Tonesøgning

Find din melodi ved hjælp af toner!!

21 november 2023:
NYHED:
Spil og Find

Vælg en af fire forskellige måder at søge efter melodi.

Læs manualen her: Indledende manual :
klaver søg manual , violin søg manual , abc søg manual ,

Klaver søg                                                                      Violin søg
klaversøgviolin

Billederne viser klaver søg, ov violin søg bruger interface (klik på billedet og du kommer til værktøjet)
Læs manualen her: Indledende manual :
klaver søg manual , violin søg manual , abc søg manual ,

Kort teknisk forklaring (hvordan virker det) | Læs om vores fremtidsdrømme (musikaktiveret nodesøg)

Kun tonehøjde

Søgerne søger kun efter tone-højde (der bliver ikke søgt på længden af noden altså rytmen), og alle toner bliver vist som 8.-endedele.
For at finde en melodi, skal sekvensen være nøjagtig som på noden.

Søg "fra start" / Søg "inden i"

Når du trykker på knappen skifter tilstanden mellem at Søger inden i , og Søger fra start

Normalt vil man søge fra starten af en melodi, det giver det færreste antal alternativer at vælge mellem.

Men nogen gang er man ikke sikker på optakten, eller man er simpelthen bare kommet til midt inde i melodien, og vil gerne søge på en sekvens er.

Det giver mange flere søge resultater, idet der jo er mange flere muligheder når man ikke bare søger fra starten.
Hvilket betyder at du normalt skal søge med en længere sekvens (altså flere toner) når du søger inden i.

Knappen skriver hvad du gør (Søger fra start), når du trykker på den vil den skifte til det du nu gør (Søger inden i)

Pas på triller og dobbelt toner

Søgningen foregår i Midi-noden, som jo også indehodler dobbelt toner og tril, noder som kan genere søgningen lidt.

Vælg rigtig toneart.

Vælg toneart # for kryds osv.

På violinen og ABC vælger du rigtig toneart
På klaver-søgeren er det egentlig ligegyldigt med toneart, hvis du klikker på de sorte eller hvide tangenter,
men hvis du klikker på noderne, er det vigtigt, at du har valgt toneart.

Slet sidste slet alt

Når du har skrevet to toner begynder søgningen, hvis du taster forkert, kan du enten slette sidste tone, eller slette alt

 

Søg i flere tonarter

Ved at klikke af i "Søg i flere tonarter" kan man med klaver interfacet lave flere søgninger hvor sekvensen er transponeret.

           Tonarter for søg iC-dur:                C   D E   F  G A Bb C D E F G A Bb C (Svarende til transponering på næste linie)

Der transponers med disse halvtoner [-12,-10,-8,-7,-5,-3,-2, 0 ,2,4,5,7,9,10,12];

Det vil sige:

Søger man i F-dur vil der søges i Eb,Bb,F,C,G og D-dur
Søger man i C-durvil der søges i Bb,F,C,G,D, A og E-dur
Søger man i G-dur vil der søges i F,C, G,D, A, E og H-dur.
Søger man i D-dur vil der søges i C, G,D, A, E, H og F#-dur.
osv.

(Der ingen grund til at søge i tonearter som vi aldrig spiller i)
Der transpneres både over og under grund-tonen, ligsom der bliver søgt en oktav højere og en oktav lavere.

Når der kommer flere søgeresultater, end der er noder i samlingen skyldes, det at der søges flere gange, og resultaterne tælles sammen.
(Næmmeste måde at lave det på)

Klaver søg

Standarden er klaver søg, hvis du søger kliker på klaveret skal du klikke på de rigtige sorte og hvide tangenter.
Du kan også klikke på noden, men her er det en fordel at du har valgt toneart (klik en eller flere gange # eller b-knapper) først
.

 

 

Vælg først toneart.
Klik på de hvide og/eller sorte tangenter.

