Repertoirelister på spillefolk.dk

Læs her hvad man skal tænke på når man lægger program | Mininode og repertoireliste listere | Vis alle på en side (forklaring) | Player manual

For at gøre det nemt at øve sammen er det en god idé at lave repertoire lister. Normalt laves en repertoire liste til hver ramslag, der øves om onsdagene. Man kan også lave private repertoire lister og repertoire lister til andre formål. Repertoirelsiter lavte efter 10 September 2007 kan slettes og ændres af den, der har lavet repertoirelisten (forudsat at du beholder din IP-adresse fra gang til gang).

Fra 6. november 2009 har det været muligt at lave stiknoder fra repertoirelister uden at gemme reperotirelisten. tryk på "List repertoire uden at gemme" knappen efter at du har lavet listen af melodier. ("Næste"- knappen er skiftet ud med en "Gem repertoire på hjemmesiden" knap (med samme funktion)

Du finder repertoire lister ved at søge på repertoire lister i "Find Noder"

Du kan vælge

Alle Alle repertoirelister
aktuelle Kun repertoirelister der er daterede i fremtiden. (Den der laver repertoirelisten skal huske at datere listen til den dag den skal bruges)
Alle Folkets hus Dette er træfreprtoirer, Ramslags repertoirer og udespils repertoirer
Træf repertoirer Repertoirer for folkets hus spilletræf der holdes i marts.
Ramslags repertoire Repertoire, der laves til ramslags
Udespils repertoire Repertoirer der bruges til udsepil
Ungdomsgruppen Repertoire der bruges af ungdomskgruppen
Tårvalsen Tårvalsens reperotirer
Private Her kan alle lave deres egne repertoire lister. Denne instilling er standard
Ikke folkets hus repertoire Folk må meget gerne bruge hvores hjemmeside til at lave repertoirer, også selv om man ikke kommer i folkets hus.
Brugsrepertoire Brugs repertoirer er specielle repertoirer som kan bruges igen og igen. F.eks børne repertoirer, eller repertoirer der er velgenede til at undervise nybegyndere i dans osv.

 

 

Hvordan man laver repertoirelister

Den nemmeste måde at bygge et repertoire er at søge dig frem til de melodier du vil have med. Du bygger så repertoirelisten op af alle de noder "du har været inde på".

 

Du må gerne søge flere end dem, du skal bruge, for du kan slette fra listen, du kan også editere rækkefølgen.

 

 

 

 

 

Længst ned på nodensiden er der en link til liste af spillede melodier. Når du følger dette link..

 

(Nedunder dette link kan der være et link til det sidst valgte reprtoire, det skal vi ikke bruge nu)

 

... kommer du til en side hvor alle de melodier, som du har været inde på er listede. Melodierne er listede i den rækkefølge, som du har været inde på dem.

Hvis du er tilfreds med listen klikker du på Lav repertoire liste her (med udgangspunkt af ovenstående melodier)

 

Du kommer nu ind i en "wizard" på 2 step før du kan gemme reprtoiret:

  1. Arranger melodierne
  2. Skriv informationer og tryk på "Gem"
  3. Listen er nu gemt

Du kan flytte melodierne op og ned

og fjerne dem fra listerne, ved at trykke på knapperne

Når du er tilfreds med rækkefølgen udfylder du dig eget navn, Listens Navn, din email og laver en kort beskrivelse af repertoiret.

Du kan lægge extra melodier ind fra listen til højre.

Vælg først danse type derefter dobbeltklikker du i listen og melodien vil blive lagt som den nederste.(Det er det første du skal gøre idet når du skifter dans type vil Liste Navn , Dit navn osv blive slettet)

Du kan høre melodierne

ved at klikke i listerne. Denne funktion kan slås fra/til med "Spil melodi" checkboxen.

 

  Du kan vælge om en melodi skal spilles

Husk at udfylde datoen og type af repertoire

Husk også at udfylde datoen ot tidspunktet når listen skal bruges. Det gør det muligt at søge på "aktuelle" lister.

