Danse fatninger | Oversigt

Tohåndsmølle

Fire personer holder hindanden i hænderne sådan at dem der står overfor hinanden holder hinandens hænder. Hænderne holdes henholdsvis under og over hinanden

For alle dansere gælder Højre hånd holdes over  
  Venster hånd holdes nedenunder