Eller klik på tonerne i skalaen (Vælger de kryds eller b-er du har valgt med #- eller b-knappen)

 

Hvis der er fundet under 100 noder, vil de listes med link, under 10 vil du se en mininode, som du kan klikke på
(Tallene for hvad og hvornår vil måske ændres )

Hvis din tone-sekvens kun matcher en node, vil du blive sendt til noden.

 

 

Violin søg

Her skal man først vælge toneart (der er mulighed for at vælge Dur / moll, .... og Kromatisk ude til venstre)

Tonarterne kan skiftes i drop down eller på de to blå skifte-knapper '<' og '>'

Du kan vælge den tone du vil slette eller slette alt, Hvis du søger fra start, finder du hurtigere melodien, men du kan også søge et vilkårligt sted inden i.
Læg mærke til at triller og dobbeltttoner nogen gang kan gøre søgningen sværere.

Hvis der er fundet under 100 noder, vil de listes med link, under 10 vil du se en mininode, som du kan klikke på
(Tallene for hvad og hvornår vil måske ændres )

Hvis din tone-sekvens kun matcher en node, vil du blive sendt til noden.

violin

Slette noder enkeltvis

Slet en node

Man kan vælge noder enkeltvis og slette dem med "Slet" knappen.

Noden kan vælges ved at klikkes eller vælges i tekstboksen, hvor noden står i ABC-notation.

 

 

ABC søg

 

Det er vigtigt at du gør tingene i den rigtige række-følge.
Før man trykker på tonerne skal man vælge den rigtige toneart. Før man trykker på en af de 7 toneknapper (grønne) skal man lige checke at man har valgt den rigtige oktav.

 

ABC melodi søger brugerinterface

 

Der søges kun på tonehøjde (ikke på rytme)

Alle noder er skrevet ind som ottendele. Selv om det er andre toner, hvis du har skrevet den rigtige tone, så skal melodien nok findes.
Hvis du ikke skriver den rigtige tone.

Det er muligt at vi laver en rytmesøgning i fremtiden, men det er nemmere at søge når man ikke behøver at tænke på nodelængde, men kun på tonehøjde.

Bruger interfacet er baseret på ABC noder.

Det er vigtigt at man "rammer rigtigt"

For at nodesøgningen skal finde en node er det vigtigt at man rammer de rigtige toner i den rigtige rækkefølge.

Måske vil der være en option at man skal søge fra starten.

Vælg rigtig toneart og oktav!

Du skal vide hvilken toneart du søger i og hvilken oktav. brug 8^ for at vælge en højere oktav og 8v knappen for en lavere oktav.
Du kan se hvor "du er henne" på det nederste nodesystem

Tonearten vælges fra starten. ved at trykke på de blå "#" og "b" knapper

Du skal vælge toneart før du trykker den første tone ind!

(Senere bruges "#" og "b" knapper til at lave midlertidlige forhøjninger og forsænkninger. "+" og "- minus" tast på (dansk) tastatur)

Dog kan man dobbelt klikke hvis man virkelig vil skifte toneart undervejs. (OBS: hvis man gør dette vil der måske være nogen toner, der bliver opfattet forkert, f.eks. bliver et c ikke opdateret til c# fordi man skifter til d-dur med dobbeltklik)

Oktaven vises fra C til H i det nederste nodesystem, og kan justeres løbende

Knapperne viser hvilken tone du trykker ind, dog tilbagestillingstegn vises med et "=" -tegn.

 

Skønhedsvejl midlertidige fortegn gælder kun en tone (ikke hele takten)

OBS: De midlertidige fortegn gælder kun for den pågældende tone (og ikke for en hel takt som er "regelen" i almindelig tastatur. Jeg håber du kan overbære med denne lille skønhedsfejl.

Det ville være for besværligt at programmere det på en anden måde.

