'Egn' søgning søsat

Som den flittige brugere af nodesamlingen på spillefolk.dk har nok bemærket, har man de sidste par måneder kunnet søge på egn, og man har kunnet kombinere søgning af fri tekst, egn og danstype. Desværre har der ikke været særlig mange af melodierne, der har været listet på egn. Nu er dette blevet gjort bedre ved at man kan indlægge egn-parameteren dirkete på siden. (For svenskere, der måtte læse dette betyder ordet "egn" område.

Der er nu 1740 ud af 2604 melodier registreret ved Egn.

 

 

Hvordan gør man

Søg efter egn

I det øverste søgefeldt kan du nu vælge egn fra en liste. Listen indeholder in alfabetisk liste af de egne, hvor der er noder, der er registreret.

Søgningen kan kombineres med fri tekst søgning, eller med søgning på dans.

(Hvis man vælger søg i overskrift eller komponist, er det dog kun fri tekst søgningen der virker.)

 

Indlæg ny egn på en node

Node siden er lavet sådan at man længst ned på siden kan klikke på:

Indsæt Egn

og man vil komme hen på en side, der ligner node siden, bare med den forskel at der i toppen er en "drop-down" hvor der en liste af områder, byer herreder og egne. Listen er øverst alfabetiskt registreret. Herunder er der en mere broget ("geografisk ordnet" eller skulle man sige u-ordnet) liste over de egne, som man kan tænke sig at bruge. Listen kan fra gang til gang "huske" hvad man har brugt sidst, hvilket er praktiskt når man skal opdatere mange noder.

 

Du kan her vælge den rigtige egn og så trykke på knappen opdater, og du vil tilføje den egn du har valgt til noden. Herefter har du gjort det nemmere for andre brugere at liste noder efter egn. Du skal helst gøre det rigtigt. Det er dog muligt at slette egnen igen.

 

Hvis du mangler en egn, eller hvis du mener at der er begået en fejl skriv til os (Du kan også selv rette fejlen - men du kan ikke tilføje egne ud over dem, der er i listen - læg mærke til at listen indholder 2 listninger.)

Det er muligt at indsætte flere egne på det samme stykke, således kan en melodi f.eks. både være registreret under Malung og Västerdalarna.

Dog har vi endnu ikke registreret nogen under Dalarana eller Österdalarna, ligesom der heller ikke er nogen ide at registrer melodierne under Fanø, da alle melodierne fra Fanø ligger under dansekategorien Fanø og Manø danse.

Men det er da muligt at lave disse kategorier i fremtiden. (Det er også muligt at vi på et tidspunkt laver et skript, der automatiskt laver overkategorier såsom Dalarna, Västerdalarna, Österdalarna, Fanø, Vestjylland, Skåne og Jämtland.)

I listen over melodier, kan du se hvilen egn eller hvilke egne, der er rigstreret på den enkelte melodi ( i parantesen efter landekoden)

Find lettere den rigtige melodi

Søgning på egn er lavet fordi der var mange, der klagede over at det var blevet svært at finde noder på hjemmesiden. Det er klart, at jo flere noder der er, jo sværere bliver det. Et andet godt råd til at finde den rigtige melodi, er at efter søgningen lave en stik node af noderne, her kan du se start linien, du kan også (hvis du har windows) klikke på noden og høre den enkelte melodi spille, for på den måde finde den melodi, du leder efter.

Læg mærke til at da vi endnu ikke har registreret alle melodier på egn, er det muligt at du ikke har fået listet alle meldier. Hvis du finder en melodi, som burde være egnsregistreret, kan du selv opdatere den efter ovenstående beskrivelse.

 

Et par tanker omkring ny kompositioner og egn-søgning

Med hensyn til ny kompositioner bør man nok kun registrere på egn de melodier hvor komponisten har tilknytning til egnen. Det er f.eks.ikke meningen at Mikkalas fyrreårspolska skal registreres som kommende fra Jösse härad fordi den er lavet i Jössehärad stil. Derimod kan man godt registrere O'torgs Kaisas melodier som kommende fra Hälsingland.

Hvor mange egne skal vi bruge

For at begrænse noget er Agerskrog lagt i Vestjylland, Sydthy er lagt sammen med Thy, Sønderborg og Als er lagt sammen osv. Det kan vi jo sikkert få nogle diskussioner ud af.

 

 

 

Det er et stort arbejde at registrere alle melodier på egn, men det kommer nok at gå hurtigt hvis der er mange, der hjælpes ad.