Udespil - brutto - 2018-19

MelodiKommentar
Roskilde Spillemandsmarch
Ane Louises fynbo
Esse-schottis
Forkert Vals
Vejrmølledans
Sekstur fra Brandelev
Trads hopsa
Adam og Eva i Paradis
Den gamle mand
Det jawwer ett enno
Russisk kontra eller Gammel Ottemandsdans
Sekstur på række
Signe Bogøs Vals
Madsbøl polka nr. 1
Forlovelsesreinlendar
Russeren
Bette Mett´
Sjampa dans
Gryderup tro
Taterhopsa
Kalenderfynbo eller den lille hamborger
Hambo e. Lasse i Svarven
Hambo efter Spel-Albert
Mazurka
Mazurka e. Levi Vilsen
Livsglædens Vals
Søren Fogeds styk'
Kællingen
Fisken ligger på hviden sand
Bedstefars Snaps
Der bor en bager
Lyø brudevals
Schottis från Haverö
Firtur Oksbøl
Gammel tretur fra Vrøgum
En gammel hopsa

Brutto-udespilsliste.

Forspilleren udarbejder spilleliste ud fra bruttolisten, men må gerne indføje nye melodier - op til 20% af en aftens program.

Vis alle noder på en side | Hør hele repertoiret

Stik node

Repertoire listen som PDF liste

Repertoirlisten som pdf-liste uden kommentarer

Den goe gamle stiknode
printer ikke ordenligt i chrome bliver snar faset ud

Mini Node


1. stemme er standard.
Klik på knappen for at se 2. stemme
(Hvis den findes i samlingen)
 

 

Brugs Dato: 31. december 2018  Oprettet: 9. september 2018
   
   
Lavet af: Lise Bergsøe email: lise.bergsoe@gmail.com
Tilbage til lister  
Søg efter noder | Spillefolk forside
Hvad man skal tænke på når man lægger spillemandsprogram
mg-roskilde;pk-anelou;sc-esse;va-forkert;xx-vejrmzzl;kr-brandelev;ho-trads1;pk-adam;tr-gamlem;tr-detjaw;tu-russiskkontra;tu-seksturpzzz;va-signebog;pk-madsb1;sc-forlovelse;xx-russeren;xx-bettem;tu-sjampa;tu-gryderup;ho-tater;pk-kalender;ha-lasseisv;ha-spelalbert;mz-gevning;mz-levi;va-livsglzden;fa-szzrenf;fa-kzllingen;fa-fisken;fa-bedste;fa-derborenbager;va-lyzz;sc-haverzz;tu-firturoksbzzl;tu-gammelok;ho-gammel