Slet

Dobbelt klik på slet tasten eller tryk S på tastaturet for at slette det hele

Tallene for neden:

Der kommer nogen tal for neden, det er midi-værdier for noderne. Det er for at man kan checke at der overhovedet sker noget.

Der skal være mindst 3 toner før systemet begynder at lede efter melodier.

Hvordan virker det hele

Hver gang vi laver en node laver vi også en midi fil. I starten kunne browseren spille midi filen, det kan den ikke mere, men vi kan stadig læse filen, og vi har en lille synthesizer, der kan spille melodien med forskellige instrumenter. Det er det nok ikke så mange der har opdaget, men det har vi også, vi er så begyndt at lægge midi-sekvensen i databasen. Midi standarden er oprindelig lavet sådan at man kan koble elektroniske instrumenter sammen, og midi har lavet en standard for hvordan man gemmer musik i en fil. Filerne er i et digitalt format, som er lidt svært at læse. Men vi har på nettet fundet et værktøj, der kan lave dem om til tekst filer sådan at vi kan programmere videre.

Midi standarden har et nummer fra 1 til 127 for hver tone. Standard a er 69, og et c er 72 (tre halve toner højere) nøgle-huls C er nummer 60 (tolv halve toner lavere) osv.

Vi har lagt nogle usynlige firkanter over klaveret og noden, og når du klikker på disse samler vi hvilken midisekvens du klikker på, hver gang du klikker sender vi en sekvens ned og søge i databasen.

Vi sørger for at lægge alle midi tal komma-separeret i databasen, sådan at man kan søge på en sekvens.

Lige så snart du har skrevet 2 toner, kalder vi databasen (med det der teknisk kaldes AJAX-kald). En database er god til at finde en sekvens, og hvis der findes mindre end 100 noder i databasen med den sekvens du har lavet, sørger koden for, at du får link til de noder du har fundet. Hvis der findes mindre end 10, laver vi et lille minibillede af starten af noden, sådan at du kan se lidt af noden hvad du har fundet.

Hvis du spiller violin, behøver du ikke at kunne noder, men du skal vide hvilken toneart du spiller i. (Det kan du så se på gribebrædtet.
Vi kan godt søge i flere tonarter på en gang. Men da nordisk folkemusik ikke går i alle tonearter, nøjes vi med at søge i 6 af de 12 mulige tonearter.

Om mini-noder

I gamle dage (dvs. før sommeren 2018 lavede vi noderne i Gif-billeder, idet vi havde et nodeprogram (det norske program Musikator), der kunne lave i gif, det kunne også lave noderne i WMF-format, som er et windows format, som kunne importeres i word, og vi lavede så pdf-filerne fra dette format. Vores ny program (Musescore) laver svg-filer, som er et vektor format. Forskellen på almindelig billeder (gif, png, og jpg) og vektor format (wmf og svg) er at når du skalerer et vektor billede så mister du ikke skarpheden, et alm. billedformat er lidt uskarpt når det bliver forstørret. Tidligere anbefalede vi derfor at man brugte pdf for at printe.
Det er dog lidt svært at "klippe" i et svg billede, derfor laver vi stadigvæk .gif billederne når uploader ny billeder, Det har vi opfundet en metode til, som er beskrevet her.

Fremtidige forslag

Vi er gået igang med andre typer af node søgninger, et højt ønske er at få en computer, eller IPad til at høre hvad der bliver spillet, og finde noden!.
Det burde være muligt at lave det allerede, man kan allerede i dag installere app-er på sin telefon, der kan finde melodier, de finder bare ikke de melodier, som ligger på spillefolk.dk

Der ligger noget legetøj her som vi har lavet (maj 2020),

(Siden henviser også til nogle andre interessante projekter, som vi faktiskt har lavet, blandt det nodesøg projekt som er implementeret - og som du lige har læst beskrivelsen af)

Det er bare ikke helt nemt at lave. Men hvem ved pludslig finder vi måske ud af det.