Om hjemmesiden

Mand som ser spillefolk.dk på computer.

På spillefolk.dk bruger vi cookies til at samle en liste over de noder, brugeren ser på. Det gøres, for at give brugeren mulighed for senere at printe en oversigt eller en liste ud med de noder, der er blevet set på. Ja, man kan som bruger ligefrem bruge listen og rette i den for derefter at gemme listen som en en repertoireliste.

Forbedringer af spillefolk.dk’s funktionalitet beskrives løbende i “Nyt om hjemmesidens funktionalitet“.

Via “Blog: Spillefolks nye hjemmeside” kan du kommentere den nye hjemme sides funktionalitet.