Tips & tricks til nodesamlingen

Video beskrivelser | Andre nodesamlinger

Repertoirelisterne

Hele repertoiret på en side | Mininode og Stiknoder | Hvordan man laver repertoirelisten | Kommentarer i repertoiret | Historiske repertoirer ½, 1, 2 … år tilbage

Spil melodier langsomt og i ring

Playermanual 

Med playeren kan du lære melodierne efter “workshopmetoden” det vil sige du kan spille et lille stykke ad gangen … langsomt. En meget hurtigere måde at lære at spille på, når du lærer i dit eget tempo.

Se også:
Hele repertoiret på en side | YouTube Video manual | Video beskrivelser |

Kan jeg ændre i nodematerialet?

Kirsten tager sig p.t. af ændringer, så du kan skrive til hende.
. . . men, du kan rapportere hvad du har af ændringer, tilføjelser, forklaringer, spørgsmål el.lign til en af noderne, ved at indsende en kommentar til den. Det gøres ved at klikke på linket Skriv dine kommentarer til denne node i nederste højre hjørne af nodebilledet. Den kommentar du skriver, vil fremover kunne læses af andre brugere, som slår op på denne node. Web-masteren forbeholder sig ret til at slette (useriøse) kommentarer, – eller ophøje en kommentar til en del af nodens faste undertekst.

webmaster@spillefolk.dk eller direkte til Kirste Sparre se adresselisten.

 

Skriv ny noder i MuseScore

Du er velkommen til at downloade vores nodeprogram hvis du vil hjælpe med at skrive noden. send dem til Kirsten eller Ole, som uploader dem til hjemmesiden.
Siden sommeren 2018 er vi gået over til MuseScore for at lave ny noder. Programmet er gratis, og kan hentes her på musescore.org-s hjemmeside

Det er vigtigt at noderne bliver ensartet lavede, derfor må du gerne sende noden til Kirsten  som checker at den er i overenstemmelse med spillefolks guidelines og uploader noden.

  • Installer og brug Folkets Hus Spillefolks officielle layoutstil (spillefolk.mss) i musescore. Download filen via linket, gem den på din computer, og åben den eller pak den ud sådan at du kan kopiere filen spillefolk.mss ind i Musescore3’s layoutstil-mappe (normalt c:\Users\dit brugernavn\Documents\MuseScore3\Layoutstil\).
  • Brug optakt, for at undgå volter
  • Sørg for at hvert stykke afsluttes (inclusive volder) på en linie.
  • Typisk vild er være 4 takter per linie, men i nogen tilfælde f.eks valse kan op til 8 takter per linie accepteres.
  • For at lære musescore, har vi ud over Spillefolks guidelines lavet denne instrodutionsmanual til MuseScore
  • Når du har sent et antal fejlfri noder til Kirsten og Ole, vil vi give adgang til at uploade noder.

Kan man få en “pæn” udskrift af en node?

Brug PDF-noden hvis du skal printe noden pænt.

De ny noder lavet efter juni 2018 bliver lagt op vectorformat (svg), og kan printe pænt fra noden eller fra repertoirelisten, og vil kunne printe lægges pænt.

Hvad med flere noder og kun første linie af noderne?

Når man har lavet en søgning kan man lave en stiknode hvor kun første linie er med. Der er også stik noder til repertoire listerne.

Hvordan laver man en repertoireliste

Læs mere om hvordan man laver repertoirelister her.

Findes der 2. stemmer til noderne ?

Enkelte af noderne kan skrives ud med 2. stemme. Mens nogen noder er kun lagt op med 2. stemmer, vil de fleste 2-stemmede noder være lagt op med både 1. stemme alene, og en 2 stemmer.
Når du lytter til midi-filen, er den ene stemme i højre kanal og den anden stemme i venstre kanal. Det betyder bl.a. at du ved at regulere på balancen i din lydkontrol kan skrue op og ned for den enkelte stemme.
(Lydkontrollen startes i Windows ved at dobbeltklikke på det lille højttaler-ikon i nederste højre hjørne af skærmen)

Kan jeg ændre på afspilningstempoet ?

Du kan ændre afspilningstempoet når du afspiller musikken uden at tonehøjden ændres.
Det gør det nemmere at lære melodierne når du hører dem langsomt.Klik på %-tegnen i playeren eller i den menu der folder sig når du klikker på spil.
Læs mere om playeren. Tips til brug af playeren.

Playeren findes i en verrsion kan også downloades til hjemmebrug på de musikfiler som du har liggende på computeren.

 

Hvor kan jeg følge med i hvad der er af nyt på siden?

Der er links på forsiden til ny noder, opdaterede noder, ny video links og ny dansebeskrivelser
Fra videooversigten kan du se ny videoer (af os selv når vi spiller)

Fra menuen Om Hjemmsiden er der link til en side hvor vi siden 2007 har skrevet om de nyheder der kommer på siden.

Fra menuen aktiviter finder du indspillet materiale fra de kurser vi har afholdt

IPad og IPhone

IPad er ret praktisk, hvis der ellers er netdækning. så behøver du ikke tage nodesamlingen med, men kan slå op direkte. Her er et par råd.