Hele repertoirelisten på en side

Repertoireliste manual | Mininode og repertoireliste listere |

Hvad kan den bruges til

Hele repertoiret er godt når du skal øve på et repertoire du kan:

 

Det er nemt at komme til noden

Tryk på gå til node, og du kommer til den individuelle node. Her vil du have muligheder for at vælge flere forskellige typer af melodi afspilninger

Ny melodier (som desværre ikke kan afspilles i "spil alle melodier" funktionen, idet vi kun laver laver mp3 filer baseret på midifilerne hvert halve år.

Playeren er også bedre implementeret, og fremfor alt er der flere oplysninger om melodien, der ikke er med i "vis alle noder på en side"-funktionen

Tryk på tilbage knappen i din browser, for at komme tilbage til listen.

Spil hele repertoirelisten igennem

Hvis du vælger Spil næste efter afslut (i toppen af listen) vil næste melodi automatisk blive spillet når en melodi har spillet færdigt.

Funktione er sat som standard. Hvis du kun vil spille en melodi ad gangen kan du slå den fra.

Funktionen bruges når du vil lære repertoiret

Du kan også bruge den hvis du vil øve repertoiret igenem sammen med noden. Det er en god ting at høre melodierne blive spillet samtidigt som man ser noderne.
Så lærer man dem hurtigere, og man lærer også at lære noder.

Ved at klikke på noden kan du gå til et senere sted i melodien

Denne side har en lidt alternativ måde at spole frem og tilbage i melodien. Ved at klikke på noden, spoler du et sted hen i melodien der svarer til hvor du har klikket.

Du kommer helt sikkeret ikke til det sted i noden som du klikker.

Spil langsomt funktionen

Med spil langsomt funktionen kan du høre melodien langsomt uden at tonehøjden ændres.

Klik på 50% og melodien kører i halv hastighed. 100% for at gå til fuld hastighed.

Hvis du vil danne dig et hurtigt overblik.

Trast på dit keyboard:

Spil langsomt funktione virker ikke i alle browsere.

A / B funktion

Når man øver på en melodi kan det være en fordel at spile en lille del af melodien.

Det kan du gøre ved at klikke på A på A hvor melodisløjfen skal starte (A-tast på dit tastatur kan bruges)

Tryk på B (B tast kan bruges)

Det er bedre at bruge tastaturet, da du kan få bedre precition her.

Funktionen har ½ sekunds opløslighed (ikke så godt)

Med Rest knappen (Eller R-tast) kan du igen spille hele melodien
Hvis du igen trykker på B-tast (efter reset) vil du spille fra det tidligere satte A og til det ny B.
Det kan være ret praktiskt når du er i gang med at lære en ny melodi.

Pause

For Pause kan P-tast på dit tastatur bruges

Spil forfra

S-tast på dit tastatur kan bruges til at spille melodien forfra.

Gentag de nærmeste 3 sekunder

Mens du spiller kan det være godt at lige spille det sidste i gen, tryk på -3 sekunder linket eller 3-tal på dit keyboard.

Balance

Balance bruges kun når melodien er indspillet i (MIDI dvs. direkte fra noden) i 2 stemmer.

Vi pljer at lægge 1. stemme til venstre og 2. stemme til højre, men en gang immelem er det omvendt.

Tastatur: Tryk på H for at få højre kanal, V for venstre og M for begge to kanaler.

Gå til node

Med "Gå til node" funktionen kommer du til den originale node side hvor der er flere informationer om noden, og hvor du også kan komme til eventuelle video indspilinger.

Hvad virker hvor

Nogle af featurene kræver html5 interface,
Det vil sige at der er en del funktioner der ikke virker i Microsoft Internet Explorer på gamle XP maskiner.
Nedsat hastighed, og A/B funktionen virker kun med "moderned browser"
Brug Chrome eller Firefox i stedet.

Noter: