Repertoirer i perioden fra nu tilbage til 15/5 2018

(Ordnede seneste liste først)
ramslag 09 Nov 2018 |  ramslag 19 Oct 2018 |  udespil 09 Oct 2018 |  udespil 06 Oct 2018 |  udespil 20 Sep 2018 |  udespil 20 Sep 2018 |  ramslag 14 Sep 2018 |  udespil 28 Aug 2018 |  udespil 08 Jun 2018 |  udespil 07 Jun 2018 |  ramslag 18 May 2018 | 

Vi har spillet 103 Melodier (klik for at høre)

 (0)

Engelsk: | Engelska från Eskilsminne (2) | Fyrtur (1) | Mallebrok (3) | Træfferen (4) |  (4)

Sønderhoning, Mandødanser og Fanniker: | Der bor en bager(1) | En pige vandred' ud i en have(2) | Hønen (1) | Kakkelovnen (2) | Luffes styk'(4) | Og vil du ha min... (ell. Lille Stine)(1) | Oh, kunne du mit hjerte se (3) | Solen den vækker op(3) | Søren Fogeds styk'(4) | Sørines styk'(1) |  (10)

Hambo: | Horgalåten (2) | Liten Karin (1) | Möllevångshambo(2) |  (3)

Hopsa: | Brøndums hopsa (2) | Hopsa nr 11(1) | Gadbjerg hopsa (1) | Hopsa af Helge Sørensen(1) | Jørn Skovfogeds hopsa(2) | Molbodrengens hopsa (1) | Skæve Thorvald (3) | Vores egen hopsa (2) |  (8)

Kreds- og fællesdanse: | Sekstur fra Brandelev (1) | Christians cykel (1) | Familie sekstur fra Præstø (2) | I-da-bleska(1) | Den røde lue, Himmerland(3) |  (5)

Marsch og Gånglåt: | Elin Frids gånglåt (4) | Højby kyrkogårdslåt (2) | Kers Lars Brudmarsch (2) | Klövsjö Brudmarsch (2) | Gånglåt e. Mattias Blom, Helsingland(1) | Säbb Jons Gånglåt (3) | Gangstykke fra Tarm (2) |  (7)

Polka: | Polka e. Bror Dahlgren (2) | Grønne Aal (2) | Hamborger(1) | Jens Frederiksens polka (2) | Jens Lyngses Polka (1) | Polka från Norrbotten (3) | Nr. 4 fynbo eller Ølfynbo(4) | Pe' Broens Rheinlænder(3) | Tivoli nr. 1 (4) |  (9)

Polska, Pols: | Polska efter Sven Donat (1) | Farmors brudpolska (2) | Glad låten eller Gla'låten(2) | I Havhingstens spåner, Engelsk Pols no 42(4) | Polska från Hälleforsnäs(3) | I Skymundan (2) | Slängpolska e. Juringius (1) | Jässpôs polska nr. 2 (1) | Jämtpolska(3) | Laggar farfars polska(1) | Loftahammar polskan(3) | Maka e du Britta (1) | Leken hass Steffa Henningsgard, Røros Pols(1) | Polonäs, Sexdregasamlingen del 1 nr 158(1) | Skrap-Ollas polska(2) | Skålbergslåten (1) | Spel-Gulles polska (2) | Ullas polska (1) | Veslefele af Jo Gjermunds(1) |  (19)

Schottish, Norsk Reinlænder: | 40 somre (4) | Schottis e. Axel Sjölander(2) | Schottish fr. Bingsjö (1) | Böl Olles Schottis(3) | Hardys lille søde (1) | Hästschottis (2) | Hålidia (1) | Schottis fr. Idre 3 (2) | Lanna-Villes schottis (1) | Reiländer av Magnus Törnblad (2) | Schottis fr. Porjus (2) | Rendalsreinlender (1) | Ronnie's scottish(3) | Skållmånsarn (2) | Syltetøj(1) | Tant Bolla(2) |  (16)

Trekanter: | Trekant no. 15(1) | Den gamle trekant (4) |  (2)

Turdanse o.lign.: | A.P.s Ottemandsdans (4) | Jens Pingels firetur (1) | Den Toppede Høne fra Thy(1) | Den toppede høne fra Vendsyssel(2) |  (4)