Det er og typen af repertoiret. Typen af repertoire er det folk leder efter.

Udfyld navn og dit navn

Det er en fordel hvis du også skriver din e-mail, og en kort beskrivelse af listen før

Huskebox

Når du trykker på Gem repertoire vil en informations box komme op og minde dig om at du skal vælge type:

Boksen kommer altid op. Det vil sige at du altid skal trykke Gem Liste
2 gange

 

Tryk på Gem repertoire igen, og repertoiret bliver gemt

Når du trykker på Næste vil du....

 

.... få en listning af alle reprtoirer

Og du kan klikke på den liste du har gemt

 

Du kan nu klikke på den ny repertoire liste, og du vil nu opdage at du kan

  • Slette den liste du selv har lavet
  • Editere listen

du kan ikke slette andres repertoirer. Du kan også vælge at opdatere. Andre, der kommer ind på hjemmesiden får ikke disse optioner på din liste.

 

 

Ved at klikke på Vis som stiknode vil du få en "stiknode" det vil sige en side med noderne samlet hvor der kun er den første linie. Lige i starten vil der være en mulighed for at justere noderne. Normalt vil det dog ikke være nødvendigt at justere noderne.

Hvis du ikke klikker på Arranger eller Skjul ikke denne menu vil den forsvinde efter ca. 5 sekunder.

Hvis du vælger arranger kan du skyde noden op og ned når knappen er i "Position" Når du vælger højde vil du kunne justere højde af noderne.

I virkeligheden bruges den fulde node til at lave stiknoden. Noderne bliver lagt ovenpå hinanden som skællene på en grankogle, således at de dækker hinanden. Når ny noder bliver lagt ind på hjemmesiden bliver noden målt Dvs det øverste hjørnes position bliver gemt, dette gør at man kan lave stiknoden automatiskt.

 

Lav en liste uden at gemme

 

Efter at have lavet listen

Tryk på knappen "List repertoire uden at gemme"

Du kan nu lave en stiknodeliste som du kan printe.

Send en stiknodeliste til vennerne uden at gemme på hjemmesiden

 

Kopier koderne og send til vennere sammen med en besrivelse og en link til

http://spillefolk.dk/nodesamling/ListRepertoireKoder1.php

Og dine venner vil kunne lave en stiknodeliste (den at noget er gemt på hjemmesiden)

Repertoireliste listeren

(spillefolk) link | roskilde link

 

Repertoireliste listeren lister

  • alle repertoirer lister
  • Alle melodier i repertoire lister

For en specificeret periode standard er indenfor det sidste halve år, men via menuen kan du ændre.

Spillefolks ramslags, træf og udespilsrepertoirer er standard, men dette kan ændres gennem menuen

Hvis du er ny i folkets hus spillefolk eller i roskilde spillefolk er repertoireliste listeren ideel

Læs mere her

 

Mini node

læs mere her og her

 

Mininoden er en anden måde at lave "stiknoder" hvor stiknoden består af hele noderbilleder som er lagt ovenpå hinanden, er stiknoden genereret ved at der bliver (elektronisk) klippet fra det oprindelige billed på serveren, det vil sige du downloader kun det billed du ser, titlen er skrevet oven i nodebilledet du ser.

 

Vis alle noder på en side

Læs mere her

 

Det kan være en fordel at få alle noder på en sidespecielt hvis man sidder og spiller og bruger IPad til noden

Vis alle noder på en side kan også spille hele repertoiret. Dvs. man kan lytte det igennem på sin IPhone, smart Pad eller på sin co mputer mens man laver noget andet.

Vis alle noder har også mulghed for A/B funktion (til indlæring efter "workshop" metoden.

 

Vis repertoiret som pdf

 

  Selv om du kan bruge "Vis alle noder på en side" til at printe (og der er en speciel funktion til at gøre den printervenlig, så bliver udprintingen ikke så pæn som hvis du havde printet fra pdf. med Vis repertoiret som PDF samles alle repertoire PDF-filer til en pdf-fil som du så kan printe samlet. Du får også historierne med om noderne når du printer pdf.