fra starten.

Vælg rigtig toneart og oktav!

Du skal vide hvilken toneart du søger i og hvilken oktav. brug 8^ for at vælge en højere oktav og 8v knappen for en lavere oktav.
Du kan se hvor "du er henne" på det nederste nodesystem

Tonearten vælges fra starten. ved at trykke på de blå "#" og "b" knapper

Du skal vælge toneart før du trykker den første tone ind!

(Senere bruges "#" og "b" knapper til at lave midlertidlige forhøjninger og forsænkninger. "+" og "- minus" tast på (dansk) tastatur)

Dog kan man dobbelt klikke hvis man virkelig vil skifte toneart undervejs. (OBS: hvis man gør dette vil der måske være nogen toner, der bliver opfattet forkert, f.eks. bliver et c ikke opdateret til c# fordi man skifter til d-dur med dobbeltklik)

Oktaven vises fra C til H i det nederste nodesystem, og kan justeres løbende

Knapperne viser hvilken tone du trykker ind, dog tilbagestillingstegn vises med et "=" -tegn.

 

Skønhedsvejl midlertidige fortegn gælder kun en tone (ikke hele takten)

OBS: De midlertidige fortegn gælder kun for den pågældende tone (og ikke for en hel takt som er "regelen" i almindelig tastatur. Jeg håber du kan overbære med denne lille skønhedsfejl.

Det ville være for besværligt at programmere det på en anden måde.

Slet

Dobbelt klik på slet tasten eller tryk S på tastaturet for at slette det hele

Tallene for neden:

Der kommer nogen tal for neden, det er midi-værdier for noderne. Det er for at man kan checke at der overhovedet sker noget.

Der skal være mindst 3 toner før systemet begynder at lede efter melodier.

 

 

Fremtidige forslag

Vi er gået igang med andre typer af søgninger, du kan følge med i udviklingen. her: