Roskilde Spillemandslaug spillebog bind 1

MelodiKommentar
Roskilde Spillemandsmarch
Gånglåt från Äppelbo
Klövsjö Brudmarsch
Niels Jørgensens polka
Fynsk polka
Kalenderfynbo eller den lille hamborger
Ane Louises fynbo
Madsbøl polka nr. 1
Klunka polka
Smedens 2. fynbo eller Mavefynbo
Polka e. Peder Pøhl
Polka fra Blädinge
Oksbøl polka
En fædrelandspolka
Alfred på Hultet
Forsbergs polka
Skottish fra Højby
Lyø scottish
Gånglåt e. Skommarfar
Böl Olles Schottis
Barsebäck I
Tores schottis
Premiewhist
Fula Schottish
Schottis från Haverö
Vagns scottish
Schottis fr. Idre 2
Rendalsreinlender
Trads hopsa
Tellings hopsa
Hopsa af Helge Sørensen
Molbodrengens hopsa
Skæve Thorvald
Brøndums hopsa
Sjijnmyravalsen
Kalkmandens vals
Den skønne vals
Emmas vals
Vals fra Røros (Røragen Valsen)
Svensk Annas vals
Amelia's Waltz
Fanny Power
Hultkläppens vals
Ravne Peers vals
Rævens vals
Vals från Marieby
Solingsvalsen
Vals till Josefine
Niels Johnsens Mazurka
Vigers polska
Hambo efter Spel-Albert
Bryggare Viktors Polska
Hambo i A-moll
Skinnbracka med lucku
Hambo på logen
Karis Pers Polska
Nr. 21
Springdans fra Falster
D-durspolska
Mallebrok
Anglais e. Ola Hansson
Engelska e. Ernst Abrahamsson
Anglaise
Whisky before breakfast
Mathis Mortensen
Tænk på enden
Stam Villums styk'
Den Første August
Kællingens kat, den snapped´ en mus
Hans Thamsen
Gamle Bonde
Ostindiens velkomst
Når vinden er os føjelig
Poul Pejsen
Nordvest
Poul Jonas' styk
Søren Fogeds styk'
Gl. Jes Sonnichsens styk
Hans Chr. drog til stads . . .
Oh, kunne du mit hjerte se
Og vil du være.. (ell. Lille Stine)
Og hvad er det for narreri
Kakkelovnen
Rask sønderhoning, Oh de kvindfolk
Kirstine gik tit i lunden ene
Jänta å ja
Jydsk på næsen (nr 603)
Den Blå Firtur
Firetur fra Vejle
Sekstur på række
Bette Mand i Knibe
Den halve kæde
Hornfeld
Knuds anden trekant
Når vandet fryser i hanerne
Hønsefødder og gulerødder
Det jawwer ett enno
Per Huggers Totur
Tosse Marens Totur
Den Toppede Høne fra Thy
Lars Kusks firetur
Den firkantede Sløjfe, e.Børge Christensen/ Th.Knudsen
Svingkontra eller Ottetur fra Mandø
Morten Larsen
Engelsk kvadrille
Holmstrup firtur
Galop kontra
Baglæns kontrasejre
Sekstur fra Brandelev
Halvfemtetur fra Vommevad
Det lille f
Hamborg sekstur
Den røde lue, Himmerland
Den muntre kreds
Jødetur fra Mors
Polka sekstur
Hemmelig Sekstur
Stødt Kanel
Familie sekstur fra Præstø
Totur fra Vejle
Du har så kønne øjne
Alsinger sekstur
Doublebska
Den runde sekstur
Den lille englænder
Feder Mikkel

Noderne er fra den oprindelige spillebog.

Bind 2 er noderne fra "Oldermandens spillebog" som nu indgår o Laugets repertoire.

Vis alle noder på en side | Hør hele repertoiret

Stik node

Repertoire listen som PDF liste

Repertoirlisten som pdf-liste uden kommentarer

Den goe gamle stiknode
printer ikke ordenligt i chrome bliver snar faset ud

Mini Node


1. stemme er standard.
Klik på knappen for at se 2. stemme
(Hvis den findes i samlingen)
 

 

Brugs Dato: 31. december 2017  Oprettet: 16. december 2016
   
   
Lavet af: Jørgen Jørgensen email: jorjor@webspeed.dk
Tilbage til lister  
Søg efter noder | Spillefolk forside
Hvad man skal tænke på når man lægger spillemandsprogram
mg-roskilde;mg-zppelbo;mg-klzzvsjzz;pk-nielsj;pk-fynsk;pk-kalender;pk-anelou;pk-madsb1;pk-klunka;pk-smed2;pk-pederp;pk-blzding;pk-oksbzzl;pk-hjemla;pk-alfred;pk-forsberg;sc-hzzjby;sc-lyzz;mg-skommar;sc-bzzlolle;sc-bars1;sc-tores;sc-przmiew;sc-fula;sc-haverzz;sc-vagn;sc-idre2;sc-rendal;ho-trads1;ho-telling;ho-helges;ho-molbo;ho-skzve;ho-brzznd;va-sjijn;va-kalk;va-skzznne;va-emma;va-rzzros;va-svenska;va-amelia;va-fannyp;va-hultklzp;va-ravnep;va-rzvens;va-marie;va-soling;va-josefine;mz-ringive;ha-vigers;ha-spelalbert;ha-bryggareviktor;ha-amoll;ha-skinn;ha-hamlog;ha-karis;po-nr21;po-springd;po-ddur;en-malle;en-olahangl;en-ernstab;en-keldn;en-whisky;fa-mathis;fa-tznk;fa-stam;fa-fzzrsteau;fa-kzzzlingen;fa-hanstham;fa-glbonde;fa-ostind;fa-nzzzrvin;fa-poulpejsen;fa-nordv;fa-poulj;fa-szzrenf;fa-gljesson;fa-hanschr;fa-ohkun;fa-ogvildu;fa-oghvader;fa-kakkel;fa-rasks;fa-kirstine;ha-jznta;tu-jydskpzzzgr;tu-blzzzfir;tu-fireturfrave;tu-seksturpzzz;tu-bette;tu-halvkzde;tu-hornfeld;tr-knud2;tr-nzzzrvan;tr-hzznse;tr-detjaw;tu-perhug;tu-tossem;tu-toppethy;tu-larsk;tu-firkantedesl;tu-sving;tu-morten;tu-engelskkv;tu-holmstrup;tu-galop;tu-baglzns;kr-brandelev;tu-halvfemvom;tu-lillef;kr-hamseks;kr-rzzdelue;kr-muntre;kr-jzzdemor;kr-polkas;tu-hemmelig;va-stzzdt;kr-familieseks;kr-totvejle;kr-duhar;kr-alsinger;kr-double;tu-rundeseks;tu-lilleeng;kr-feder