Vals: | Al Capones Vals (2) | Efraim Andersson, Vals e. (2) | Fjernvarmevalsen (1) | Forårsvalsen(1) | Gusta-Eriks valsen (1) | Hvis du vil danse en vals (4) | Vals e. Jönsagubben (2) | Lars Hökpers vals(2) | Vals e. Lasse Nilsson, Vals e. Lasse i Lyby(2) | Lonnens Vals(3) | Lyckovalsen (1) | Månvalsen (4) | Vals af Ole Kjær(1) | Sommarvals (3) | Vals e. Troskari Mats (1) | Vintergækken (1) |

Meldier (koder) i de enkelte repertoire lister

ramslag 09 Nov 2018: pk-pebroen sc-magnust va-olekjzr tr-femten fa-hoenen fa-szzrine fa-ogvildu fa-derborenbager mg-tarmgang mg-hzzjby sc-idre3 va-lassen po-skrap po-rzzros1 po-veslefele ho-evald

ramslag 19 Oct 2018: pk-jenslyng sc-magnust va-lycko en-firgul po-havhingst po-juringius ho-gadbj pk-hamborg va-lassen sc-rendal kr-brandelev mg-tarmgang mg-hzzjby ha-mzzllevzzzng po-skrap pk-pebroen va-hvisdu ho-molbo

udespil 09 Oct 2018: pk-tivoli1 va-larsh sc-ronnie po-havhingst en-malle tu-ap8 fa-solen fa-ohkun tr-gamletre en-trzfferen po-lofta po-hzllefors sc-bzzlolle mg-klzzvsjzz va-sommar pk-norrbotten ho-skzve

udespil 06 Oct 2018: pk-nr4 sc-40somre va-mzzzne po-farmorsbrud po-gladlzzz mg-szbbjon mg-elinf ha-horga tu-ap8 tu-toppethy kr-rzzdelue pk-pebroen kr-familieseks tr-gamletre fa-luffe fa-szzrenf fa-kakkel fa-enpige po-sexdregas va-lonnen sc-ronnie ho-vores

udespil 20 Sep 2018: pk-jensfred va-efraim sc-axel sc-hzst po-katrinal po-lofta va-sommar sc-40somre sc-bzzlolle ho-skzve pk-grzznnezzzl pk-nr4 en-eskils en-malle fa-solen fa-szzrenf tu-ap8 kr-rzzdelue va-hvisdu ho-jzzrg

udespil 20 Sep 2018: pk-tivoli1 va-alcapone sc-porjus tr-gamletre tu-toppevend en-trzfferen va-mzzzne sc-skzzzllm pk-brorda fa-luffe fa-ohkun mg-elinf mg-kerslarsbrud sc-tant pk-norrbotten po-havhingst po-hzllefors po-iskym va-jzznsa ho-brzznd

ramslag 14 Sep 2018: pk-nr4 sc-40somre va-mzzzne po-farmorsbrud po-gladlzzz mg-szbbjon mg-elinf ha-horga fa-luffe fa-szzrenf fa-kakkel fa-enpige kr-familieseks va-lonnen sc-ronnie ho-vores

udespil 28 Aug 2018: mg-klzzvsjzz va-fjern va-forzzzrs sc-syltetzzj ha-litenk va-larsh po-spelgul po-skzzzlb sc-bings sc-idre3 sc-lanna po-makaedu po-laggarfarfar po-jzsspo2 va-gustae mg-mathias va-vintergzzk

udespil 08 Jun 2018: pk-tivoli1 va-alcapone sc-porjus tr-gamletre tu-toppevend en-trzfferen va-mzzzne sc-skzzzllm pk-brorda fa-luffe fa-ohkun mg-elinf mg-kerslarsbrud sc-tant pk-norrbotten po-havhingst po-hzllefors po-iskym va-jzznsa ho-brzznd

udespil 07 Jun 2018: pk-jensfred va-efraim sc-axel sc-hzst po-katrinal po-lofta va-sommar sc-40somre sc-bzzlolle ho-skzve pk-grzznnezzzl pk-nr4 en-eskils en-malle fa-solen fa-szzrenf tu-ap8 kr-rzzdelue va-hvisdu ho-jzzrg

ramslag 18 May 2018: pk-tivoli1 va-lonnen sc-hardys en-trzfferen kr-ida tu-jenspingel kr-christ ha-mzzllevzzzng va-troskari mg-szbbjon po-spelgul po-katrinal po-ullas po-donat sc-hzzzlidia ho-helges va-hvisdu