Havnen program 2: 13/6-11/7-8/8 - 2018

MelodiKommentar
Ålborg polka
Polkan går
Schottis från Gumboda
Ravne Peers vals
Berliner
Familie sekstur fra Præstø
Skæve Thorvald
Polka fra Blädinge
Esse-schottis
Den toppede høne fra Vendsyssel
Hornfiffen
Engelsk kvadrille
Ottetur fra Randersegnen
Longsomma Gjârted
Aved Om
Poul Pejsen
Kom vo´sook
Poul Jonas' styk
Sakkukvisen
Alt, så trækker vi trøjen af
Kirstine gik tit i lunden ene
Karis Pers Polska
Majas hambo
Gammel Sekstur med fire par
Russisk kontra eller Gammel Ottemandsdans
Tækkemandens Tretur (nr 213)
Tosse Marens Totur
Hornborg Firtur
Rævens vals
Baglæns kontrasejre
Kontra med Mølle
Gammel tretur fra Vrøgum
Klövsjö Brudmarsch

Havnedansen program 2

Spilles: 13/6 - 11/7 - 8/8 Stævne

Vi spiller "Ottetur fra Randersegnen" 

men kalder den  "Larsk Kusks firtur"

 

 

Vis alle noder på en side | Hør hele repertoiret

Stik node

Repertoire listen som PDF liste

Repertoirlisten som pdf-liste uden kommentarer

Den goe gamle stiknode
printer ikke ordenligt i chrome bliver snar faset ud

Mini Node


1. stemme er standard.
Klik på knappen for at se 2. stemme
(Hvis den findes i samlingen)
 

 

Brugs Dato: 29. december 2018  Oprettet: 26. april 2018
   
   
Lavet af: Jørgen Sten Andersen email: jsa@jyllingesyd.dk
Tilbage til lister  
Søg efter noder | Spillefolk forside
Hvad man skal tænke på når man lægger spillemandsprogram
pk-zzzlborg;pk-polkang;sc-gumbo;va-ravnep;tu-berliner;kr-familieseks;ho-skzve;pk-blzding;sc-esse;tu-toppevend;xx-hornfif;tu-engelskkv;tu-otteturrandersegnen;kr-longsom;va-avedom;fa-poulpejsen;fa-komvo;fa-poulj;fa-sakkuk;fa-altszzz;fa-kirstine;ha-karis;ha-maja;tu-gammel;tu-russiskkontra;tu-tzkke;tu-tossem;tu-hornborgfirtur;va-rzvens;tu-baglzns;tu-kontramzz;tu-gammelok;mg-klzzvsjzz